Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Digital kommunikation og forældresamarbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Digital kommunikation og forældresamarbejde"— Præsentationens transcript:

1 Digital kommunikation og forældresamarbejde
Odense Congres Center Den 2. december 2014 Ved Lotte Nyboe

2 Baggrund

3 ”Sense of urgency” God service kræver ikke nødvendigvis et fysisk møde. I mange tilfælde kan digitale løsninger eller ny teknologi levere en mere moderne og effektiv service (Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi) En ny digitaliseringsstrategi skal forholde sig direkte til effektiviserings- og servicedagsordenen, hvor der er behov for at fastholde eller øge serviceudbuddet med færre ressourcer, og hvor digitale effektiviseringer er en del af svaret (Fælleskommunale digitaliseringsstrategi)

4 ”Sense of urgency” Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst

5 Central pointe Den digitale kommunikation kan underbygge eller ligefrem forbedre kvaliteten og udbyttet af forældresamarbejde Omvendt kan digital kommunikation lige så vel skade kvalitet og udbytte Kvalitet afhænger af……

6 God digital kommunikation hviler på
Ledelse og strategi Pædagogens faglighed og kompetencer Teknologisk infrastruktur

7 Digitaliseringen i 2011 og i dag
”IT og digitale medier er kommet for at blive: kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet (Rambøll 2014): Stor spredning i hvor langt dagtilbuddene er i forhold til at anvende digitale redskaber (læring, dialog, dokumentation) Tid og penge er vigtig i opstartsfasen Ledelsesfokus og medarbejderengagement som drivkræfter Didaktikken – ikke teknikken – skal være styrende Digital innovation starter på flere niveauer og skal støttes af muligheder for support

8 Hvilken kommunikation indebærer forældresamarbejdet?
Eksempler: Kommunikation angående dagtilbuddet Daglig kommunikation med forældrene om børnenes trivsel og udvikling Systematisk afholdte forældresamtaler Indkaldte svære forældresamtaler Spontane samtaler ved pludselige hændelser (fx sygdom, ulykker) Inddragelse af og samarbejde med forældrene angående virksomheds- og læreplaner, forældrearrangementer, mv. (ofte via Forældrebestyrelse)

9 Hvad indebærer forældresamarbejdet?
Eksempler: Kommunikation angående dagtilbuddet Daglig kommunikation med forældrene om børnenes trivsel og udvikling Systematisk afholdte forældresamtaler Indkaldte svære forældresamtaler Spontane samtaler ved pludselige hændelser (fx sygdom, ulykker) Inddragelse af og samarbejde med forældrene angående virksomheds- og læreplaner, forældrearrangementer, mv. (ofte via Forældrebestyrelse)

10 Forældresamarbejde og digital kommunikation
I større omfang: s Dagtilbuddets hjemmeside (hvis det har en) SMS Digitale fotorammer I mindre omfang BørneIntra og Tabulex bruges [Kilde: Rambøll, 2014:5]

11 Kommunikationskultur
Digital kultur Audio-visuel kultur Trykt kultur Skriftlig kultur Mundtlig kultur

12 Kommunikation og medier i dag
Billede Digitalisering: -Ændring af sociokulturel praksis Medialisering: -Udvidelse -Erstatning -Sammensmeltning -Tilpasning

13 Internettet som redskab – og udfordring
Muligheden for få-til-mange kommunikation og nogle-til-nogle kommunikation Men på internettet er det altid nat! Medier skal vælges til og fra (mediernes egenskaber)

14 Kommunikation – men hvordan?
Billede

15 Digital strategi Billede

16 Indhold Almindelige personoplysninger Rent private oplysninger
Følsomme og fortrolige personoplysninger

17 Et eksempel - Studievalg Fyn
Studievalg Fyns etiske retningslinjer for online vejledning: Vi besvarer kun seriøse henvendelser om videregående uddannelse og erhverv Vi besvarer kun henvendelser [på særlige tidspunkter] Vi besvarer kun henvendelser, når vi er ledige Der kan ikke bestilles materialer via onlinevejledningen Der kan ikke bestilles tid til samtale i centret via onlinevejledningen Du  må gerne invitere andre til at deltage i kommunikationen Vi inviterer ikke andre til at deltage i kommunikationen Vi har tavshedspligt

18 Et eksempel - Lægeforeningen
Sociale medier tilbyder en række nye muligheder for kommunikation. Men deres hurtighed, lette tilgængelighed ofte mere personlige karakter betyder, at brugen af dem også potentielt kan have uønskede konsekvenser. Lægers arbejde er baseret på tillid. Mellem læge, patient og pårørende. Dertil kommer, at der på enhver arbejdsplads er rammer – udtalte og uudtalte – for, hvordan medarbejderne bør opføre sig. Som en støtte til at styre sikkert mellem muligheder og faldgruber på sociale medier, har Lægeforeningen disse råd: Vær opmærksom på ikke at overskride eller ud viske grænsen mellem privatliv og professionelt liv Vær opmærksom på, hvem der har adgang til private oplysninger. på de sociale medier Vær bevidst om, hvordan aktiviteter på sociale medier kan have indflydelse på professionelle forhold og troværdighed Lægeforeningen fraråder læger at blive venner med tidligere eller nuværende patienter på Facebook og lignende sider Undgå personlige eller nedsættende informationer og kommentarer om patienter eller kolleger i offentlige internetfora Kilde:

19 Dagtilbuddet – digital strategi
Konkrete spørgsmål til digital strategi: Hvilke værdier er rammesættende for vores kommunikation i dagtilbuddet generelt? Hvilke emner, mener vi, bør drøftes i hvilke kommunikationsrum? Hvem besvarer hvilke henvendelser? Hvad er de generelle svartider? Hvordan forebygges / håndteres problematisk kommunikationsadfærd? Hvem er man (ikke) venner med på fx Facebook? Hvordan formidles strategi og retningslinjer til forældrene?

20 Pædagogen/lederen – i hverdagen
Billede

21 Digital kommunikation skal planlægges
Forældre eller kollegaer (nogle / mange) Problemet / emnet Medie (egenskaber) ? Formål Hvem er du (din rolle)

22 Kommunikation med forældre
Forældresamarbejdet som fænomen Didaktisk spørgsmål Analytisk kategori Hvad er min intention? Baseret på denne intention, hvad skal jeg lære (af) forældrene? Hvordan gør jeg det og vha. hvilke materialer og medier? I hvilken situation gør jeg det? Hvad er mit mål? 1. Intention, mål og formål Hvilke emner introducerer jeg for forældrene? 2. Emne og indhold Hvordan gør jeg det? 3. Metoder Hvilke medier anvender jeg? 4. Medier Til hvem introducerer jeg emnet? 5. Forældrenes viden og kunnen samt sociale baggrund I hvilken situation? 6. Konteksten (organisatorisk, social og kulturel) [Frit oversat fraHeiman 1976 i Keiding 2013:361]

23 Opsamling ”Sense of urgency” – digitale løsninger kan/skal levere en mere moderne og effektiv service Den digitale kommunikation kan underbygge eller ligefrem forbedre kvaliteten og udbyttet af forældresamarbejdet Men - kvaliteten afhænger af digitale strategier! Dertil kommer ledelse og kompetencer


Download ppt "Digital kommunikation og forældresamarbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google