Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hjertepakker og implementering i Region Hovedstaden

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hjertepakker og implementering i Region Hovedstaden"— Præsentationens transcript:

1 Hjertepakker og implementering i Region Hovedstaden

2 Indhold Hvad er hjertepakker, hvilke patienter er omfattet og hvad er tidsfristerne? Baggrund Aktuelle udfordringer

3 Hvad er en hjertepakke? ”Et hjertepakkeforløb er et patientforløb, hvor de enkelte trin er tilrettelagt som tids- og indholdsmæssigt veldefinerede begivenheder, der følger et på forhånd booket forløb”.

4 Hvilke patienter er omfattet
Hvilke patienter er omfattet? Patienter med begrundet mistanke om: hjertesvigt hjerteklapsygdom stabil angina pectoris ustabil angina pectoris og NSTEMI

5 Hvilke koder gælder? Hjertepakkerne omfatter ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Hjertepakke-patienter er de patienter, der henvises med følgende koder: ICPC-kode Ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet (ustabil angina pectoris/NSTEMI A11, K01, K74, K75, K02, K03 Stabile hjertekramper (stabil angina pectoris) K01, K02, K74, K03 Hjerteklapsygdom K83 Hjertesvigt (hjerteinsufficiens) K77, K81

6 Hvad er praksis rolle? Almen praksis: Henvisning ved begrundet mistanke og information til patienten om pakkeforløb, se bl.a. PKO NYT og patientpjecer Speciallægepraksis: Udredningsydelser, bl.a. ekkokardiografi, EKG

7 Tidsfrister – også kaldet ”forløbstider”
Følgende tidsfrister gælder for hjertepakker: Angina pectoris: Senest 7 hverdage efter at henvisningen er modtaget skal patienten ses på kardiologisk/med. afdeling eller hos speciallæge i kardiologi Hjertesvigt og hjerteklapsygdom: 7 hverdage er den maksimale ventetid fra henvisning til den første diagnostiske undersøgelse, ekkokardiografi. Der skal foreligge EKG, lungefunktionsundersøgelse og blodprøver v. første fremmøde

8 Baggrund – finanslov 2008 - Ved finansloven for 2008 indgik regeringen, DF, De Radikale og Ny Alliance en aftale om indførelse af pakkeforløb for hjertesygdomme - Sundhedsstyrelsens Task Force for Patientforløb på Kræftområdet fik udvidet sit kommissorium til også at gælde hjerteområdet

9 Baggrund - Økonomiaftale 2009
Regionerne blev tilført 100 mio. kr. i 2008 og 50 mio. kr. i 2009 til afvikling af ventetidspukler og implementering af hjertepakker Implementering skulle være afsluttet 31. december 2009

10 Aktuelle udfordringer med hjertepakker – ultimo 2011
I forhold til samarbejdet mellem praksis og hospitaler er der følgende udfordringer: For få henvisninger til hjertepakker og behov for at forbedre kendskabet til hjertepakker, herunder henvisningskriterier Behov for at forbedre procedurer for samarbejde om hjertepakker og henvisning

11 Andre aktuelle udfordringer
Forløbskoordinator-funktioner for hjertepakkerne, udmøntes 2 mio. kr. til forløbskoordination Visitation på tværs af hospitaler/speciallægepraksis ved kapacitetsproblemer Overholdelse af forløbstider, især ifht. rehabilitering Udfordringer ifht. patienter der ikke er i pakkeforløb, herunder ventetid ekkokardiografi, patienter med arytmi, hypertension, hjerteflimmer

12 Fornyet fokus på hjertepakkerne
I efteråret 2011 er der på grund af de aktuelle udfordringer, sat en regional arbejdsgruppe i gang på hjertepakkeområdet: Formand Lone Møller, vicedirektør HEH Afdelingsledelserne på de kardiologiske afdelinger på akuthospitalerne og specialhospitalerne samt Thoraxkirurgisk Klinik, Rigshospitalet Repræsentanter fra SFR for Kardiologi, Thoraxkirurgi, Radiologi og Klinisk Fysiologi 1 repræsentant for almen praksis (John Mortensen) 1 repræsentant for praksiskoordinatorerne (Peter Strøm) 1 repræsentant for speciallægepraksis (Søren Strange)

13 Arbejdsgruppens opgaver
Sikre koordinering mellem relevante hospitaler, almen praksis og speciallægepraksis Visitation ved kapacitetsproblemer Kommunikation om pakkeforløb til kommuner og praksis Registrering af hjertepakker – aktivitet og forløbstider Løbende status til Danske Regioner, KD, SFR mm.

