Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Chefkonsulent Mads Ecklon

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Chefkonsulent Mads Ecklon"— Præsentationens transcript:

1 Chefkonsulent Mads Ecklon
Helhed i sikkerhed og beredskab Goddag, mit navn er … og jeg kommer fra Beredskabsstyrelsen. Jeg er blevet bedt om at sige noget om ROS-analyser. Siden den oprindelige aftale med SST er vi kommet længere med vores tanker om HOB. Og da ROS og HOB hænger tæt sammen vil jeg også tale lidt om det PRIMOs Årskonference 2008 Chefkonsulent Mads Ecklon

2 Mange forskellige trusler
Orkan Snestorm Isvinter Islag Skybrud Stormflod Oversvømmelse Konventionel terror CBRN-terror Cyber-terror Transportulykker Uheld med farlige/forurenende stoffer Brande og eksplosioner Sygdomme og epidemier Ødelæggelse eller afbrydelse af kritiske funktioner Kriminalitet Optøjer/nedbrud af offentlig orden Større strejker/blokader Atomart uheld i Danmarks nærområde Sammenstyrtninger Omfattende ødelæggelse af egne vigtige bygninger eller installationer Tab af nøglemedarbejdere Medarbejdere involveret i alvorlig ulykke i tjenesten Omfattende, negativ medieomtale Arbejdsretlige uenigheder Arbejdsulykke med alvorlige kvæstelser Bedrageri Blokader mod organisationen Bombetrussel Brud på arbejdssikkerhed Brud på tavshedspligten Datamisbrug Drukneulykke Dårlig borgerservice Dårlig kommunikation med medierne Dårlig ledelse Dårlige talsmænd Fejlagtig myndighedsindblanding og indgriben Fejlagtige eller urigtige artikler eller tv-indslag Forgiftningsulykker Forurening af miljøet Gidseltagning af medarbejdere Hackere It-nedbrud Kidnapning Klager Korruption Læk af fortrolige oplysninger Manglende kvalitetskontrol Mediefokus på problematiske forhold Mobning Nepotisme Omfattende, negative borgerreaktioner Omsorgssvigt over for børn/ældre/handicappede/syge Ondsindede rygter Overgreb mod ansatte Overtrædelse af love og regler Pludselige dødsfald Politiske problemer Problemer i forbindelse med omstruktureringer Problemer i forbindelse med udlicitering Problemer med implementering af nye ydelser, systemer m.v. Problemer med virksomheds- eller opgaveoverdragelse Røveri Sabotage Sexchikane Svigt af vigtige leverancer Svigt i fødevaresikkerhed Svigt i it-sikkerhed Trusler om vold Uanmeldt kontrolbesøg fra tilsynsmyndigheder Usystematisk kommunikation Vandforurening Vold Økonomisk kriminalitet Her er en oversigt over nogle af de trusler, der kan være relevante at tage i betragtning i forbindelse med en ROS-analyse. Det er vigtigt at fokusere på de trusler, der udgør de største risici. Og husk, at det ikke altid er det samme som de trusler, der får mest medieopmærksomhed. [Evt. noget om ”horizon scanning”]

3 Helhedsorienteret beredskabsplanlægning
Mål og organisering Tilsyn og evaluering Øvelser og uddannelse Anskaffelser til beredskabet Forebyggelse Beredskabs- planer Planlægnings- grundlag Mål og organisering Tilsyn og evaluering Øvelser og uddannelse Anskaffelser til beredskabet Forebyggelse Beredskabs- planer Planlægnings- grundlag Mål: forbedre planlægningen og evnen til at håndtere kriser Ikke en styringscirkel - arbejdet baseret på vurdering af behov

4 Mål og organisering Aktiv involvering af topledelsen i hele processen
Tilsyn og evaluering Øvelser og uddannelse Anskaffelser til beredskabet Forebyggelse Beredskabs- planer Planlægnings- grundlag Fastlæggelse af beredskabs- opgaver Ressource- tildeling Fordeling af ansvar Styrings- dokumenter Aktiv involvering af topledelsen i hele processen Inddragelse på tværs af hele organisationen

5 Beredskabsplaner Mål og organisering Tilsyn og evaluering Øvelser og uddannelse Anskaffelser til beredskabet Forebyggelse Beredskabs- planer Planlægnings- grundlag 1 2 3 4 5 Indsats Krise- kommunikation Beslutninger og koordination Informations- håndtering Aktivering og drift Formål, opgaver og ansvar Fokus på operative, handlingsorienterede planer – kun informationer i planen, der skal bruges under en krise Klar adskillelse mellem ”planlægning” og ”planer”

6 Rammen om helhedsorienteret beredskabsplanlægning
Vejledning om helhedsorienteret beredskabs- planlægning Skabeloner Beredskabstesten Kort om beredskab Beskyttelse af kritisk infrastruktur Læs mere… Beredskabet i Danmark Vejledning klar i august 2008


Download ppt "Chefkonsulent Mads Ecklon"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google