Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udskrivningsmentor Hvad siger lovgivningen?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udskrivningsmentor Hvad siger lovgivningen?"— Præsentationens transcript:

1 Udskrivningsmentor Hvad siger lovgivningen?
Hvordan er samarbejdet aftalt mellem Region og Kommune? Hvor er vi lige nu Knud Andersen, myndighedschef Socialcenter København

2 Lovgivning Udskrivningsmentor
Lovgivers intention: At understøtte psykisk syges vej til job og uddannelse. Vigtigt, at mentor kender og har erfaring med målgruppen. Formål: At hjælpe personen med at koordinere og etablere et normalt hverdagsliv med henblik på at understøtte personens vej til job og uddannelse. Mentor skal således understøtte borgeren i at komme tættere på arbejdsmarkedet via ofte i første omgang at kunne deltage i beskæftigelsestilbud. Målgruppe: §2 i Lov om aktiv beskæftigelse, som udskrives fra psykiatrisk indlæggelse Lovgivning (§31 b. stk 2) Personer som udskrives fra psykiatrisk indlæggelse har ret til et tilbud om mentorstøtte i op til 3 mdr forud for udskrivelse og for en periode på mindst 6 mdr. i alt. Der er ikke indskrevet en nedre bagatelgrænse for indlæggelse ift om borgeren er i målgruppen for tilbuddet

3 Et overblik over de forskellige sekvenser og roller i udskrivningsmentorforløbene
Region H Psykiatrisk afdeling (særligt socialrådgiverne) gør patienten opmærksom på mentortilbuddet og får samtykke til at videregive oplysning til kommunen, såfremt patienten er interesseret i tilbuddet. Der er én indgang til Socialcenter København (Matthæusgade). SCK/ SOF Matthæusgade screener om borger er i målgruppen og sender sagen til udskrivningsmentor i voksenenhed/hjemløseenhed indenfor 1-2 dage. Mentor kontakter borgeren hurtigst muligt på afdelingen eller i eget hjem og laver skriftlig aftale med borgeren om forløbet og sender aftalen til BIF Forløbet fortsættes mens sagsbehandling pågår i BIF BIF BIF sagsbehandler mentorforløbet og mentorrammen bestemmes (der skelnes mellem helhedsorienteret mentor og udskrivningsmentor) SCK orienteres om BIFs afgørelse og krav til afrapportering undervejs samt slutdato for mentorforløbet. Serviceniveauet for mentorforløb er 20 timer i 26 uger.

4 Status på udskrivningsmentor
Antal henvendelser – primært fra region H: Der er allerede gode erfaringer med at møde borgere ifm udskrivning, men også udfordringer med at nå borgeren inden udskrivning eller umiddelbart efter Kan vi arbejde mere målrettet med timing i samarbejdet? Mentorer afholder møde med socialrådgiverne i de psykiatriske centre den 17. september med henblik på at fremme en god samarbejdskultur Mentorerne opstarter et samarbejde med projekt ‘din gode udskrivning’ i efteråret Mentorerne skal opkvalificeres hvad angår tilbud i beskæftigelsesindsatsen Måned 4 5 6 7 8 I alt Antal henvendelser 13 28 27 20 93


Download ppt "Udskrivningsmentor Hvad siger lovgivningen?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google