Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indkøb & Medicoteknik www.IM.rm.dk Informationsmøde vedr. Udsåningsrobot til udsåning af bakteriologisk prøver i region midt 2013/S 009-010899 17. Januar.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indkøb & Medicoteknik www.IM.rm.dk Informationsmøde vedr. Udsåningsrobot til udsåning af bakteriologisk prøver i region midt 2013/S 009-010899 17. Januar."— Præsentationens transcript:

1 Indkøb & Medicoteknik www.IM.rm.dk Informationsmøde vedr. Udsåningsrobot til udsåning af bakteriologisk prøver i region midt 2013/S 009-010899 17. Januar 2013

2 Indkøb & Medicoteknik 2 ▪ www.IM.rm..dk Agenda Gennemgang af opmærksomhedspunkter  Velkomst og præsentation  Spørgsmål til udbudsmaterialet  Den udbudte ydelse  Driftsforudsætninger  Udbudsmaterialets opbygning  Betingelser for deltagelse/Udvælgelseskriterier  Tildelingskriterium  Vigtige frister

3 Indkøb & Medicoteknik 3 ▪ www.IM.rm..dk Spørgsmål til udbudsmaterialet  Stilles skriftligt til Lars.hansen@stab.rm.dk eller helle.slotsdal@stab.rm.dkLars.hansen@stab.rm.dkhelle.slotsdal@stab.rm.dk  Spørgefrist: 6. februar 2013  Spørgsmål indsendt efter denne dato vil så vidt muligt blive besvaret  Spørgsmål besvares samlet i anonymiseret form og offentliggøres på www.udbud.rm.dkwww.udbud.rm.dk

4 Indkøb & Medicoteknik 4 ▪ www.IM.rm..dk Den udbudte ydelse  Udbuddet omfatter udstyr til Udsåning af bakteriologisk prøver, samt tilhørende forbrugsvarer.  Delaftale 1; Midt-Vest  Delaftale 2; Aarhus universitetshospital  Der er tale om en kontrakt der vil være en kombination af en rammeaftale og offentlig kontrakt.  For det udbudte system/udstyr vil der være tale om en offentlig kontrakt.  For de udbudte forbrugsvarer vil der være tale om en rammeaftale.  Rammeaftalen vil strække sig over 8 år, med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder.

5 Indkøb & Medicoteknik 5 ▪ www.IM.rm..dk Driftsforudsætninger (5.11)  Delaftale 1: Garanteret Levetid: 10 år fra godkendt afleveringsforretning Åbningstid: kl. 7-18 man-fredag. Lør-søndag 7-17 Oppetidsgaranti: 95 % pr. stk. udstyr.  Delaftale 2: Garanteret Levetid: 10 år fra godkendt afleveringsforretning Åbningstid: kl. 8-17 man-fredag. Lør og søndag 8-15 Oppetidsgaranti: 95 % pr. stk. udstyr

6 Indkøb & Medicoteknik 6 ▪ www.IM.rm..dk Udbudsmaterialets opbygning  Udbudsmateriale med udbudsbilag Bilag A Generelle oplysninger om Tilbudsgiver Bilag B Udkast til aftale Bilag C Kravspecifikation Bilag E Leveranceplan Bilag F Tilbudskonfiguration og udstyrsoptioner Bilag G Uddannelsesoptioner Bilag H Serviceoptioner Bilag K Tilbudsskema Bilag L Indeståelseserklæring Bilag M Tro og love erklæring Bilag N Referenceliste Bilag ODisposition for elektronisk tilbudsstruktur Bilag P Energiforhold Bilag QTilbudsliste Forbrugsvarer

7 Indkøb & Medicoteknik 7 ▪ www.IM.rm..dk Formler  Der er formler i følgende bilag;  Bilag F og K  Bilag H Serviceoptioner  Bilag G Uddannelseoptioner  Bilag Q Tilbudsliste forbrugsvarer  Der må ikke rettes i formlerne eller på anden vis ”beskadigede” dem!!!

8 Indkøb & Medicoteknik 8 ▪ www.IM.rm..dk Bilag C: Besvarelse af A-krav

9 Indkøb & Medicoteknik 9 ▪ www.IM.rm..dk Bilag H: Serviceoptioner

10 Indkøb & Medicoteknik 10 ▪ www.IM.rm..dk Bilag Q Tilbudsliste forbrugsvarer Formler

11 Indkøb & Medicoteknik 11 ▪ www.IM.rm..dk Energiforhold  Indgår 3 steder:  Bilag C kravspecifikationen  Bilag P Energiforhold (økonomisk)  Driftsforudsætninger (5.11 udbudsbetingelserne)

