Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Receptserveren og Fælles medicingrundlag IRFs årlige møde 11

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Receptserveren og Fælles medicingrundlag IRFs årlige møde 11"— Præsentationens transcript:

1 Receptserveren og Fælles medicingrundlag IRFs årlige møde 11
Receptserveren og Fælles medicingrundlag IRFs årlige møde maj Lasse Larsen Kontorchef, Lægemiddeløkonomi Lægemiddelstyrelsen

2 Receptserveren Landsdækkende drift fra 23. januar 2007
Receptserveren fungerer Men ikke uden problemer: Komplekst system Mange involverede parter Driftsproblemer af teknisk art Recepter lever ikke op til standarden Hjemmesygeplejen får adgang til Medicinprofilen Ajourført medicinkort Noter om medicigivning og bemærkninger iøvrigt Genbestilling af medicin Receptfornyelse

3

4

5 Indlæste og afviste recepter
Apotek Indlaeste Afviste Ialt Afvisnings_pct Dato_indtil_kl12 Alle 70092 62 70154 0,09 4432 47 4479 1,05 6082 73 6155 1,19 40226 103 40329 0,26 93547 129 93676 0,14 89357 108 89465 0,12 99574 122 99696

6 Medicin afhentet på apoteket
Ekspedition Patient 1 3 Patient Læge Apotek 2 Ordination 4 Medicin afhentet på apoteket Receptens gang - før receptserveren Medicinprofil

7 Recepternes veje fra lægernes systemer til apotekernes receptursystemer
EDIFACT EDIFACT postkasser 30 % KMD EDIFACT Progrator 70 %

8 Ordinationer (Receptserveren)
Receptens gang i dag - via receptserveren Patient 1 4 Læge Apotek Patient 3 2 5 Ordinationer (Receptserveren) Afhentet på apoteket Medicinprofil

9 Recepternes veje fra lægernes systemer til apotekernes receptursystemer
EDIFACT EDIFACT postkasser 30 % KMD EDIFACT Progrator 70 % Receptserveren

10 Recepternes veje fra lægernes systemer til apotekernes receptursystemer
EDIFACT Postkasser 30 % KMD EDIFACT Progrator 70 % WebService Receptserveren

11 Recepternes veje fra lægernes systemer til apotekernes receptursystemer
KMD EDIFACT-postkasser 30 % Progrator 70 % Web-Service Receptserveren

12 Fælles medicingrundlag
1. Sygehusenes indberetning til Medicinprofilen pr. 1. januar 2007 Sommeren 2006 – overblik over indberetning. December 2006: Udsættelse af frist til 1. januar Og fra ”indgivet under indlæggelse” til ”udskrevet med”. 2. MedCom/DADL-konference 20. november 2006 om fælles medicingrundlag MedCom efterspørger oplæg til projekt. Drøftelser og møder i december og januar. Resultat: Fælles møder og projekt. Ajourførte, fælles medicinoplysninger i Medicinprofilen. Oplysningerne kan replikeres mellem Medicinprofilen og lokale systemer på sygehuse og hos praktiserende læger. Første fase: Specifikation af fælles medicingrundlag og funktionalitet i kliniske og tekniske arbejdsgrupper. Etablering af central service. Pilottest. Styregruppe: Lægemiddelstyrelsen, Danske Regioner, Medcom, PLO. Anden fase: Udrulning (MedCom).

13 Fælles medicingrundlag - side 2
Andet: Forberedes for at hjemmesygeplejens medicinkort og adgang til Medicinprofilen på sigt erstattes af det medicinkort Høring af specifikation i april Møde 16. maj 2007 – WebService, SOSI, fælles medicingrundlag § - behov for at lovgrundlaget justeres – adgang til contra videregivelse

14 Hvordan skal det virke ? Ved udskrivning lægger sygehuset oplysning om den behandling patienten udskrives med i PEM. Den praktiserende læge indlæser behandlingen i eget system og viderefører behandlingen. Ved ændringer i behandlingen opdaterer lægens system automatisk patientens medicinkort i PEM. Hjemmesygeplejens medicinkort ajourføres automatisk. Ved indlæggelse indlæser sygehuset medicinkortet i eget system og tager stilling til behandling under indlæggelse. PEM indeholder altid et ajourført medicinkort, undtagen under indlæggelse.

15 Hvornår skal det virke ? Den centrale service udvikles frem til efteråret 2007. 3 regioner (Syd, Sjælland, Hovedstad) er piloter fra årsskiftet 2007/08. Pilotdrift er planlagt afsluttet i 1. eller 2. kvartal 2008. MedCom står for ”udrulning” til øvrige regioner og sygehuse i resten af Dette planlægges i nær fremtid.

16 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Receptserveren og Fælles medicingrundlag IRFs årlige møde 11"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google