Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det gode selvevalueringsforløb Oplæg i Committed Netværket 2006 Torsdag den 12. oktober 2006 - Hvilke overvejelser bør man gøres sig før man begynder?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det gode selvevalueringsforløb Oplæg i Committed Netværket 2006 Torsdag den 12. oktober 2006 - Hvilke overvejelser bør man gøres sig før man begynder?"— Præsentationens transcript:

1 Det gode selvevalueringsforløb Oplæg i Committed Netværket 2006 Torsdag den 12. oktober 2006 - Hvilke overvejelser bør man gøres sig før man begynder? - Hvordan designer man processen optimalt? - Hvilke problemer er almindelige?

2 Selvevalueringsprocessen Planlægning Individuel selvevaluering Konsensus Prioritering og handlingsplan

3 Beslutning: Formål KVIK som en selvevalueringsmodel der vurderer styrker og muliggør en prioritering af forbedringsområder Ledelsesmodel der giver en overblik/tjekliste for hele institutionen. Model til at skabe konsensus og fælles forståelse af institutionens mål, opgaver og forbedringsmuligheder. Kvalitetsmodel der ved udførelse giver én fælles kvalitetsforståelse i hele institutionen, med ét blik for den løbende udvikling/forbedring og et større medejerskab til kvalitetsudviklingen

4 Beslutning: Processtyring og økonomi Forankring i ledelsen og SU –Ledelse sætter proces i gang og afsætter ressourcer –SU sikrer medejerskab hos medarbejderne Klar projektstyring med tovholdere –Klar forbindelse mellem ledelse og tovholdere Sikre dokumentationsgrundlaget –Tovholder(e) samler dokumentation og gør den tilgængelig –Uddelegere dokumentationsansvaret til deltagere i selvevalueringsprocessen indenfor temaer

5 Rammer for den gode dialog –5-8 personer i en gruppe Repræsentativitet –Ledelse/medarbejder –Forskellige funktioner/fagområder En eller flere grupper En gruppe: Styrker: Ressource let, overskuelig proces. Svagheder: Lav forankring, lille gennemslagskraft. Flere grupper: Styrker: Bred forankring og engagement, alle vinkler med. Svagheder: Ressource tung, sammenhæng kan forsvinde. Planlægning

6 Individuel selvevaluering Formål Forbereder alle til konsensusforløbet. Viser evt. forskellige opfattelser. Alle kortlægger styrker og forbedringsprojekter og bedømmer hvor langt institutionen er kommet i implementering af aktiviteter. Forudsætter: Introduktion til KVIKselv og kompetence til at bruge det. Indsigt i scoringssystemet (PDCA-cirklen). Tid og engagement

7 Konsensus Konsensusseminaret: Finde det rigtige ”setup” for processen Planlægge tiden efter behov Fastlægge roller (mødeleder, sekretær, ”vejviser” og dokumentationsansvarlig) Konsensusseminaret ligger til grund for konsensusrapport: Redigerer rapporten så den er klar og forbedringerne er formuleret som forbedringsprojekter. Videreformidle den til ledelse og medarbejdere.

8 Eksempel på dagsprogram for konsensusmøde – klassisk model xxx At

9 Eksempel for workshopdag med efterfølgende konsensus/redigering

10 Prioritering og handlingsplaner En selvevaluering skal følges op med klare forbedringsprojekter! Prioritering Alle forbedringsområderne skal grupperes og prioriteres. Beslutning om hvem der prioritere. Prioriteringen skal ske i forhold til jeres overordnede strategi. Opstilling af handlingsplaner Sikre opbakning til forbedringsprojekterne i resten af organisationen – både ledelse og medarbejdere.


Download ppt "Det gode selvevalueringsforløb Oplæg i Committed Netværket 2006 Torsdag den 12. oktober 2006 - Hvilke overvejelser bør man gøres sig før man begynder?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google