Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Status for vandløbsindsatser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Status for vandløbsindsatser."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Status for vandløbsindsatser Lars Kjellerup Larsen Naturforvaltningsteamet Naturplanlægning, naturprojekter og skov

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 2 Status for vandløbsrestaurering 4 ansøgningsrunder gennemført ansøgninger om forundersøgelser i alt ca. 335 projekter (65, 100, 91, 79) samt 14 ansøgninger om realisering Ny runde fra 1. september til 15. oktober 2013

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 3 Information: Ansøgninger skal indeholde GIS-filer der downloades fra MiljøGIS Vejledning om GIS-filer fra 3. juni 2013 – se www.vandprojekter.dk Der medsendes én GIS-fil pr. indsats, der navngives som indsatsens ref. nr. (fx RIB- 00297) HUSK begrundelse, hvis det søgte beløb overstiger ref. beløbet

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 4 Status for ændret vandløbsvedligeholdelse Indsatsens videre implementering afventer endelige vandplaner og godkendelse under landdistriktsprogrammet Forslag til standardmetode til konsekvensvurdering foreligger Afprøvning af metode på foreliggende data fra vandløb hvor vedligeholdelsen allerede er ændret 71 potentielle strækninger fordelt på 38 kommuner, der har modtaget spørgeskema

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Nuværende vedligeholdelsespraksis Hvordan skæres grøden ? (metode) Hvor ofte skæres grøde ? (gange pr år) I hvilken bredde skæres ? (meter og procent af bundbredde) Hvor ofte skæres kantvegetationen ? Foretages regelmæssig oprensning/opgravning ? (hvor ofte) Evt. særlige forhold/bemærkninger INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 5

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Tidligere vedligeholdelsespraksis Er praksis ændret siden 1990 ? Hvis ja, årstal for ændring Hvordan blev grøden skåret ? (metode) Hvor ofte blev grøden skåret ? (gange pr år) I hvilken bredde blev skåret ? (meter og procent af bundbredde) Hvor ofte blev kantvegetationen skåret ? Foretoges regelmæssig oprensning/opgravning ? (hvor ofte) Evt. særlige forhold/bemærkninger INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 6

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Yderligere ændringer i vedligeholdelse Er der tidligere sket flere ændringer i vedligeholdelsen ? Bemærkninger. Reguleringer / restaureringer Er der siden 1990 sket regulering eller restaurering, der har påvirket grødeforhold og vandføringsevne ? Bemærkninger. Skemaet returneres til Naturstyrelsen senest den 13. september På forhånd tak INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 7

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 8 Tak for opmærksomheden

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 9 Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf: 72 54 30 00 E-mail: nst@nst.dknst@nst.dk www.naturstyrelsen.dk


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Status for vandløbsindsatser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google