Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Temamøde om forskning, Mikrobiologisk Afdeling, 26. juni 2007 Hvad betyder antallet af positive flasker i et bloddyrkningssæt for patienterne? Kim O.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Temamøde om forskning, Mikrobiologisk Afdeling, 26. juni 2007 Hvad betyder antallet af positive flasker i et bloddyrkningssæt for patienterne? Kim O."— Præsentationens transcript:

1 1 Temamøde om forskning, Mikrobiologisk Afdeling, 26. juni 2007 Hvad betyder antallet af positive flasker i et bloddyrkningssæt for patienterne? Kim O. Gradel, Mette Søgaard, Claus Dethlefsen, Henrik Nielsen, Henrik C. Schønheyder

2 2 Temamøde om forskning, Mikrobiologisk Afdeling, 26. juni 2007 Prognostiske bakteriæmi-studier med antal bakterierier i blod 9 studier: –Ældre studier (1937 →→ 1995) –Få patienter (20-582) –Omstændige kvantificeringsmetoder –Kun lille prøvemængde (~ 1 ml blod) –Ofte selekterede patientgrupper og bakterier –Ingen justering for andre faktorer (f.eks. alder eller anden sygdom) –Registrerede kun hospitalsdødelighed –Generel konklusion: Værre prognose ved højere antal bakterier i blod

3 3 Temamøde om forskning, Mikrobiologisk Afdeling, 26. juni 2007 Studiets design Et års opfølgning efter bakteriæmi Befolkningsbaseret Registerstudie

4 4 Temamøde om forskning, Mikrobiologisk Afdeling, 26. juni 2007 Registre Nordjyske bakteriæmi-database –Mikrobiologiske og kliniske data Landspatientregisteret –Udskrivningsdiagnoser CPR-registeret –Vital status, inkl. dato for død eller udvandring

5 5 Temamøde om forskning, Mikrobiologisk Afdeling, 26. juni 2007 Inklusionskriterier Studieperiode: 1996-2004 Voksne (16 år og ældre) Kun patienter med en bakterietype detekteret i flasker Kun patienter med førstegangs bakteriæmi

6 6 Temamøde om forskning, Mikrobiologisk Afdeling, 26. juni 2007 Formål 1.Har antal positive flasker (1, 2 eller 3) betydning for korttids- og langtidsdødeligheden? 2.Er disse resultater konsistente indenfor undergrupper, f.eks. relateret til: –Alder –Underliggende sygdom –Speciale (medicinske, kirurgiske patienter)

7 7 Temamøde om forskning, Mikrobiologisk Afdeling, 26. juni 2007 SygdomskategoriPoints Blodprop i hjertet Hjertesvigt Perifer vaskulær sygdom Apoplexi Demens “Rygerlunger” Bindevævssygdom Mavesår o.l. Mild leversygdom Diabetes (type 1 og 2), uden komplikationer 1 Moderat/svær nyresygdom Hemiplegia (“lammelse”) Diabetes (type 1 og 2), med komplikationer Fast tumor, ikke metastaserende Leukæmi Lymfom 2 Moderat/svær leversygdom 3 Fast tumor, metastaserende AIDS 6 Charlson komorbiditetsindeks Points i alt: 1Points i alt: 0Points i alt: 2Points i alt: 4

8 8 Temamøde om forskning, Mikrobiologisk Afdeling, 26. juni 2007 Studiets population 6406 patienter 53.6% mænd Median alder: 72 år

9 9 Temamøde om forskning, Mikrobiologisk Afdeling, 26. juni 2007 Antal bakteriepositive flasker 1: 1993 (31.1%) 2: 1174 (18.3%) 3: 3239 (50.6%) 92.5% af bakterierne var fakultativt anaerobe

10 10 Temamøde om forskning, Mikrobiologisk Afdeling, 26. juni 2007 Dødelighedskurver, alle patienter 3 flasker 2 flasker 1 flaske

11 11 Temamøde om forskning, Mikrobiologisk Afdeling, 26. juni 2007 Dødelighedskurver, medicinske patienter (n = 3842) 3 flasker 2 flasker 1 flaske

12 12 Temamøde om forskning, Mikrobiologisk Afdeling, 26. juni 2007 Dødelighedskurver, kirurgiske patienter (n = 1691) 3 flasker 2 flasker 1 flaske

13 13 Temamøde om forskning, Mikrobiologisk Afdeling, 26. juni 2007 365-dages kumuleret dødelighed, med alders- og sygdomsfordeling som i patientgruppen med vækst i 1 flaske

14 14 Temamøde om forskning, Mikrobiologisk Afdeling, 26. juni 2007 Cox-regression, generelle resultater Variable Mortalitets-rate-ratioer (95% CI) for 3 flasker (1 flaske = reference) 0-7 dage8-30 dage31-365 dage Antal positive flasker (ikke justeret) 1.3 (1.1-1.6)1.4 (1.1-1.7)1.1 (0.9-1.2) Antal positive flasker (justeret for alder, sygdom) 1.3 (1.1-1.6)1.4 (1.1-1.7)1.1 (0.9-1.2) Antal positive flasker (justeret for alder, køn, sygdom, speciale, oprindelse, fokus) 1.4 (1.2-1.7)1.5 (1.2-1.8)1.1 (1.0-1.3)

15 15 Temamøde om forskning, Mikrobiologisk Afdeling, 26. juni 2007 Konklusioner Generelt havde patienter med 3 positive flasker ca. 4 % højere dødelighed end patienter med 1 positiv flaske (136 flere døde patienter [95% CI: 19-253]) For medicinske patienter var antal positive flasker en markør for korttids dødelighed (0-30 dage) For kirurgiske patienter var antal positive flasker en markør for langtids dødelighed (>30 dage) Antal positive flasker var også associeret med kumuleret dødelighed, men andre patientegenskaber (alder, underliggende sygdom) var vigtigere De generelle resultater afveg i nogle undergrupper

16 16 Temamøde om forskning, Mikrobiologisk Afdeling, 26. juni 2007 Tak for opmærksomheden!


Download ppt "1 Temamøde om forskning, Mikrobiologisk Afdeling, 26. juni 2007 Hvad betyder antallet af positive flasker i et bloddyrkningssæt for patienterne? Kim O."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google