Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til ældreområdet Møde i ældreudvalget den 12. januar 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til ældreområdet Møde i ældreudvalget den 12. januar 2010."— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til ældreområdet Møde i ældreudvalget den 12. januar 2010

2 Administrationens organisering Direktion Mikala Kreiser Pensions- og omsorgscentret Karen Kofoed 892 medarbejdere svarende til 637 årsværk

3 Plejecentre, træningscenter og hjemmeplejegrupper Plejecentre –Baldersbo –Henriksdal (+ køkken) –Sengeløse –Torstorp (+ Køkken) –Kløverhuset (demente) Hjemmeplejegrupper –Rugvænget –Vesterparken –Vesterkøb –Boulevarden –Rønnevangscentret (aften/nat + rengøringskorpset + sygeplejegruppen) Træningscenter –Espens Vænge

4 Fakta om ældreområdet - 1 1.385 borgere modtog hjemmepleje i uge 51 2009 378 borgere modtog madservice i eget hjem i uge 51 2009 609 borgere indgik i vaskeordning i november 2009 316 borgere havde indkøbsordning i uge 51 2009

5 Fakta om ældreområdet - 2 2.600 borgere har tekniske hjælpemidler 4.700 borgere har kropsbårne hjælpemidler 158 borgere har handicapbil 1.719 borgere deltog i genoptræning og vedligeholdende træning i 2009

6 Fakta om ældreområdet - 3 kommunen har 349 ældreboliger kommunen har 15 boliger til aflastning 219 borgere på plejecentre i kommunen. Heraf 11 udenbys borgere 26 borgere er på udenbys plejecenter

7 Lovgrundlag – se også www.retsinformation.dk Lov om aktiv socialpolitik Lov om social pension (førtidspension, folkepension) Serviceloven –Praktisk hjælp og personlig pleje –Hjælpemidler –Ældre- og plejeboliger –Vedligeholdende træning –Aktiviteter Lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner Sundhedsloven –Sygepleje –Genoptræning Lov om forebyggende hjemmebesøg

8 Budget 2010 – 310,9 mio. kr.

9 Takster 2010 Madservice –hovedret pr. portion 40 kr. –Biret pr. portion – 8,50 kr. –Salat/råkost pr. portion – 11 kr. –Smørrebrød pr. stk. - 12 kr. Madservice på plejecentre –Fuldkost pr. måned – 2.652. kr. –Morgenmad/formiddagskaffe – 504 kr. –Middagsmad/eftermiddagskaffe – 1560 kr. –Aftensmad/aftenkaffe – 663 kr. Vaskeriservice –Hver 14. dag – 166 kr. –Hver uge – 261 kr. Ventelistegebyr – 617 kr. Daghjem pr. dag – 62 kr.

10 Vigtige dokumenter Budgettet og budgetopfølgning Ventelister Kvalitetsstandarder - fastlægger det kommunale serviceniveau ift. pleje- /omsorgstilbud

11 Væsentligste udfordringer på kort og længere sigt Kommunens generelle økonomi Den demografiske udvikling –Flere ældre –Færre i arbejdsstyrken


Download ppt "Introduktion til ældreområdet Møde i ældreudvalget den 12. januar 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google