Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

B A P T I S T M E N I G H E D E N I S Æ B Y B E L I G G E N H E D S P L A N NORD 00.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "B A P T I S T M E N I G H E D E N I S Æ B Y B E L I G G E N H E D S P L A N NORD 00."— Præsentationens transcript:

1 B A P T I S T M E N I G H E D E N I S Æ B Y B E L I G G E N H E D S P L A N NORD 00

2 EJENDOMSOPLYSNINGER Sæby Baptistmenighed CVR 40 81 23 18 Offentlig ejendomsværdi 2010 ikke vurderet Vestergade 3A, 9300 Sæby Matr. nr. 110c, SæbyBygrunde 1417 m 2 BEBYGGET AREALjf. BBR (ajourføres) 311 m 2 INDGANGSETAGEN: Forrum, kirkesal, depoter m.v.311,00 m 2 UNDERETAGEN: Mødelokaler, toiletter, depot m.v.316,50 m 2 OVERETAGE: Spejderlokaler151,62 m 2 MELLEMETAGE: Kun over forrum48,78 m 2 LEJLIGHEDER Nederste planer mod nord 111,56 m 2 SAMLEDE BRT.AREAL909,68 m 2 TAGFLADEAREAL: ca. 400 m 2 0

3 Matr. Nr. 110C Sæby Bygrunde

4 P R I O R I T E R ET A K T I V I T E T S O V E R S I G T 1Udskiftning af tagbeklædning. 2Etablering af handicapvenlige adgangsforhold. 3Nyindretning af toiletter i forhal og krypt 4Stabilisering af sydgavl. 5Nyindretning af lejligheder mod nord. 6Udskiftning af udvendige inddækninger ved tagflader. 7Udvendige murværksreparationer 8Reparationer af tagrender og nedløb. 9 Bekæmpelse af ormeangreb. 10Ny- og efterisoleringer og ny gangbro. 11Omkostninger 12Budgetter 13Anlægs- og financieringsmodeller 2

5

6

7 B A P T I S T M E N I G H E D E N I S Æ B Y

8 4 B J Ø R G E N S C H E P E L E R N C A N D. A R C H S Ø N D E R G A D E 4, 9 3 0 0 S Æ B Y T L F.: 23 86 34 56 M A I L : dommerg@MAIL.DK

9

10

11

12

13

14 SAMMENSTILLING AF KALKULATIONER Ad 1Udskiftning af tagbeklædning, tegl/pap746.800,- kr. Ad 2Etablering af handicapvenlige adgangsforhold: Elevator, ny rampe og hovedtrappe736.000,- kr. Ad 3Nye toiletter i forhal og krypt191.000,- kr. Ad 4Stabilisering af sydgavl 65.000,- kr. Påkrævede: Ad 5Nyindretning af 2 lejligheder405.000,- kr. 2.143.800,- kr. Ad 6Udskiftning af udv. inddækn. mod murflader 65.000,- kr. Ad 7Udvendige murværksreparationer 68.000,- kr. Ad 8Reparation af tagrender og nedløb 48.000,- kr. Ad 9Bekæmpelse af ormeangreb i træværk 55.300,- kr. Ad 10Ny- og efterisoleringer og ny gangbro 85.000,- kr. 2.465.100,- kr. Ad 11Uforudseelige udgifter 5%123.255,- kr. 2.588.355,- kr. Ad 11Omkostninger og udlæg 6½% af 11168.243,- kr. 2.756.598,- kr. SAMLET INVESTERINGSRAMME 2.743.656,- kr. 10 Prioriteringsrækkefølgen kan ikke være tilfældig, da den ene aktivitet kan afhænge af, at oandre aktiviteter gennemføres. ( efterisoleringer = sparede driftsudgifter på varmesiden, Reparationer af murværk = mindre indtrængen af regnvand o.s.v.)

15 11

16 HOVEDSTOLBrt.p.a.Net.p.a.Net.pr.md MODEL 1 Størst muligt medlemsindskud **Kalkuleret Medlemslån 10.000x100 pro rata 1.000.00077072060 Egenkapital 850.000 ***Gaver fra fonde 175.000 *Realkreditlån ( 7,2% p.a. ) 718.65651.743 4.312 Anlægsbudget 2.743.656 MODEL 2 Størst mulige kreditforeningslån Størst mulige medlemslån **Kalkuleret Medlemslån 12.500x80 pro rata 1.000.00077072060 Egenkapital 373.731 ***Gaver fra fonde 175.000 *Realkreditlån ( 7,2% p.a.) 1.194.92586.035 7.170 ANLÆGSBUDGET 2.743.656 MODEL 3 Størst mulige egenkapital Størst mulige kreditforeningslån Mindst mulige medlemslån **Kalkuleret Medlemslån 4.672x80 pro rata 373.73137331026 Egenkapital 1.000.000 ***Gaver fra fonde 175.000 *Realkreditlån ( 7.2% p.a.) 1.194.92586.035 7.170 ANLÆGSBUDGET 2.743.656 ANLÆGSFINANCIERINGSMODELLER 12

17 DRIFTSBUDGET: INDTÆGTER: Regnskab for 2010 udviser et overskud på38.338.- kr. Lejeindtægter for 2 lejligheder80.000,- kr. Samlede indtægter 118,338,- kr. UDGIFTER: Ydelse på kreditforeningslån MODEL 3 86.035,- kr. Fremtidigt overskud32.303,- kr. Overskudet kan ændres ved ændring af financieringsmodellen. Set ud fra en helhedsbetragtning kan det være vanskeligt med den foranstående prioriteringsrækkefølge, da der er afhængigheder mellem disse, der kun kan op- fyldes ved efterfølgende aktivitetsudførelse ( Drift : Isolering/spareforanstaltning) 13


Download ppt "B A P T I S T M E N I G H E D E N I S Æ B Y B E L I G G E N H E D S P L A N NORD 00."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google