Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Konference Internationalisering – velfærd og udvikling ”Internationaliserings perspektiv for rekruttering, efteruddannelse og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Konference Internationalisering – velfærd og udvikling ”Internationaliserings perspektiv for rekruttering, efteruddannelse og."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Konference Internationalisering – velfærd og udvikling ”Internationaliserings perspektiv for rekruttering, efteruddannelse og vidensudvikling” Mangfoldighedskonsulent & rekrutteringskoordinator Anders K. Kristensen Koncern HR

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Dagsorden  Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland  Internationalisering set fra Danmark  Og omvendt…  Perspektiver for rekruttering, uddannelse, efteruddannelse og vidensudvikling

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Mit afsæt  Erfaringer med integration og uddannelsesområdet fra Kommune og Amt, Region  Rekruttering og fastholdelse af udenlandske vidensmedarbejdere, sundhedspersonale og studerende  Employer Branding strategi for Region Midtjylland – Regional udvikling/vækstforum  Rekrutterings- og job og opgaveglidningsprojekter

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Mangfoldighedsindsatsen  Corporate Social Responsibility  Politisk ønske: ”arbejdspladserne i Region Midtjylland skal afspejle befolkningsgrundlaget” -Ligestilling -Etnisk ligestilling -Handicappede Mine opgaver:  Sætte dagsordenen for CSR  Konsulentbistand og projektudvikling  Udenlandsk arbejdskraft og rekruttering og fastholdelse  Branding – rekrutteringsmesser / karierremesser

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Mangfoldighed er ikke alene en vigtig del af en virksomhedens samfundsansvar, det er også en forudsætning for, at den kan udvikle sig og leve op til de krav, som globaliseringen stiller. Så måske man skal tænke mangfoldighedsperspektivet ind i uddannelserne ifht. at møde internationaliseringen.

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udenlandsk arbejdskraft - studerende Internationalisering af sundhedsvæsnet - Tyske sygeplejersker -Indiske, polske og russiske læger -Studerende og phdér uddannelses diskrimination – f.eks. Professionsbachelorer Udfordringen -Manglende interkulturel kompetence -System Danmark -Kulturforståelse -Sprog, sprog og sprog

7 www.regionmidtjylland.dk

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Fremtiden? Jeres rolle…

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Jeres rolle /udfordring…

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Vækstforum – den regionale udfordring Vækstforum for Region Midtjylland blev etableret i foråret 2006.  Vækstforum er et partnerskab mellem erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter, uddannelses- og forskningsinstitutioner, kommunerne og Region Midtjylland.  Vækstforum har til formål at skabe vækst og erhvervsudvikling i regionen ved at tilbyde gode rammebetingelser for de midtjyske virksomheder. Gælder også for de øvrige regioner

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Vækstforums sigtelinjer  Det midtjyske erhvervsliv er udsat for en forandringsproces:  basal varefremstilling automatiseres og/eller udflyttes til lavindkomstlande, og kravet om en veluddannet og internationaliseret arbejdsstyrke er fremtiden  En succesfuld omstillingsproces i samfundet forudsætter en kompetent arbejdsstyrke der er veluddannet et eksempel ->

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Markedspladsen for højtuddannet arbejdskraft ”Når virksomheder, der ikke tidligere har haft højtuddannede i sin medarbejderstab, ansætter sin første højtuddannede medarbejder, giver det sig ofte udslag i en øget innovationsaktivitet, men også udfordringer”…  Derfor har Vækstforum igangsat et projekt, som skal understøtte en øget anvendelse af højtuddannet arbejdskraft i regionens virksomheder - Projektet består af en række eksperimenter, der sigter mod at påvirke efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft fra virksomheder, der ikke er typiske aftagere af denne type medarbejdere. - Samtidig skal tiltagene stimulere interessen fra højtuddannede og studerende ved videregående uddannelsesinstitutioner for ansættelse i mindre virksomheder - også virksomheder der ligger uden for regionens største byer.

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Men hvad kræver det…  Internationalisering i den offentlige sektor og dermed uddannelsesområdet er et vilkår  Danmark er et ”feel good” uddannelses land, vi er det bedste…  VIA – vejen til DK = Kultur og sprogkrav  Demografi, teknologi, alder og innovation  Udenlandske studerende og medarbejder stiller krav til sprog, holdninger og kultur

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk Jeres udfordringer  Flexicurity vs. Mobication  Uddannelsesinstitutioner skal opstille mål for internationalisering  Flere undervisere med international kompetence  Markedsføring af Danmark som uddannelsesland  Opfyld ERASMUS University Charter  Bedre mulighed for udlandsophold  Sommerskoler -internationale aktiviteter  Styrket undervisning i engelsk i de gymnasiale  uddannelser  Mere fokus på internationaliseringen i ungdomsuddannelserne  Undervisning på engelsk

15 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad kan vi/I så gøre  Internationaliser velfærdsuddannelserne, det kan måske give flere studerende og medarbejdere og dermed sikre udsyn og innovation  mulighederne for studie- og praktikophold styrkes og nytænkes  at et udlandsophold har relevans og værdi for varetagelsen af et job senere hen.  At en udenlandsk studerende kan vise nye veje for virksomheder og uddannelses institutioner (jf. ISCI seneste undersøgelse)

16 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk Tak for opmærksomheden Kontakt: Anders. K. Kristensen Mail. Anders.kristensen@stab.rm.dk Tlf. +45 51 27 07 40Anders.kristensen@stab.rm.dk


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Konference Internationalisering – velfærd og udvikling ”Internationaliserings perspektiv for rekruttering, efteruddannelse og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google