Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VE til procesordningen Hjallerup Fjernvarme Temadag 11. december 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VE til procesordningen Hjallerup Fjernvarme Temadag 11. december 2014"— Præsentationens transcript:

1 VE til procesordningen Hjallerup Fjernvarme Temadag 11. december 2014
Eva Lembke og Astrid Hostrup

2 VE til proces teamet Astrid Rathe(chef) Jette Ellegaard Vejen (projektleder) Eva Lembke Nikolaj Ladegaard Michael Bøgh Helle Liemann Ásbjørg Abrahamsen Charlotte Forsingdal Astrid Hostrup Morten Christensen Mona Elgaard

3 VE til proces - energiaftalen
Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende energi i virksomhedernes produktionsprocesser. Støtte gives til: Anlægstilskud til konvertering til vedvarende energi Anlægstilskud til konvertering til fjernvarme Energieffektiviseringer i direkte tilknytning til 1 og 2. Støtten ydes kun til procesenergi

4 VE til proces – midler Der er afsat følgende midler:
2013: mio. kr. 2014: 500 mio. kr. : 400 mio. kr. pr. år 2021: 500 mio. kr. I alt: 3,65 mia. kr.

5 VE til proces – effekter
Forventede effekter i 2020: Reduktion af fossil energi: ca. 16 PJ/år Forøgelse af VE andel: ca. 1,1% Reduktion i CO2 udledning: ca. 1,5% (1990) svarende til 1 mio. tons CO2e/år

6 Status Antalsmæssigt mange ansøgninger fra landbrug 2013
Tilsagn for 152 mio. kr. kr.- 40 mio. kr. 2014 indtil nu Ca.165 ansøgninger Ansøgt beløb: Ca.145 mio. kr. Forventes at bruge puljen i år

7 Støtte gives som Anlægstilskud til
Omstilling til VE (vedvarende energi) f.eks. biomasse, solvarme, varmepumper Omstilling til fjernvarme Energieffektivisering ”Enten eller” Solceller Vindmøller Biogas

8 Tilskudsrammer Tilskuddets størrelse EU rammer Ordningens rammer
Afhængig af virksomhedens og projektets størrelse Konvertering: max 45% - 55% - 65% Energieffektivisering: max 20% - 30% - 40% ændres fra 1. januar 2015 til : max 30% - 40 % - 50 % Ordningens rammer omstilling: 23 kr./GJ/10 år Rentabilitet 2 års simpel tilbagebetalingstid

9 Hvem kan støttes Alle virksomheder med procesenergi baseret på fossilt energi Må ikke have fjernvarme til proces Én ansøgning pr. projekt Ikke samtidig støtte fra energiselskab

10 Hvad kan støttes Nødvendige omkostninger, fx:
Anlægskomponenter (nye) Installation, entreprenørydelser Tilslutning til fjernvarme (og biogas) Nødvendige følgearbejder Miljøundersøgelser (VVM) Ekstern rådgivning Krævet revision af regnskab. ”Nødvendig” afgøres i Energistyrelsens sagsbehandling Kun procesenergi

11 Hvad består ansøgningsmaterialet hovedsageligt af?
Ansøgningsskema Projektbeskrivelse Detaljeret beskrivelse Tidsplan Budget Beregninger (priser, mængder) Principtegninger Tilhørende regneark (Excel) !!! Energi Økonomi (anlæg- og driftsomk.) => Foreløbig beregning af tilskud. Dokumentation

12 Dokumentationsbehov for ansøgning
Dokumentation for forbrug af brændsel før konvertering Dokumentation for priser på brændsel før. Dokumentation for fremtidige energipriser Ikke accepterede tilbud for alle væsentlige udgifter Seneste årsrapport Derudover evt. samtykkeerklæring, energisynsrapport mm.

13 Regneark indeholder Virksomhedsoplysninger Energi inddata
Anlægsomkostninger Driftsomkostninger Energieffektiviseringer Se resultat Energi Uddata

14 Følg med på hjemmesiden
Tilmeld jer til vores nyhedsbrev


Download ppt "VE til procesordningen Hjallerup Fjernvarme Temadag 11. december 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google