12 Indkøb & Medicoteknik 12 ▪ www.IM.rm..dk 5.11 Driftsforudsætninger Energiforhold  Energiforhold jf. pkt. 5.6 og Bilag P vil blive indregnet i totaløkonomien ud fra følgende forudsætninger.  Forventet driftsmønster i forbindelse med energiforhold vil blive indregnet med 8.750 timer pr. år i udstyrets forventede brugstid på 8 år.  Delaftale 1: Fordelingen af timer pr. år fordeles som følger:  Driftstid 40 % Slukket 55 % Standby 5 %   Delaftale 2: Fordelingen af timer pr. år fordeles som følger:  Driftstid 30 % Slukket 65 % Standby 5 %  Såfremt tilbudsgiver angiver andre betegnelser for tilstande end ovennævnte ”driftstid”, ”slukket” og ”standby”, vil Ordregiver henføre disse tilstande til de af de ovennævnte 3 tilstande, som de bedst relaterer sig til. Tilbudsgiver opfordres til selv at foreslå, hvilke af de ovennævnte 3 tilstande, tilbudsgivers egne betegnelser for udstyrets tilstande mest naturligt henhører under.  Såfremt tilbudsgiver ikke angiver både en tilstand, som kan henføres til ”slukket” og en tilstand, som kan henføres til ”standby”, vil den af de to tilstande, som tilbydes, blive vægtet med summen af procentsatsen for de to tilstande. Dvs. 60 % for delaftale 1 og 70 % for delaftale 2. Såfremt tilbudsgiver alene angiver tilstande, som kan henføres til ”driftstid”, vægter denne tilstand 100 %.

13 Indkøb & Medicoteknik 13 ▪ www.IM.rm..dk Udbudsmaterialets opbygning fortsat  Udkast til kontrakt med kontraktbilag Bilag 1.Købers fulde udbudsmateriale EU-udbud nr. 2013/S 009-010899 inkl. spørgsmål/svar nr. 1 - x Bilag 2.Aftalekonfiguration (grundkonfiguration og valgte udstyrsoptioner på baggrund af oplysninger angivet i Sælgers besvarelse af udbudsbetingelsernes Bilag F og Bilag Q) Bilag 3.Udstyrsoptioner (oplysninger angivet i Sælgers besvarelse af udbudsbetingelsernes Bilag F) Bilag 4.Uddannelsesoptioner, priser og vilkår (oplysninger angivet i Sælgers besvarelse af udbudsbetingelsernes Bilag G) Bilag 5.Serviceoptioner, priser og vilkår (oplysninger angivet i Sælgers besvarelse af udbudsbetingelsernes Bilag H) Bilag 6.Finder ikke anvendelse Bilag 7.Finder ikke anvendelse Bilag 8.Tegningsmateriale for installationssted Bilag 9.Paradigma for afleverings- og overtagelsesdokument Bilag 10.Sikkerhedsstillelse ved forudbetaling Bilag 11.Garantistillelse i afhjælpningsperioden Bilag 12.Sælgers tilbud nr. xxxxx dateret xx. xxxxx 201x Bilag 13.Overensstemmelseskontrol

14 Indkøb & Medicoteknik 14 ▪ www.IM.rm..dk Betingelser for deltagelse/ Udvælgelseskriterier:  Fremgår af Udbudsbetingelsernes pkt. 9 (9. – 9.4.4)  Vedrører virksomhedens egnethed og ikke selve den tilbudte opgaveløsning  Tilbudsgivere, der ikke afgiver de nævnte oplysninger, risikerer ikke at komme i betragtning.

15 Indkøb & Medicoteknik 15 ▪ www.IM.rm..dk Tildelingskriterium: Tildeling af kontrakt vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier:  Økonomi 30 %  Anskaffelsespris udstyr  Anskaffelsespris forbrugsvarer  Energiforhold  Serviceoptioner  Uddannelsesoptioner  Kravspecifikation  Funktionalitet 40 %  Arbejdsmiljø 15 %  Drift/Driftseffektivitet 10 %  Energiforhold 5 %

16 Indkøb & Medicoteknik 16 ▪ www.IM.rm..dk Vigtige frister og formalia  Installationsbesigtigelse:  Tilmeldingsfrist den 17.01.2013 21.01.2013 kl 14  Viborg/ Herning den 21.01.2013  Skejby den 22.01.2013  Spørgsmål: 06.02.2013 kl. 14.00  Tilbudsfrist: 22.02.2013 kl. 14:00  Tilbudspræsentationen: 12. marts 2013  Besigtigelse: uge 13.  Tilbud indsendes/afleveres i følgende eksemplarer:  1 underskrevet originaleksemplar i papirform pr. delaftale  1 papir-eksemplar mærket 'Kopi' indeholdende kopi af det samlede tilbud med bilag jf. ovenfor. pr. delaftale  9 USB memory-stick eller CD-ROM indeholdende det samlede tilbud pr. delaftale.

17 Indkøb & Medicoteknik 17 ▪ www.IM.rm..dk Tak for i dag Vi håber på et godt samarbejde GOD ARBEJDSLYST


Download ppt "Indkøb & Medicoteknik www.IM.rm.dk Informationsmøde vedr. Udsåningsrobot til udsåning af bakteriologisk prøver i region midt 2013/S 009-010899 17. Januar."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google