14 Information om hjertepakker og henvisningskriterier

15 Formål med hjertepakkerne er, at
alle patienter får samme hurtige og korrekte behandling baseret på kliniske retningslinjer, der er fælles for hele landet bidrage til at patienterne oplever et effektivt og trygt forløb med den rette information undervejs sikre at patienterne ikke udsættes for unødig ventetid i et behandlingsforløb

16 Henvisningskriterier - begrundet mistanke
Mistanke er ikke nok – der skal være begrundet mistanke, før der henvises til hjertepakke på hospital Ved mistanke skal patienten udredes yderligere, dvs. indtil der er begrundet mistanke

17 Henvisningskriterier – Stabil angina
Der kan henvises til pakkeforløb for stabil angina, hvis A, B eller C er opfyldt: Hvis alle nedenstående tre kriterier er tilstede: Smertende/trykkende ubehag i brystet med ustråling til hals, kæbe, overekstremitet eller ryg ofte udløst af fysisk anstrengelse, psykisk stress eller kulde sædvanligvis god effekt af hvile eller hurtigtvirkende nitroglycerin Eller

18 Henvisningskriterier – Stabil angina
B. Hvis et eller to karakteristika er til stede samtidig med: Tegn til myokardieiskæmi eller patologisk koronaranatomi konstateret ved en af de foretagne diagnostiske undersøgelser, eller Patienten har kendt iskæmisk hjerte-karsygdom (fx tidligere er re-vaskulariseret), og invasivt behandlingstilbud er en mulighed, eller Patienten har beskeden/intermediær risiko for iskæmisk hjertesygdom, men der skønnes behov for en supplerende diagnostisk undersøgelse Eller

19 Henvisningskriterier – Stabil angina
C. Patienten har ukarakteristiske symptomer, men en høj risiko for iskæmisk hjertesygdom, dvs. over 20% i løbet af de næste 10 år, jf. SCORE-kort

20 Henvisningskriterier - Hjertesvigt og hjerteklapsygdom:
Der kan henvises til pakkeforløb for hjertesvigt og hjerteklapsygdom, hvis enten A eller B er opfyldt: Patienten har mindst ét af nedenstående symptomer: • Uforklaret åndenød • Væskeretention • Abnorm trætbarhed og nedsat funktionsniveau

21 Henvisningskriterier - Hjertesvigt og hjerteklapsygdom:
B) Patienter med: • uafklaret mislyd ved hjertestetoskopi hvis mistanken om hjertesvigt opretholdes efter svar foreligger fra følgende undersøgelser: EKG, lungefunktionsundersøgelse samt blodprøver (hæmoglobin, natrium, kalium og kreatinin).

22 Forløbstider og monitorering
SSTs monitorering af hjerteområdet er baseret på eksisterende registreringer i LPR. Det vil sige, alle hjertepatienter monitoreres, og ”pakke”patienterne kan ikke udskilles. Patienter der kun får medicinsk behandling monitoreres ikke, og forløbstiderne kan ikke monitoreres. I første halvdel af 2012 forventes en registrering af alle hjertepakkepatienter på hospitalerne igangsat.

23 Tiltag om hjertepakker 2011 - 2012
- Gå-hjem-møder omkring Årsskiftet for almen praksis med hjertepakker som tema. - Møderne holdes på Gentofte Hospital, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital, Hillerød Hospital og Bornholms Hospital - I 2012 udmøntes 2 mio. kr. til forløbskoordination på hjerteområdet

24 Yderligere information
Hjertepakkerne fra Sundhedsstyrelsen: PKO Nyt med henvisningskriterier mm.: Praksiskoordinatorer og praksiskonsulenter i Region Hovedstaden https://www.sundhed.dk/Profil.aspx?id=


Download ppt "Hjertepakker og implementering i Region Hovedstaden"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google