Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Aarhus Universitet Afslutningskonference 28. November 2011 Undervisningsorganisering, - former og - medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Aarhus Universitet Afslutningskonference 28. November 2011 Undervisningsorganisering, - former og - medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser."— Præsentationens transcript:

1 1 Aarhus Universitet Afslutningskonference 28. November 2011 Undervisningsorganisering, - former og - medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser

2 helle mathiasen, hema@imv.au.dk2 Afslutningskonference, 28. november 2011, kl. 9.30 – 16.00, Aulaen, Aarhus Universitet Undervisningsorganisering,- former og –medier, på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser. 9.30-10.00: Kaffe/te og udlevering af konferencemateriale i Vandrehallen 10.00-10.15: Velkomst, Forsknings- og netværksprojektet intention, rammer og proces v/ Helle Mathiasen, professor, projektleder 10.15-10.30: Oplæg v/ Claus Christensen, Undervisningskonsulent, Ministeriet for børn og undervisning 10.30-12.00: Oplæg, erfaringer fra skoleprojekterne June Horup, lektor, Rysensteen Gymnasium Jacob Gadegaard, lektor, Tietgenskolen Kaare Petersen, lektor, Aarhus Statsgymnasium Ordstyrer: Claus Gregersen 12.00-13.00: Frokost i Stakladen 13.00-14.00: Den kvalitative og kvantitative undersøgelse, nedslag og resultater. v/ Christian W Bech, Christian Dalsgaard, Hans-Peter Degn, Claus Gregersen og Helle Mathiasen 14.00-14.30: Kaffe/te i Vandrehallen 14.30-15.30: Paneldebat: Projektskoler v/ skolerepræsentanter og forskere: Stefan Flensmark, Næstved Gymnasium Barbara Dunn, Langkær Gymnasium Karen Yde Callisen, Borupgaard Gymnasium Sten Lauring, Efterslægten HF Jakob Gadegaard, Tietgenskolen Juna Horup, Rysensteen Gymnasium Kaare Petersen, Århus Statsgymnasium Michael Enghoff, KVUC Susanne Stanstrup, Mulernes legatskole Claus Timm, Niels Brock Claus Gregersen, Herning Gymnasium Christian Dalsgaard, Aarhus Universitet Ordstyrer: Hans-Peter Degn Moderator: Helle Mathiasen 15.30-16.00: Afrunding v/ Helle Mathiasen

3 helle mathiasen, hema@imv.au.dk3 Projektets fokus Forsknings-, udviklings- og netværksprojekt Undervisningsorganisering, -former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser 2010-2013 Runde 1: 2010-2011 Runde 2: 2011-2012 Runde 3: 2012-2013

4 helle mathiasen, hema@imv.au.dk4 Formål: at bidrage til en kvalificering af den fortsatte didaktiske udvikling på de gymnasiale uddannelser. - et forsknings-,udviklings og netværksprojekt - ikke et evalueringsprojekt Fokus på nytænkning, mulige nye veje, mht. anvendelse af it og: anvendelse af uddannelsestid og elevtid elev-/lærerroller og – funktioner organisering af undervisning undervisningsformer undervisningsmaterialer elevaktivering - afsæt i praksiserfaringer og brug af digitale medier/netfora - afsæt i tidligere forskning

5 5 It-anvendelser i undervisningen – afsluttede forskningsprojekter De gymnasiale uddannelser: 1995-1998: Den elektroniske skole, stx 2000 : Fjerneundervisningsforsøg på Aalborg Studenterkursus 1998-2001: Personlige bærbare computere i undervisningen, stx 2002-2005: Det virtuelle gymnasium, stx 2009-2010: Elevproducerede pod-/vodcast i gymnasiet (Pilot, et fag, hhx) 2010-2011: Ikraft: Gymnasier i samarbejde med virksomheder, stx, hhx, htx (it) 2010-2011: Clickers i undervisningen, sciencefag i gymnasiet (stx) 2010-2011: Pod-/vodcast i gymnasiet (flere fag, stx) 2010-2011: Nationalt forsknings,- udviklings og netværksprojekt, UV-org,- former, - medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser De videregående uddannelser: 1998-2000: It på lærerseminarierne (”NovoNordisk-projektet”) 2005-2006: Studerendes brug af konferencesystem/social software, AU 2007-2008: Podcast/video/konferencesystem som undervisningsmedie, AU 2009-2010: Den netbaserede pædagoguddannelse, midt-vest Viborg, UC 2010-2011: Clickers i fysikundervisningen på universitetet Grundskole, gymnasium, universitet: 2007-2009: Overgangsproblematikker som udfordringer i uddannelsessystemet

