Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Definition: ”Teknisk bistand omfatter enhver form for bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Definition: ”Teknisk bistand omfatter enhver form for bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse."— Præsentationens transcript:

1 1 Definition: ”Teknisk bistand omfatter enhver form for bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk service. Teknisk bistand kan tage form af instruktion, oplæring, overførsel af driftskendskab eller konsulentservice”. Anvendelsesområde:  Når en person, med det han ved og kan, ”tomhændet” krydser grænsen og yder teknisk bistand uden for EU.  Medbragte ”fysiske udtryk” (fx manuskripter, tegninger, disketter osv.) reguleres allerede nu af forordningen (kontrollisten og catch-all). Kontrol med teknisk bistand er afgrænset til:  Teknisk bistand, der har relation til masseødelæggelsesvåben eller missiler, der kan fremføre masseødelæggelsesvåben (jf. catch-all) Kontrol med teknisk bistand, pr. 1 juli 2005

2 2 Indhold af lovgivning om teknisk bistand Forbud imod at yde teknisk bistand uden for EU, hvis:  Der er kendskab til, eller begrundet mistanke om, at formålet med bistanden er fx udvikling, håndtering eller produktion af masseødelæggelsesvåben. I alle andre tilfælde kan den tekniske bistand ydes frit Undtagelser:  Ydelse af teknisk bistand til de nærtstående lande (f.eks. USA, Norge m.fl.), hvor der i forvejen gælder lempelige EU regler (fællesskabstilladelsen).  Information, der er frit tilgængelig for offentligheden, samt grundforskning. Men, der er mulighed for dispensation:  Hvis ydelsen af teknisk bistand er omfattet af forbuddet, og  hvis sikkerhedspolitiske, humanitære eller andre beskyttelsesværdige hensyn taler for, at den tekniske bistand tillades

3 3 Hvad bør virksomheden gøre? (I) Forberedende overvejelser - centralt og hos den enkelte medarbejder:  Produktrelationen: Producerer man kritiske produkter, hvortil man også yder teknisk bistand?  Rene serviceydelser: Yder man teknisk bistand, fx rådgivning eller undervisning, som fx kan sætte modtageren i stand til at udvikle masseødelæggelsesvåben? Procedurer og uddannelse:  Udarbejd procedurer, som passer til virksomheden:  Tjek af modtageren, og/eller  erklæringer fra modtageren, hvis der er tvivl om formålet med den tekniske bistand.  Information og uddannelse: Relevante medarbejdere skal vide, hvornår de især skal være opmærksomme, fx via mærkede produktlister, retningslinier, tjeklister og instrukser

4 4 Hvad bør virksomheden gøre? (II) Beredskab - håndtering af ad-hoc situationer  Den udrejsende bør have en kontaktperson i virksomheden at spørge til råds, hvis en betænkelig situation skulle opstå.  Virksomheden bør overveje, om der skal tages kontakt til EBST eller PET, eller evt. Dansk Industri.  Risiker ikke liv og lemmer i en truende situation, men begræns skaden:  Yd så lidt kritisk teknisk bistand, som muligt  Kontakt myndighederne hurtigst muligt efter hjemkosten

5 5 Teknisk bistand, tommelfingerregler Tjek din kunde  Overvej hvilke lande, der skal udføres teknisk bistand i  Tjek (nye) kunder  Tjek hvad den tekniske bistand skal bruges til Dokumentation ved mulige kritiske ordrer  Dokumentér de gjorte overvejelser:  At kunden er tjekket  At man har overvejet risikoen for kritisk anvendelse  At der ikke er mistanke om kritisk anvendelse Procedurer for håndtering af kontrol med teknisk bistand  Etabler en klar ansvarsfordeling i virksomheden  Udarbejd retningslinier for de rejsende medarbejdere


Download ppt "1 Definition: ”Teknisk bistand omfatter enhver form for bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google