Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bacheloropgavens mundtlige dimension onsdag d. 4/5-11

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bacheloropgavens mundtlige dimension onsdag d. 4/5-11"— Præsentationens transcript:

1 Bacheloropgavens mundtlige dimension onsdag d. 4/5-11
Mål med mødet: At etablere et forum for refleksion over opgavens mundtlige del. At I efterfølgende oplever at være klar til at forberede og gennemføre opgavens mundtlige del.

2 Gode råd til BA-eksaminen
Læg ud med kort at opsummere/præsentere dit emne. Der har lige været en anden til eksamen før dig, så hjælp lige censor og vejledere med at zoome åndeligt ind på netop dig og dit emne. Det tager 45 sekunder. Udform og udlever en konkret disposition over de ca. 30 min, gerne med nøglebegreber, modeller mv., så du sikrer, at eksaminator og censor er indforstået med hvad der nu skal ske. Præsenter dine konklusioner og fortæl derefter hvilke træk, du ønsker at diskutere de næste min., og begrund gerne hvorfor netop dette eller hint perspektiv er relevant. (Eksaminationstiden er 45 min inkl. votering, dvs. ca. 30 min.) Læg ud, tag initiativ, styr samtalen, skab god atmosfære, vis at du er velforberedt, og at du kan overskue din opgave og prioritere, hvad der er vigtigt at diskutere.

3 Gode råd til BA-eksaminen
Accepter og opfat det som en mulighed når censor og vejledere via spørgsmål og kommentarer Afbryder dig i dit oplæg. De gør det, fordi de mener at kunne hjælpe, og fordi de er interesseret i dig og din opgave og husk, at det hedder ”fokuseret dialog”, ikke ”fokuseret monolog”. I sidste ende handler det om kvaliteten af eksamenssamtalen og de argumenter du præsenterer, som du ikke har haft mulighed for at forberede dig på, mere end hvor hurtigt du kan speed- snakke på en indstuderet måde. Vær nysgerrig og åben over for censor og vejlederes måde at forstå din opgave på, lyt og argumenter på en positiv måde. Hvis du er meget nervøs, så sig det til censor og vejledere, for så skal du ikke også skjule, at du forsøger at skjule din nervøsitet, og det hjælper ofte at give udtryk for nervøsiteten, så censor og vejledere kan være med at til at afstresse stemningen. Udnyt samtalen og nyd at andre viser interesse for det, du har arbejdet med og husk, at du er eksperten i netop din opgave. Kom glad og god fornøjelse!

4 Prøve Fagets årsværk/ECTS 0,17 ÅV/10 ECTS Type Mundtlig, individuel prøve. Form Samtale med 2 eksaminatorer. Den mundtlige prøve tager sit udgangspunkt i den skriftlige opgave. Varighed ved mundtlig prøve (inkl. votering) 45 minutter. Grundlag for bedømmelse Den studerendes grad af opfyldelse af fagets mål og CKF samt studieordning i øvrigt. Herudover indgår den studerendes selvvalgte litteratur. Betingelser for indstilling til prøve Afleveret opgave. Karaktergivning Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen. Der gives en samlet vurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige prøve. Ved bedømmelsen skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på eksaminandens formulerings- og staveevne. Ekstern censur.


Download ppt "Bacheloropgavens mundtlige dimension onsdag d. 4/5-11"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google