Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sunds skole Evaluering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sunds skole Evaluering"— Præsentationens transcript:

1 Sunds skole Evaluering
Følg med - vi er i gang med at beskrive vores evalueringskultur. Der vil løbende komme flere informationer til

2 Sunds skoles Evalueringskultur har til hensigt
At synliggøre, at eleverne får udbytte af undervisningen At vægte faglige og alsidige personlige kompetencer ligeligt At give baggrund for en kvalificeret dialog med forældrene At klargøre for den enkelte elev, hvilke områder der skal arbejdes med At målrette skolens resurser At give skolen og den enkelte lærer det bedste image At skabe et fagligt fællesskab omkring udviklingen og udbredelsen af metoder til evaluering

3 Vores evalueringskultur er midlet læring og dokumentation er målet

4 EvalueringsPraksis vedr. elevernes udbytte af undervisningen
Hvad evalueres ? Se dias 5

5 Hvad evalueres ? Elevernes udbytte af undervisningen se dias 6-12
Elevernes undervisningsmiljø se spørgeskemaundersøgelse under bjælken Evaluering på skoleportens forside. Elevernes valg af ungdomsuddannelser udformes medio 2007

6 De alsidige personlige kompetencer
Elevernes udbytte af undervisningen evalueres løbende. Den løbende evaluering omfatter: Det faglige De alsidige personlige kompetencer

7 Den løbende evaluering sammenfattes i
Elevplanen

8 Elevplanen Udformes på baggrund af den løbende evaluering
Udformes digitalt Udsendes til hjemmene før skole/hjemsamtalerne via Forældreintra Er et dialogredskab i samarbejde mellem elev og lærere, elev og forældre, forældre og lærere

9 Elevplanen indeholder
Beskrivelse af elevens udbytte af undervisningen i de enkelte fag Nye faglige mål Nye sociale mål Aftaler mellem eleven, forældrene og lærerne

10 Den løbende evaluering omfatter
Faglige tests i dansk og matematik årligt fra 1. klasse Faglige skriftlige prøver i humanistiske og naturvidenskabelige fag Individuelle samtaler elev/lærer om fastsættelse af faglige og sociale mål Fortsættes på næste dias

11 Fortsat fra forrige dias
Løbende evaluering Fortsat fra forrige dias Karakterbog i 8. – 9. klasse Arbejdssedler med faglige og sociale fokuspunkter Spørgeskema efter projektarbejder og emneforløb om fagligt udbytte og indsats Elevernes værktøjskasse til selvevaluering indeholder: Logbog Porteføljemapper Dagbøger

12 Løbende evaluering Folkeskolens Afgangsprøve 9. klasse maj - juni 2009
7-trins skala benyttes Skriftlig eksamen: Dansk skriftlig fremstilling: 5,94 Dansk retskrivning: 5,49 Dansk læseprøve: 5,40 Dansk orden: 7,19 Engelsk skriftlig: 7,05 Matematik – matematiske færdigheder: 8,06 Matematik – matematisk problemløsning: 8,55 Biologi: 7,05 Geografi: 6,45 Mundtlig eksamen: Dansk: 7,26 Engelsk: 7,47 Fysik/kemi:  5,56 Projektopgaven: 7,59 Samfundsfag mundtlig: 6,20 Kristendomskundskab mundtlig: 5,20

13 Løbende evaluering Lærerteam-niveau

14 Lærerteam-niveau Løbende evaluering Klasselæreren er teamleder og koordinerer teamarbejdet med klassens lærere. Teammøderne har fokus på alle elevers udbytte af undervisningen. På teammøderne udformes og evalueres klassens årsplan. På teammøderne aftales og evalueres særlige tiltag for enkeltelever På teammøder evalueres klassens sociale liv, samt den enkelte elevs alsidige kompetencer og relationer fortsættes på næste dias

15 Løbende evaluering Lærerteam-niveau Klassens hjemmeside på Skoleintra
Dokumentation er et nøgleord i den løbende evaluering. Høj grad af skriftlighed kræver effektive redskaber. Skoleintra giver teamet mulighed for at benytte: Klassens hjemmeside på Skoleintra Elektronisk klasselog Elektroniske elevlog Elektroniske handleplaner Elektroniske samlemapper Se klassesiderne ved at vælge klasse på Skoleportens forside øverst til højre

16 Løbende evaluering Forældre-niveau Se næste dias

17 Løbende evaluering Forældre-niveau Skole/hjemsamtale to gange årligt.
Deltagere: eleven forældrene klasselærer faglærere Samtalernes indhold baseres på elevplanen: Orientering om elevens faglige udbytte af undervisningen. Orientering om elevens alsidige udvikling. Dialog om nye mål for eleven Indgåelse af aftaler for kommende periode.

18 Løbende evaluering Skole-niveau Se dias 19-22

19 Løbende evaluering Skole-niveau
Udarbejdelse af Kanon for teamsamarbejdet i maj måned. Indhold: Beskrivelse af teamarbejdets konkrete opgaver i forhold til årsplaner, tværfagligt samarbejde, dokumentation og evaluering. Aktører: Pædagogisk udvalg og pædagogisk råd

20 Løbende evaluering Skole-niveau Pædagogisk udvalg
Primo januar evalueres skolens pædagogiske udviklingsplan ved brug af forskellige metoder Evalueringen har til hensigt at give viden om, hvad der skal gøres anderledes og bedre. Evalueringen peger således fremad og kan ikke gøres op i talmateriale til offentliggørelse.

21 Løbende evaluering Skole-niveau Skolebestyrelsen Tilsyn med skolen
Evaluering af skolens virksomhed Udformning af Kvalitetsrapport

22 Løbende evaluering Skole-niveau Ledelsen
Samtaler med lærerteam Medarbejderudviklingssamtaler Besøg i klasserne med efterfølgende evaluering sammen med læreren Fokus for evalueringen aftales med den enkelte lærer før besøget Eksempler på fokus: lærerens måde at formidle på undervisningens indhold undervisningens organisering omgangstonen i klassen


Download ppt "Sunds skole Evaluering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google