Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skanderborg Kommune Det Grønne Råd Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 15.30 til kl. 18.00 Dagsorden 1) Velkommen & siden sidst (5 min) 2) Masterplan.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skanderborg Kommune Det Grønne Råd Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 15.30 til kl. 18.00 Dagsorden 1) Velkommen & siden sidst (5 min) 2) Masterplan."— Præsentationens transcript:

1

2 Skanderborg Kommune Det Grønne Råd Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 15.30 til kl. 18.00 Dagsorden 1) Velkommen & siden sidst (5 min) 2) Masterplan for Dyrehaven (30 min) 3) Grønne Partnerskaber (15 min) 4) Tilskud fra Det Grønne Råds naturpulje (10 min) 5) Sammensætningen af Det Grønne Råd (15 min) 6) Hvad skal Det Grønne Råd bruges til? (15 min) 7) Klimakommune (10 min) 8) Krav til byggeri (10 min) 9) Eventuelt (10 min)

3 Skanderborg Kommune Velkomst Carsten Jacobsen, Formand for Forsynings- og Miljøudvalget i Skanderborg Kommune

4 Præsentation Forsynings og Miljøudvalget: Carsten Jacobsen (A) – formand Anders Christensen (V) - Næstformand Jan Krogh Rasmussen (C) Lars Lindencrone (A) Claus Leick (F) Claus Bloch (V) Peder Porse (V) Det Grønne Råd: Skovdyrkerforeningen – Henrik Buhl (Næstformand) Danmarks Naturfredningsforening – Olaf Møller/Keld Mortensen Friluftsrådet – Willi Dupont Odder-Skanderborg Landboforening – Ole Larsen/Jens Gammelgaard Skanderborg Erhvervsudvikling – Marianne Kristensen Oplev Søhøjlandet – Bendt Nielsen Lystfiskerne i Skanderborg – Erik Fischmann/Jan Karnøe Jagtforeningerne – Charles Zacho/John Pedersen Dansk Ornitologisk Forening – Peter Lange/Steen Hansen Landsbysamvirket – Orla Jegstrup/Helle Blæsbjerg Vandrådet – Steffen Dall Kristensen Skov og Naturstyrelsen – Knud Erik Hesselbjerg Skanderborg Kommune, Agenda21 – Susanne Skårup Skanderborg Kommune – Hans Brok Brandi (formand)

5 Skanderborg Kommune Formandens beretning v. Hans Brok Brandi Ca. 2 møder om året Dialogforum og forum til præsentation af forslag og ideer: - Præsentation af indspil til idefasen til Vand- og Naturplanerne - Præsentation af forslag til Agenda21strategi og Friluftstategi - Præsentation af arbejdet med forslag til ”naturplejeplan” - Drøftelse af jagt og fiskeri inkl. 2 arbejdsgrupper - Planer og projekter herunder grønne partnerskaber - opfølgning på konkrete sager, ex. bræmmekontrol, husdyrgodkendelser - Præsentation af arbejdet med sti kortlægning og planlægning - Andre opgaver – ex. blå flag mv. - Præsentation af kommuneplan (off. møde plus et ordinært møde) Naturpuljen, opstilling af kriterier i arbejdsgruppe, dog ingen projekter hidtil! Ekskursion (Gammelgaard sø, Lyngbygård Å og Mossø) Generelt – pænt fremmøde, livlige diskussioner, god tone, engagement!

6 Skanderborg Kommune Sammensætning af det Grønne Råd Andre medlemmer? Turistforeningen? Sejladsinteresser? Naturvejlederne? Miljøcenter Århus? Forsynings- og Miljøudvalget godkender sammensætningen af Det Grønne Råd via godkendelse af forretningsordenen.

7 Skanderborg Kommune Hvad skal Det Grønne Råd bruges til? Fra ”Forretningsordenen”: Dialogforum og samarbejdsforum! Inddrages i udarbejdelsen af ”planer og politikker” Udtalelser til ansøgning om Grønne Partnerskaber Det Grønne Råds naturpulje ”EVALUERING”: Fungere den nuværende form? Er der noget skal ændres eller tilføjes? Hvad skal Det Grønne Råd egentlig bruges til?

8 Skanderborg Kommune Let traktement

9 Skanderborg Kommune Status på grønne partnerskaber Hvad er et grønt partnerskab? Knud Erik Hesselbjerg, Skov- og Naturstyrelsen

10 Skanderborg Kommune Beskrivelse af udvalgte grønne partnerskaber i Skanderborg Kommune Bendt Nielsen, Oplev Søhøjlandet Eksempler på udvalgte projekter: Himmelbjerget Illerup Å – Tingdalen - Offermosen Vædebro badestrand Vester Mølle

11 Skanderborg Kommune Himmelbjerget

12 Skanderborg Kommune Himmelbjerget Formidling Skiltning Offentlighedens adgang Sammenhængende stisystemer

13 Skanderborg Kommune Illerup Å dal Flere projekter – flere historier Foerlev Mølle - Tingdalen – Offermosen NATUR – KULTUR - HISTORIE

14 Skanderborg Kommune Foerlev Mølle og Tingdalen

15 Skanderborg Kommune Naturrum ved Offermosen

16 Skanderborg Kommune Vædebro badestrand

17 Skanderborg Kommune Vester Mølle

18 Skanderborg Kommune Andre grønne partnerskaber Emborg bro kanoplads – isætning og optagningsplads Kollens Mølle – stier, offentlighedens adgang, information Lyngbygård Å – stier, offentlighedens adgang, information Vandremuslingen - udbredelse og konsekvenser Bålhytter i Gl. Rye og Kildebjerg Flere projekter måske på vej!

19 Skanderborg Kommune Eventuelt Fælles ekskursion FMU + DGR? (Det Grønne Råd har besluttet, at et af møderne er en udflugt rundt til interessante steder i Skanderborg Kommune) Andet


Download ppt "Skanderborg Kommune Det Grønne Råd Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 15.30 til kl. 18.00 Dagsorden 1) Velkommen & siden sidst (5 min) 2) Masterplan."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google