Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Etablering af partnerskaber på anbringelsesområdet En opdagelsesrejse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Etablering af partnerskaber på anbringelsesområdet En opdagelsesrejse."— Præsentationens transcript:

1 Etablering af partnerskaber på anbringelsesområdet En opdagelsesrejse

2 Erhvervs og boligstyrelsen ► PARTNERSKAB Det store dyr i velfærdsåbenbaringen En pose penge kan måske lokket dyret frem

3 Erhvervs – og Boligstyrelsen ► Diffust begreb ► Kompliceret proces ► Udarbejde vejledning trin for trin ► Få erfaringer fra kommuner og amter

4 Virksomheden Hillerød Kommune Byrådet Børn og Kultur Familie og Sundhed Familie og børn Sekretariat Social og Skat Teknik

5 MØDET ► Møde med konsulenter omkring begrebet Partnerskaber ► Fortællingen om den åbne og innovative kommune ► Politisk opbakning til offentlig/privat samarbejde

6 Hvad tændte vi på ? At blive udfordret i vores måde at tænke og handle på Muligheden for at være først – at være med !!

7 Hvorfor anbringelsesområdet? ► Udgifterne stigende ► Resultaterne omdiskuterede ► Forældreroller og børnesyn i opbrud ► Traditionel tænkning i de økonomiske incitamenter

8 Ramme August 2003 Jan 2004 150 Konsulenttimer 400.000,- kr. til frikøb af medarbejdere

9 Hvad er dagsorden i F & S? ► Kortlægning af anbringelsessagerne ► KLs budgetvejledning ► Aktuelle forskningsresultater på feltet ► Krav om besparelser ► Udvikle kvaliteten inden for samme ramme

10 Fase 0 ► En opfordring fra direktøren ► Det første møde med EBST ► O-P-P / markedsdannelse på feltet? ► Projektet bliver en case i ”Vejledningen” ► Et kultursammenstød tegner sig ► Nysgerrigheden er vakt

11 Fase 1 ► Kontekstafklaring og opgavebeskrivelse ► Overvejelser om risici – det interne forløb ► 1. møde med de udvalgte konsulenter ► ”Forstyrrelsen” er kolossal ► Egne planer om kommunal døgninstitution ► Behov for forsyningssikkerhed, variation og fleksbilitet

12 Fase 1 ► En konkret opgave – ”kravspecifikation” ► ”forstyrrelserne” forværres ► Forskelligt sprog og anderledes tænkning ► Partnerskabskonceptet, kommerciel og faglig profil af leverandøren (og os selv?) ► Incitamentsstyring – kompetenceoptimering ► Markedsstyring og merværdien af ydelser

13 Fase 1 samarbejde og sammenstød ► En dialog er på vej ► Feed-back på ”opgavebeskrivelsen” ► Et paradigme for ”kravspecifikation” ► Gensidig udveksling af informationer ► Begrebs- og kontekstafklaring ► Samarbejdet internt skal også fungere ► Tidsrammen er urealistisk – leverandørmødet skal planlægges

14 Overgangen fra fase 1 - 2 ► Der er ingen vej tilbage ► Konsulenternes professionalitet ► Leverandørmødet giver omtale ► Fra kravspecifikation til ydelseskatalog ► HKs krav om KLs medvirken ► Konkretiseringsarbejdet går i gang – næste fase

15 Fase 2 interne forberedelse ► Jan – marts 2004 ► Arbejdet med udbudsbekendtgørelsen ► Yderligere præcisering af ydelseskatalog ► Den politiske godkendelse ► Inddragelse af medarbejdere ► Udarbejdelse af mål og værdier i F & B

16 Fase 2 - fortsat ► Ydelseskataloget består af 6 delopgaver: ► Tilvejebringelse af 5 nye, 8 løbende og 10 aflastningspladser – et skøn = 1,5 årsvær ► Visitation ► Matchning ► Iværksættelse ► Tilsyn med anbragte børn og unge ► Hjemgivelse / ophør af hjælpeforanstaltning

17 Fase 2 fortsat ► ”forstyrrelsen” får indflydelse på organisationen ► Læring om beskrivelse og ”måling” af ydelser ► Tydeliggørelse af de ”bærende værdier” ► Usikkerhed i ”egne rækker” ► KLs feed-back

18 Fase 3 - mulige partnere? ► Prækvalifkationen – 5 formidlingsenheder har anmodet < 26.4.2004 – færdiggørelse: ► udbudsmaterialet ► Kontraktudkastet ► Ydelseskataloget ► Værdipapiret med VP 2004 som bilag ► Prækvalificeret d. 29.4. 04 – 3 er inviteret ► Svar til alle d. 3. maj 2004

19 Fase 3 – eksterne fase ► Hvor er vi nu? ► Den politiske stillingstagen til værdierne ► Deadline til de 3 formidlingsenheder er 7.6.2004 ► Vurdering af indkomne tilbud ► Forhandlingsrunde d. 17.6. 2004 ► Politisk godkendelse i august 2004 ► Fase 4 – opstart på OPP i september 04

20 Erfaring - opsummering ► Udfordring har givet udvikling ► Indsigt Om praksis og værdier i Hillerød Kommune Om Partnerskaber ► Partnerskab i efteråret 2004 ?


Download ppt "Etablering af partnerskaber på anbringelsesområdet En opdagelsesrejse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google