6 helle mathiasen, hema@imv.au.dk6 It-anvendelser i undervisningen - optikker Administrative rutiner: UV-org- og UV-former generel info/materiale-distribution ( konferencesystem ”LMS”,”CMS” etc.) div. mix af f2f og net-fora Formidlingsmedier ( fx i/e-bøger, podcast, interaktive-tavler etc) It som redskab til produktion ( fx kontorpakke, pod/vodcasts, simulerings- / ”eksperimenterings”-programmel etc.) It som samarbejdsprocesfacilitator ( fx web 2.0, sociale medier) It som læreprocesfacilitator: Individuel dimension (fx færdighedstræning, fagprogrammer, podcasts, i/e-bøger)

7 helle mathiasen, hema@imv.au.dk7 skoleprojekter Læring gennem samarbejde i netværk, Google Wave, inkl. facebook, twitter, wikipedia, HUM, NAT, SAMF, hhx, IBC 2 klasser Fifty-fifty, Fronter HUM, NAT, SAMF, hf, KVUC 18 klasser Iphone/ipod touch Web 2.0, HUM, NAT, SAMF, stx, Borupgard, Rosborg 2 klasser Web 2.0 som afsæt for samarbejde, Google Doc, Sec Life, mm HUM, NAT, SAMF, htx og hhx, Viborg T & H Gym. 2 klasser Digitale medier og netmedierede Komm. ifbm. formidling Div. net-fora HUM, SAMF, hf, Efterslægten 4 klasser Kollaborativ læring E-bog, div. Netfora HUM, NAT, SAMF, hhx, Niels Brock 2 klasser Web 2.0 generationen, Blogs, chatrooms, podcasts mm. Fag ikke fastlagt, stx, hf Næstved, 4 klasser Platform til udbud af valgfag LMS, i-tavler mm. NAT(pt), htx, CELF 2 klasser Processkrivn.+ Lektieværksted Elluminate, HUM, NAT, SAMF, stx, hf, 7 fynske gym 10 klasser Sproglab og it i sprogfag Fronter, HUM, stx, Rystensteen, 7 klasser Den papirløse klasse, skole- og elevplatforme”skyen” HUM, NAT, SAMF, stx, Aarhus Statsgym 1 klasse Pædagogisk it-anv. Web 2.0 HUM, SAMF, hhx, Tietgens S, 4 klasser It-baseret læring/it værksteder, skype, blogs, podcasts mm, HUM, NAT, SAMF, stx, Langkær, 2 klasse Skoleprojekter 2010-2011, Podcast, mobile medier, HUM, NAT, SAMF, Ørestad 12 klasser Deltagende skoler, runde 1:

8 8

9 9 Empiri: Observation af undervisning på alle projektskoler Interview med hhv. elever og lærere på alle projektskoler Elev- og lærerproducerede materialer Spørgeskemaundersøgelse april 2011 alle projektskolers involverede elever og lærere Skolernes rapporter

10 10 Rapporter: Projektskolerne 1.rapport, efteråret 2010 Projektskolerne 2.rapport, foråret 2011 Projektskolerne slutrapport, Efteråret 2011 Følgeforskningsrapport 1, efteråret 2010 Følgeforskningsrapport 1, foråret 2011 Følgeforskningens afsluttende rapport, efteråret 2011. http://www.uvm.dk/Uddannelse/Gymnasiale%20uddannelser/Om%20g ymnasiale%20uddannelser/Fokusomraader/It-anvendelse.aspx http://www.uvm.dk/Uddannelse/Gymnasiale%20uddannelser/Om%20g ymnasiale%20uddannelser/Fokusomraader/It-anvendelse.aspx

11 11 Didaktisk kontekst? Den didaktiske trekant tema kommunikation (- der intendere forandring, blandt de kommunikativt deltagende) elev lærer undervisning iagttaget som socialt system, der opretholdes via kommunikation Formidling og undervisning er ikke synonymer

12 12 UV-medier

13 helle mathiasen, hema@imv.au.dk13 Velkommen


Download ppt "1 Aarhus Universitet Afslutningskonference 28. November 2011 Undervisningsorganisering, - former og - medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google