Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Et regionalt perspektiv på Strategi for Velfærdsuddannelserne 1. næstformand i regionsrådet Bente Nielsen Temadag og workshop:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Et regionalt perspektiv på Strategi for Velfærdsuddannelserne 1. næstformand i regionsrådet Bente Nielsen Temadag og workshop:"— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Et regionalt perspektiv på Strategi for Velfærdsuddannelserne 1. næstformand i regionsrådet Bente Nielsen Temadag og workshop: Fra en regional strategi for velfærdsuddannelserne til handlinger Viborg, den 29. februar 2012

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Region Midtjyllands forskellige roller på uddannelsesområdet  Regionen som regionalpolitisk aktør Vi er med til at udarbejde den regionale udviklingsplan (RUP’en), som netop nu er i høring, og som skal danne grundlag for vækst gennem bl.a. uddannelse af borgerne.  Regionen som arbejdsgiver Vi har ca. 28.000 ansatte (fuldtidsstillinger, 2010)  Regionen som med-uddanner Vi er med til at uddanne i f.t. ca. 18 uddannelser - fra social- og sundhedsassistenter over sygeplejersker til læger

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad betyder det for Region Midtjylland at få en strategi for velfærds- uddannelserne ?  At vi får en fælles platform - og et bredt grundlag - for det fortsatte nødvendige og forpligtende samarbejde om velfærdsuddannelser i det midtjyske  At vi sammen får formuleret nogle bud på målrettede indsatser, som skal sikre kvaliteten i uddannelserne – også fremover

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Strategien skal komme med bud på, hvordan vi sikrer  At der er uddannede medarbejdere i hele regionen - fra kyst til kyst  At der uddannes et tilstrækkeligt antal medarbejdere  At de kommende medarbejdere har de kompetencer, der er brug for – også fremover … for at vi også fremover kan løfte vores del af opgaverne på velfærdsområdet

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Vi bidrager til at uddannelsessøgende får mulighed for at orientere sig om de arbejds-og uddannelsesmuligheder regionens mange forskellige arbejdspladser rummer  … når vi åbner dørene for de regionale arbejdspladser  … når vi deltager i uddannelsesmesser  … når vi bidrager til at folkeskolernes og andre uddannelsessteders erhvervs- og studievejledning bliver nærværende

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Vi bidrager til at der uddannes medarbejdere i hele regionens område …  … ved at uddannelserne dimensioneres med udgangspunkt i den forventede efterspørgsel – f.eks. på baggrund af den demografiske udvikling  … ved at vi bruger nye tiltag som f.eks. internetbaseret uddannelse (e-læring) ... ved at vi lokalt og regionalt har de nødvendige studieboliger og gode transportmuligheder

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Vi bidrager til at der uddannes et tilstrækkeligt antal medarbejdere …  … ved at vi har den nødvendige viden om udbud og efterspørgsel af uddannede – aktuelle og tidstro data.  … ved at vi har mere nuancerede optagelseskriterier end blot karakterer, fx samtaler med ansøgere  … ved at vi har en fleksibel uddannelsesstruktur med mulighed for merit ved omvalg

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Vi bidrager til at få medarbejdere med de kompetencer, der er brug for…  … når studerende får gode generelle basis-kompetencer – praktisk og teoretisk – med mulighed for at kunne skifte retning undervejs  … når vi har et solidt praksis-indhold i uddannelserne, så de studerende er klædt godt på til det fremtidige job.

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Vi bidrager også til at få medarbejdere med de kompetencer, der er brug for…  …når vi løbende opdaterer uddannelserne, så de matcher udviklingen i velfærdsydelserne (f.eks. betyder nye behandlingsformer og ændret organisering behov for nye kompetencer).  … når tværfaglighed er i fokus ved at de studerende allerede i studietiden arbejder sammen med kommende kolleger (f.eks. sygeplejestuderende, der har fælles undervisning og praktik med både terapeuter og bioanalytikere.

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Sidst, men ikke mindst, bidrager det til at få medarbejdere med de kompetencer, der er brug for…  … at uddannelsesforløbene i større grad kommer til at følge forløbene for patienten/borgeren - dvs. den studerendes uddannelse - hvor det er relevant - går på tværs af hospitaler, kommuner og praksissektor

11 www.regionmidtjylland.dk Et regionalt perspektiv på Strategi for Velfærdsuddannelserne Tak for ordet


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Et regionalt perspektiv på Strategi for Velfærdsuddannelserne 1. næstformand i regionsrådet Bente Nielsen Temadag og workshop:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google