Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Individet i gruppen Mine læringsmål

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Individet i gruppen Mine læringsmål"— Præsentationens transcript:

1 Individet i gruppen Mine læringsmål
Efter dette mm skulle du gerne have opnået: Kendskab til begreberne læring og metalæring Kendskab til nogle værktøjer til selvtest af læringsstil og gruppeadfærd Kendskab til individuel konfliktadfærd

2 Learning and reflecting – individually and in the Team
PTW mm. 3 Lars Peter Jensen

3 Hvad er læring ? Den psykologiske fejlforståelse:
Vi lader som om der er sammen-fald mellem det der bliver under-vist i og det der bliver lært.

4 Passiv versus aktiv læring
Et studie udført af Socony-Vacuum Oil Company viser at studerende lærer: 10 % af hvad de læser 26 % af hvad de hører 30 % af hvad de ser 50 % af hvad de ser og hører 70 % af hvad de siger 90 % af hvad de siger og gør

5 Erfaringsbaseret læring
Test Generalisering Refleksion Erfaring Learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of experiences David Kolb Learning is a function of the activity, context, and culture in which it normally occurs, thus it is situated - Jean Lave & Etienne Wenger Kolb’s læringscirkel, med John Cowan’s ord (Cowan 1998).

6 Erfaringsbaseret læring – en model
Refleksion før under efter Cowan’s diagram et semester erfaring fra P1 (procesanalyse) statusseminar P2-procesanalyse start eksperimenterende/ søgende udbyggende næste projekt

7 Erfaringsbaseret læring – en model
Refleksion før under efter Cowan’s diagram basis P0-procesanalyse P1-procesanalyse P2-procesanalyse P0 3. sem. P2 P1

8 Erfaringsbaseret læring – en mere realistisk (virkelig) model
planlagte/initierede ”tilfældige”/(personlige) Cowan’s udbyggede spiralmodel, med små refleksionssløjfer.

9 Metalæring HVAD? Læring om egen læring
HVORFOR? Giver dybere, mere varig læring HVORDAN? Via refleksion over egen læreproces HVEM? De(n) studerende selv, individuelt og i gruppen HVOR? I SLP-kurset og i andre læringssituationer HVORNÅR? Når der er behov for forbedrede læreprocesser

10 Pask’s model for metalæring
”Almindelig” refleksiv/erfaringsbaseret læring: Jeg forsøger at finde ud af labyrinten ved at: prøve mig frem reflektere over mine fejl og mere heldige indfald generalisere ud fra forsøgene planlægge og teste nye ideer Test Generalisering Refleksion Erfaring

11 Pask’s model for metalæring
Test Generalisering Refleksion Erfaring ? Metalæring: ”Noget af mig” klatrer op og ser på den del af mig der forsøger at slippe ud af labyrinten og reflekterer over den måde jeg arbejder/lærer på.

12 Pask’s model for metalæring
Test Generalisering Refleksion Erfaring ? Meta-metalæring : Nogle gange (sjældent) oplever jeg at jeg sidder endnu højere og betragter-/reflekterer over den del af mig der reflekterer over min læreproces nede i labyrinten.

13 Metalæring (fortsat) Metalæring er tæt knyttet til begreber som:
Livslang læring Lære-at-lære Ansvar for egen læring Personlig udvikling Omstillingsparathed Fleksibilitet

14 Metalæring (fortsat) Metalæring drejer sig bl.a. om at:
Vide når du ved Vide hvad du ved Vide hvad du ikke ved Vide hvad du har behov for at vide Kende nytten af aktivt at forøge din egen viden, dvs. vide at læring er nødvendig

15 Selvtest af læringsstil
Kolb’s læringscirkel med % cirkler indtegnet Aktiv eksperi- menteren (AE) Reflekterende observation (RO) Abstrakt begrebsliggørelse (AC) Begejstret Opfindsom Logisk Praktisk Konkret oplevelse (CE)

16 Selvtest af læringsstil (fortsat)
Testen er baseret på Kolb’s læringscirkel, som har to dimensioner: Repræsentation (’begribelse’) af virkeligheden via konkret oplevelse (CE) eller abstrakt begrebsliggørelse (AC) Transformation (’omdannelse’) af repræsentationen via reflekterende observation (RO) eller aktiv eksperimenteren (AE) CE AC RO AE

17 Selvtest af læringsstil (fortsat)
De to dimensioner udspænder fire kvadranter, karakteriseret ved typisk adfærd: Begejstret Opfindsom Praktisk Logisk

18 Selvtest af læringsstil (fortsat)
For hver af de fire yderpunkter og hver af de fire kvadranter er der typisk mønstre for læring: Konkret oplevelse (CE): Åben og intuitiv, god til at omgås mennesker, god i ustrukturerede situationer. Abstrakt begrebsliggørelse (AC): Logisk og analyserende, god til systematisk planlægning, god til abstrakt tænkning. Reflekterende observation (RO): Observerende og tålmodig, påskønner forskellige synspunkter, lægger vægt på forståelse. Aktiv eksperimenteren (AE): Pragmatisk, lægger vægt på praktiske anvendelser, kan lide at se resultater.

19 Selvtest af læringsstil (fortsat)
Begejstret: ’Hands-on’ studerende, som har tendens til at stole mere på intuition end på logik. Holder af at få ting til at ske. Opfindsom: Ser på tingene fra forskellige sider. Mere observerende end handlende. Nysgerrig og opfindsom. Praktisk: Kan lide at løse problemer og finde praktiske løsninger. Foretrækker teknik frem for mennesker. Logisk: Er kortfattet og logisk. Foretrækker begreber frem for mennesker.

20 Selvtest af læringsstil (fortsat)
HUSK: De fire læringsstile kan er ’rene’ stereotyper – ikke ’rigtige’ studerende Testen måler ikke læringsstil med 100% nøjagtighed – andre data kan give andre informationer Brug ikke resultaterne af testen til at kategorisere dig selv eller andre Testen giver dig information om din(e) mest foretrukne læringsstil(e)


Download ppt "Individet i gruppen Mine læringsmål"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google