Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer"— Præsentationens transcript:

1 Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer
Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov

2 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan

3 Statsrevisorernes bemærkninger 21. august 2014
”. .at mangel på passende boliger med tilstrækkelig lav boligomkostning er en væsentlig barriere for at nedbringe antallet af hjemløse. Boligministeriet har ikke fulgt op på , hvordan kommunerne anvender de eksisterende ordninger til at skaffe boliger til hjemløse , og om ordningerne er tilstrækkelige.”

4 Housing First Bostøttemetoder forudsætter egen bolig
Egen bolig tidligt i forløbet Hjemløse skal ikke gøre sig ”parate” til at komme i bolig ”Lettere at lære at bo, hvis man rent faktisk har et sted at bo” Opsøgende kontaktarbejde forud for Housing First indsatsen

5 Styringskæde

6 Kommunernes opgaver Alment boligudbud- størrelse, beliggenhed, indretning og huslejeniveau Stillingtagen til renoveringers indhold og omfang i alment byggeri Hvor, hvilke kriterier der gælder for fleksibel udlejning i alment byggeri Gennem byggelovgivning, kommune- og lokalplaner - indflydelse på øvrigt boligbyggeri i kommunen

7 Huslejeniveau i 26 kommuner for almene og private boliger

8 Kommuner og styringsdialogen
Kommunen Boligorganisationen Aftaler

9 Styringsdialogen Aftaler
BULLETS OG BILLEDRAMME Indsæt alternativt billede ved at højreklikke  Formater Autofigur  Farver og steger  Vælg Effekter under drop down menu Farve  Billede  Vælg billede. Du kan vælge at anvende billedrammen som tekstboks også. Farvelæg evt. rammen med farvepalleten. Styringsdialogen Aftaler Frivilligt, men pligt til at kortlægge og vurdere behovet Muligt at indgå aftaler om generelle forhold i kommunen såvel som specifikke forhold i den enkelte afdeling Områdeløft og helhedsplaner Udlejning Boligstandard Nybyggeri Energi, miljø, arkitektur Kommunen får ny rolle, men tilsynsforpligtelse er uændret. På enkelte områder er der dog særlig krav til aftalerne, f.eks. I forb. M. Fleksibel udlejning

10 Styringsdialog - udlejning
Udlejning: Boligorganisationen skal ved udlejningen af boliger tilgodese grupper, som har vanskeligheder med at skaffe sig en passende bolig på almindelige markedsvilkår. Derudover skal en varieret beboersammensætning søges fremmet

11 Styringsdialogens emner

12 Antallet af hjemløse skal nedbringes med mindst 25 pct. til 4000 i 2020
kommuner (-1023) 72 Kommuner (-800)

13 Knæk tilgangen af hjemløse
Andelen af borgere der vender tilbage fra egen bolig til forsorgshjem inden for et år må højst udgøre 20 pct. Indsats mod udsættelser Effektiv anvendelse af boligerne med bostøtte Varieret boligmarked – dækkende forskellige behov – større og huslejniveau

14 Forebyggelse af hjemløshed
Indsats mod udsættelser Startboliger

15 Indsats mod udsættelser
Afskaffelse af fattigdomsydelser Fremrykket underretning Afskaffelse af lejelovens løbedage Midlertidig hjælp til huslejebetaling 15 Rådgivningsforsøg i almene boligområder Supplerer tidligere indsatser om underretning og handlepligt for kommunerne

16 Frivillig Gældsrådgivning

17 Ankestyrelsens anbefalinger
Udarbejde en fast praksis for screening af modtage sager om udsættelser Udarbejde skiftlige forretningsgange for behandling af udsættelsessager Sikre en fast procedure for den interne koordinering i kommunen i sager, hvor flere forvaltninger er involveret

18 Startboliger Tilskudsordning 2012-2014 satspulje
Almene og selvejende almen ungdomsboliger/institutioner Unge mellem år Bostøtte ved social vicevært(startboligbidrag) Voksenstøtte til selvstændig tilværelse Handleplan jf. 140 & 141 i SL forudsættes ikke, men kan indgå

19 Antal startboliger i Kommunerne
Antal boliger Antal boliger Hillerød 15 Næstved 10 Guldborgsund 12 Randers 21 Haderslev 8 Slagelse 20 Helsingør 6 Viborg Holstebro Aalborg Horsens Aarhus 39

20 Boligløsninger Nye billige små boliger (basisboliger)
Kommunal anvisning af boliger Ungdomsboliger Udslusningsboliger Bofællesskaber Skæve boliger Etablering af botilbud – servicelovens § 107 i almene boliger

21 Basisbolig ”Vi er blevet bekræftet i, at det kan lade sig gøre at bygge billige, små boliger, der fungerer. Men vi er også blevet opsat på at vise, at det er muligt at skabe funktionelle, gennemtænkte boliger, som samtidig er arkitektonisk i orden, indeholder muligheden for fællesfaciliteter og bidrager positivt til deres omgivelser.” Rolf Anderson, byggedirektør KAB

22 Kommunal anvisning af boliger
Mindst 25 pct. af afdelingens ledige boliger Mulighed for at aftale, hvilke boliger, der skal tilbydes Udlejes på baggrund af individuel vurdering af ansøgers behov – ingen venteliste Kommunen garanterer dækning af tomgangs- og fraflytningsudgifter

23 Ungdomsboliger Boliger til unge og andre med sociale behov
Kommunal anvisning 25 pct. reglen Boligstøtte Kommunal garanti for tomgangs- og fraflytningsudgifter

24 Udslusningsboliger Almene familieboliger
Målgruppen: personer fra § 110 og 107 institutioner 2- årig lejekontrakt på særlige vilkår, derefter permanent Huslejeniveau lig med udgift på botilbuddet Deltagelse i beboerdemokrati og andre sociale aktiviteter i lighed med øvrige beboere

25 Bofællesskaber 5- 3 personer
Fælles lejlighed med et rum mere end antal personer Individuelt beboerindskudslån Boligstøtte Billig husleje Beboerdemokrati og almenlejeloven gælder

26 Skæve Boliger Målrettet til personer der ikke kan bo i en almindelig bolig Statslig tilskud kr. pr. bolig Støtte til social vicevært Drives af kommuner, boligorganisationer og selvejende institutioner Almenlejeloven gælder

27 Skæve boliger – Antal opførte i kommunerne
Antal boliger Esbjerg 39 Frederiksberg 3 Guldborgsund 16 Haderslev 20 Høje- Taastrup 10 Kolding 8 København 55 Kommune Antal Randers 43 Silkeborg 17 Slagelse 12 Viborg 34 Aarhus 24 Aalborg 97 Total 378

28 Antal hjemløse vs. ledige boliger
Kommune Antal hjemløse 2013 Ledige boliger ultimo oktober 2014 Slagelse 64 121 Helsingør 52 30 Guldborgsund 99 73 Viborg 68 58 Fredericia 33 50 Kolding 63 32 Herning 149 72 Holstebro 48 74 Silkeborg 56 44 Randers 92

29 Etablering af botilbud – servicelovens § 107 i almene boliger
Udskillelse i en særlig almen afdeling Ydelsesstøtten bortfalder Deponering af anskaffelsessum Boligerne udlejes som erhvervslejemål Markedsleje ( balanceleje) Anvendes som midlertidige boliger Ej selvstændig bolig

30 Fra hjemløs til eget hjem
Akut- permanent Bolig Hjemløs Bostøtte behovet Behov Hjem Bostøtte Lejevilkår


Download ppt "Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google