Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få."— Præsentationens transcript:

1 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 1 VVM-direktivet og implementeringen Helle Ina Elmer Specialkonsulent, Ph.D.

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Kort om processen Kommissionens oprindelige udspil i uddrag: Faste tidsfrister Obligatorisk scoping Obligatorisk one stop shop (koordinering af tilladelser på myndighedsniveau) Europa-Parlamentets krav i uddrag: Interessekonflikter Afskaffelse af hjemmel til anlægslove INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 2

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Kommissionens fremhævede ændringer 1 Tidsfrister: screeningsafgørelsen 90 dage når tilstrækkelig oplyst Offentlig høring over VVM-redegørelsen mindst 30 dage Afgørelse om VVM-tilladelse skal ske inden for rimelig tid. Screeningsproceduren: Simplificeret ved mindstekrav til bygherrens oplysninger bilag II.A. Begrundelse af screeningsafgørelser INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 3

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Kommissionens fremhævede ændringer 2 VVM-redegørelsen: Skal gøres mere forståelig for offentligheden ved: en bedre beskrivelse af alternativer samt en opdatering af redegørelsen i forhold til eksisterende forpligtelser, kvaliteten af redegørelsen sikres gennem anvendelse af eksterne rådgivere og myndighedens nødvendige vidensniveau for det konkrete projekt, myndigheden skal sikre, at der ikke foreligger interessekonflikter, og VVM-redegørelsen og vurderingen heraf kan have tidsbegrænset levetid. INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 4

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Kommissionens fremhævede ændringer 3 Projekter med væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet: VVM-redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. Disse foranstaltninger vil blive moniteret. Hertil kan der anvendes eksisterende procedurer. INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 5

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Vigtige datoer 25. april 2014 – offentliggørelse i EU-Tidende 15. maj 2014 – direktivet træder i kraft Folketingsvalg i DK senest den 14. september 2015 16. maj 2017 – frist for implementering og anvendelse i medlemsstaterne Direktivets tekst(2014/52/EU: http://eur-lex.europa.eu/legal- content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0052&from=DA INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 6

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 7 Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf: 72 54 30 00 E-mail: nst@nst.dknst@nst.dk www.naturstyrelsen.dk


Download ppt "Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google