Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Sådan bliver landbruget klar til at producere mere energi Kathrine Hauge Madsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Sådan bliver landbruget klar til at producere mere energi Kathrine Hauge Madsen"— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Sådan bliver landbruget klar til at producere mere energi Kathrine Hauge Madsen khm@landscentret.dk

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Indhold Hvad ved vi, og hvor mangler vi viden? Energi fra restbiomasse Energiafgrøder Enårige Flerårige

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Energiproduktion i Danmark I alt Vedvarende energi Energistyrelsen 2006

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Anvendelse af biomasse til energi Fast brændsel Ca. 11% Transport-brændstoffer 0,1%? Afgrøder til biogas Afprøvet i 3 biogasanlæg

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Ledige ressourcer af restbiomasse

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Halm til fast brændsel Kendt viden om halm til energi Dyrkningspraksis Høst og logistik Kvalitet Energistyrelsen 2006

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Halmoverskuddet varierer fra år til år www.Statistikbanken.dk

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Hvor meget halm kan vi udnytte? Hvordan er halmudbyttet i de nuværende sorter? Fald i halmudbytte fra 80’erne til 90’erne Hvordan påvirkes jordens kulstofindhold? Ingen dansk opgørelse over udvikling i kulstofindhold i dyrket jord Fald i jordens kulstofindhold når halm fjernes fra planteavls- og svinebrug Bent Christensen m.fl. 2002 Hvordan modvirkes tab af kulstof?

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Energiafgrøder Enårige afgrøder Kornafgrøder Kun i mindre anlæg Raps 70-80% til biodiesel Eksporteres Flerårige Pil Elefantgræs Torkild Birkmose

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Energiafgrøder i Danmark 2006 ArtHaProcent Raps58.5552,26 Pil1.5010,06 Poppel/El670,003 Lavskov1.6100,06 Elefantgræs640,002 I alt af DK samlede landbrugsareal (2.589.347 ha) 2,39 DFFE, november 06

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dyrkede enårige afgrøder Stor viden om Dyrkning Traditionel høst/logistik Mangler viden om Alternative høstmetoder Udbytteniveau i fremtiden? Triticale til energi 1998 og 1999 850 kg pr. storballe ‘helsæd’ ‘Bananform’ Kjeld Vodder Nielsen

12 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Høstudbytte i korn og raps www.Statistikbanken.dk

13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Høstudbytte i helsædsmajs www.Statistikbanken.dk

14 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Majssorter til energiformål, Djursland Lbf.

15 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Majssorter til energiformål, Djursland Lbf.

16 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Enårige energiafgrøder Kornudbytter ligger stabilt i de seneste 10 år Helsædsmajs stigende udbyttetendens

17 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Energipil: Viden fra forsøg og undersøgelser i mindre plantager Lav kvælstofudvaskning Mere dyreliv Anderledes arbejdsprofil Høstes om vinteren Rimelig økonomi Mulighed for slamudbringning

18 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Flis- og træpillemarkedet i DK Træpiller Skovflis Energistyrelsen 2006

19 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Energipil: Mangler viden om Udbytteniveau i praksis Det optimale N-niveau Kemisk ukrudtsbekæmpelse i etableringsfasen Mgl. godkendte herbicider Rationel høst og logistik Stordriftsfordele Leveringsdygtig i fyringssæsonen Kvalitet Nyvraa

20 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Konklusion Vi mangler viden om Halmudnyttelse og påvirkning af jordens kulstofbalance Energiafgrøders udbyttepotentiale Optimal dyrkning, høst og logistik af energipil Vi har viden om Bjærgning og logistik af halm Dyrkning og høst af enårige afgrøder Miljøfordele ved dyrkning af flerårige afgrøder Pil (og elefantgræs)


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Sådan bliver landbruget klar til at producere mere energi Kathrine Hauge Madsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google