Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Udredningsretten De medicinske specialers udfordring.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Udredningsretten De medicinske specialers udfordring."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Udredningsretten De medicinske specialers udfordring

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Præsentation  Marianne Kleis Møller  Overlæge, Ph.d i medicinsk endokrinologi  Funktionsansvarlig overlæge for medicinsk ambulatorium, Hospitalsenheden Horsens siden 2010  Med til at implementere behandlingsret og udredningsret i et medicinsk ambulatorium

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Medicinsk ambulatorium HEH  2 matrikler  Horsens (A+D)  Skanderborg Sundhedscenter  Ambulatorie lægelinjer på gennemsnitsuge  Endokrinologi: 15  Lungemedicin: 7  Gastroenterologi: 7  Reumatologi: 6  Medicinsk ambulatorium: 4  DXA-skanninger: 5 (heraf 3 dage til 18)  Desuden geriatri  Sygeplejerskeprogrammer, sengestuer og diætister ikke medtaget

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Medicinsk ambulatorium HEH  Nyhenviste i gennemsnit pr. måned (jan-sep 2014)  Endokrinologi: 109  Gastroenterologi: 45  Lungemedicin: 74  Reumatologi: 34  Medicinsk ambulatorium: 57  Geriatri: 23

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udredningsretten sommer 2013  På medicinsk afdeling nedsættes arbejdsgruppe  Deltagere:  Ledende overlæge og oversygeplejerske  Afdelingssygeplejerske og funktionsansvarlig overlæge  Superbruger fra sekretærgruppen  Mødefrekvens:  I starten møde hver uge  Herefter aftagende frekvens

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udredningsretten sommer 2013  Ventetider gennemgås inden for de enkelte specialer  Specielle fokusområder?  Snak med de specialeansvarlige om handlingsplan  Tæt samarbejde med skemaplanlæggerne  Ledende overlæge og superbruger sidder i gruppen  Opgørelse over gennemsnitlige antal henvisninger  Antal henvisninger matches med antal nyhenviste tider

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udredningsretten oktober 2014  Mødes ikke regelmæssigt længere  Superbruger sender liste over ventetider hver uge til afsnitsledelse og afdelingsledelse.  Fast møde mellem afsnitsledelse og afdelingsledelse hver måned  Udredningsret og ventetider er et fast punkt og eventuel justering af system/antal tider justeres

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udredningsretten Reumatologi  Største udfordring er manglende kapacitet  Inflammatoriske sygdomme har et svingende forløb  Eks. Patient med led symptomer uden objektive fund ved første undersøgelse  Åbent forløb uden endelig diagnose eller behandling

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udredningsretten Reumatologi  Mange patienter henvises til reumatologer med diffuse symptomer fra bevægapparatet  Diffuse led og muskelsmerter med normal biokemi  Patienter med rygsmerter uden inflammatoriske forandringer på MR  Patienter med ledsmerter i årevis uden ledhævelse og med normal biokemi og røntgen

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udredningsretten Gastroenterologi  Generelt er de fleste patienter inden for udredningsretten  Udfordring med kapacitet  Udfordring at der ikke kan prioriteres ud fra symptomer  Ung kvinde med lette symptomer, der er forbigående  Aflyser sent tid eller udeblivelser fra endoskopi

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udredningsretten Gastroenterologi  Før  Behandlingsret 30 dage  Behandlingsret 60 dage  Nu  Syge kan principielt vente længere end før på behandling  Først udredningsret herefter behandlingsret  Resultat  Behandlingsret bruges i højere grad end udredningsret.

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udredningsretten Endokrinologi  Langt de fleste patienter har en kendt diagnose og er dermed ikke omfattet af udredningsretten.  Eksempel: Prolaktinæmi hos yngre kvinde  Årsag?  MR af hypofyse af alle?  De fleste skal ikke behandles  Eventuel behov for observationsperiode efter seponering af medicin

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udredningsretten Endokrinologi  Eksempel: incidentalom  Vækst på binyre findes som sidefund ved skanning  Hormonproducerende?  Størrelse og vækst?  Behov for observation i 6 mdr.  Eksempel: Hypercalcæmi  Billeddiagnostik, biokemi  Pause/seponering af medicin og observation

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udredningsretten Lungemedicin  Som udgangspunkt mange udredningspatienter og mange hvor det klinisk ikke er muligt/relevant at stille en diagnose inden for en måned.  Astma  Medicin hjemmefra skal ofte seponeres 6-8 uger før der kan laves udredning

15 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udredningsretten Lungemedicin  Hoste  Udelukke Astma  Skanning og bronkoskopi  Udelukke bihulebetændelse og reflux  Minimum 2-3 mdr. Udredning  Interstitiel lungesygdom og/eller sarkoidose  Blodprøver, skanning, bronkoskopi, gangtest tager op mod 3 mdr.  Allergi  6-8 uger medicinpause herefter undersøge for allergi. Tager op til 2 mdr.

16 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udredningsretten  Som udgangspunkt er udredningsretten sammen med behandlingsgarantien et godt tiltag  Accelererede forløb for patienterne  Motiverer klinikere for større samarbejde kliniske afdelinger imellem  Drivkraft til hurtigere at få diagnostiske undersøgelser udført  Lettere tilgængelighed til udredning for de praktiserende læger  Større patienttilfredshed

17 17 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udredningsretten  Ønsker som klinikker  Større mulighed for fleksibilitet ved visitation  Mulighed for prioritering af patienterne ud fra sværhedsgrad af symptomer  Mulighed for undtagelse af udvalgte patientgrupper inden for de enkelte specialer

18 18 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udredningsretten  Faldgrupper/udfordringer  Henvisninger der sidder ”løst”  Ansvarsflytning  Patienter med forbigående symptomer  Unødvendige undersøgelse  NB unødvendig røntgenstråling


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Udredningsretten De medicinske specialers udfordring."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google