Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Adjunkt, tandlæge ph.d. Pernille Endrup Jacobsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Adjunkt, tandlæge ph.d. Pernille Endrup Jacobsen"— Præsentationens transcript:

1 Adjunkt, tandlæge ph.d. Pernille Endrup Jacobsen
Dental agenesi hos børn prænatalt eksponeret for antiepileptisk medicin Adjunkt, tandlæge ph.d. Pernille Endrup Jacobsen Aarhus Universitet

2 Dental agenesi (odontogenesen)
Prævalens permanente tænder (2,2-10,1%) Genetik Syndromer (ectoderm, ansigsmalformationer) Non-syndromal (familiære, kønsforskelle, etnicitet) Exogene faktorer (forurening, cancerterapi, antiepileptika)

3 Kraniets udviklingsfelter
Frontonasale felt Maxil felt Palatinum felt Mandibel felt Cerebellare felt Ref: Kjær I. European Journal of Orthodontics: 140–147 (2010).

4

5 Risici ved prænatal eksponering for AED
Spontan abort Medfødte misdannelser Føtal valproat syndrom Præterm fødsel (<37 GA) Lav BW (<2500 g) Autisme Lav IQ Teratogen effekt

6 Hypoteser Børn, der prænatalt har været eksponeret for antiepileptisk medicin, har en forøget risiko for at udvikle dental agenesi. Der er en sammenhæng mellem andre medfødte misdannelser og dental agenesi.

7 Metode/design (alder 12-18 år)
Eksponerede Det medicinske fødselsregister Receptdatabasen CPR-registeret Ikke eksponerede Informationsbrev til klinikkerne Landspatientregisteret

8 Selektion Eksponerede Ikke eksponerede 223
5 ekskluderet: manglende respons 4 ekskluderet: mangelfuld journal 214 journaler undersøgt Responsrate 96,0% Ikke eksponerede 264 255 journaler undersøgt Responsrate 96,6%

9 Outcome målinger Dental agenesi Tanden mangler af anden årsag
Medfødte misdannelser

10 Den terapeutiske profil af AED
Antal børn=214 Lamotrigen 8(4%) 5 i monoterapi Valproat 78(36%) Carbamazepine 65(30%) Oxcarbazepine 19(9%)

11 Characteristics of women-offspring dyads according to exposure or non-exposure
INCLUDED Number of children Exposed (n=214) Not exposed (n=255) Gender: boys/girls 114/100 120/135 Prescriptionsa: Antimicrobials 95 94 Analgesics 21d 11 Antipsychotics 19c 6 Gestational age meanb (SD) 39+1 (2+4)c 39+5 (1+5) Birth weight, mean (SD) 3411 (656)d 3534 (553) Smoking, n/total n (%) 76/203 (37) 85/248 (34) a Prescriptions describe the number of women receiving a prescription during pregnancy. b Gestational mean age is given as weeks + days. c p<0.01 d p<0.05

12 * In mono- or poly-therapy a Significant p= 0.01
The odds ratios and confidence intervals of congenital abnormalities, by whether the children were exposed or not, during fetal Life (column 1) and whether the children were exposed to valproate, carbamazepine, oxcarbazepine or other AED´s. Exposed Valproate* Carbamazepine or oxcarbazepine* Valproate and carbamazepine or oxcarbazepine Other AED´s in mono-therapy Number of children 214 70 76 8 60 Dental agenesis, OR (95% CI) 1.7 ( ) 3.1 ( )a 1.3 ( ) 11.2 ( )b - Congenital malformations, OR (95% CI) 2.0 ( ) 1.4 ( ) 3.1 ( )c 1.6 ( ) * In mono- or poly-therapy a Significant p= 0.01 b Significant p= 0.002 c Significant p=0.03

13 Konklusioner Prænatal eksponering af valproat i enten mono- eller poly-terapi er associeret med dental agenesi af de permanente tænder Der er ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem medfødte misdannelser og dental agenesi hos børn prænatalt eksponeret for AED Årsagssammenhængen skyldes muligvis den kontinuerlige påvirkning af odontogenesen mere end styrken af påvirkningen

14 Perspektiverne Kan tænderne bruges som indikatorer for det teratogene niveau for valproat? Kan tænderne bruges som prædiktor for udviklingen af mentale udviklingsforstyrrelser på baggrund af en teratogen effekt? Mail: Mail: Jacobsen PE, Henriksen TB, Haubek D, Ostergaard JR. Prenatal exposure to antiepileptic drugs and dental agenesis. Plos ONE 9(1): e doi /journal.phone


Download ppt "Adjunkt, tandlæge ph.d. Pernille Endrup Jacobsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google