Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

MRSA uden grænser - Behov for helhedssyn i sundhedsindsatsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "MRSA uden grænser - Behov for helhedssyn i sundhedsindsatsen"— Præsentationens transcript:

1 MRSA uden grænser - Behov for helhedssyn i sundhedsindsatsen
Hans Jørn Kolmos Professor, overlæge, dr. med. Klinisk mikrobiologisk afdeling Odense Universitetshospital Rådet for bedre Hygiejne

2 MRSA i Europa 2009

3 MRSA infektioner i Danmark 2007-12
Status 2012: <20% m mulig association til hospitaler & plejehjem. - Stabilt lavt niveau >80% smittet ude i samfundet eller importeret. - Ude af kontrol

4 MRSA: tre økosystemer – forbundne kar
Selektion med antibiotika

5 Infektioner med bakteriæmi 30 dg mortalitet efter bakteriæmi
Hvor farlig er MRSA? Infektioner med bakteriæmi (2012) 30 dg mortalitet efter bakteriæmi ( ) MRSA CC398 2/92 (2,2%) 3/7 (43%) Øvrige MRSA 17/746 (2,3%) 24/106 (23%) SSI + DANMAP 2012

6 ”Lovgrundlaget” Sundhedsstyrelsens MRSA vejledning
Anmeldelsespligtig Strategi: Search & destroy Fokus især på hospitaler Elementer: Screening Isolation Elimination af bærertilstand Opfølgning Udfordringer: Stum bærertilstand Sår & katetre Komplekse patientforløb Fysiske rammer

7 De centrale aktører i MRSA bekæmpelse
Nationalt: Sundhedsstyrelsen Statens Serum Institut Regionalt: Hygiejneorganisationerne på hospitalerne Koordinerende MRSA enheder Embedslægerne Lokalt : Kommunerne Praktiserende læger

8 Sammenhængende patientforløb -men også sammenhæng i hygiejnen?
Institutioner Plejehjem OUH

9 Håndtering af MRSA: Er plejehjemmene gearet til opgaven?
Dancer S. Lancet Infect Dis 2008;8:101-13

10 Hygiejne uden stigmatisering kræver at den generelle hygiejniske standard er god - og at personalet er godt uddannet

11 Hygiejnepakken Håndhygiejne Rengøring af berøringsflader

12 Kommuneaftaler om hygiejne – på Fyn
Efter individuel forhandling De fleste: ingen aftale Et kludetæppe Ikke optimalt Skal fornys 2015 Ønskes: Et sammenhængende aftalesystem med alle kommuner Gerne nationalt

13 Indhold i kommuneaftale om hygiejne
Etablering & vedligehold af hygiejneorganisation Uddannelse af hygiejnekoordinatorer Efteruddannelse Udarbejdelse af retningslinjer og instruktioner Rådgivning om konkrete hygiejneproblemer

14 De koordinerende regionale MRSA enheder
Formål: overvåge forekomsten koordinere indsatsen Ensartet indsats på regionsniveau Sammenhængende patientforløb Retningslinjer og instruktioner Regionale forskelle i opbygning og ambitionsniveau Reg Midtjylland

15 De praktiserende læger er nøglepersoner i håndtering af MRSA i primærsektoren Hvordan sikrer vi, at de tager medejerskab?

16 Sidst men ikke mindst: Antibiotikaforbruget skal ned - hele vejen rundt

17 Konklusion MRSA uden grænser - fortsat stigning i samfundet
Gælder også industrilandbrug – hvad gør vi her? Sundhedsstyrelsens MRSA vejledning – fokus? Store udfordringer i primærsektoren Fysiske rammer og organisation Hygiejne uden stigmatisering – en udfordring Search and destroy Men endnu vigtigere er generel hygiejne Hygiejnepakken: håndhygiejne og rengøring Reduktion af antibiotika også vigtig


Download ppt "MRSA uden grænser - Behov for helhedssyn i sundhedsindsatsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google