Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virksomhedens informationsbehandling lektion 17 AIS udviklingsstrategier 18-11-2009 Ved. Jens Godik Højen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virksomhedens informationsbehandling lektion 17 AIS udviklingsstrategier 18-11-2009 Ved. Jens Godik Højen."— Præsentationens transcript:

1 Virksomhedens informationsbehandling lektion 17 AIS udviklingsstrategier 18-11-2009 Ved. Jens Godik Højen

2 Program Hvad forstås med ”udviklingsstrategi” Bestilling af nyt styrersystem Hardware / software Evaluering af indkomne forslag End-user development Outsourcing Omstrukturering af forretningsprocesserne –Business Process Reenginering Prototype Computer Aided (støttet) Software Engineering (CASE)

3 udviklingsstrategi Hvornår er det nødvendigt at udvikle en strategi – ved inddragelse af andre parter end den ene Ved et systemskifte flyttes der på virksomheds arbejdsparadigme

4 nyt styrersystem Ved bestilling af software skal der tages hensyn til flere tekniske og ikke tekniske problemstillinger –Software –Hardware –Netværk –Aktøren –Undervisning –Investeringen –Tidshorisont

5 SDLC system udviklings cyklus Hvordan vælges den rigtige leverandør? Hvordan bestemmes den rette løsning? Passer det nuværende system sammen med det nye osv. osv. Skal noget af det nuværende system indgå i det nye system. Et kig i bakspejlet 683

6 SDLC Grundigt system analyse Konceptuelt systemdesign Fysisk design Implementering Operation og vedligeholdelse

7 Indkøb af Hardware / software Hvad der virker for andre virker ikke nødvendigvis for dig. Hvordan kan man være helt sikker? Software typer –Canned Software (Dåse software) –Turnkey systems (Nøglefærdige systemer) –Application service providers (ASPs). Ikke at forveksle med Active Server Page.

8 Request for proposal” (REP) Spar tid Gør systemet homogent Minimer beslutningsprocessen Reducer fejl Undgå potentielle stridsspørgsmål

9 Evaluering af indkomne forslag Evalueringsprocessen er delt mellem tre processer 731 –Hardware –Software –leverandør dernæst: –Vælg omhyggeligt den leverandør der lægger tættest på jeres opfattelse –Underskriv en kontrakt –Planlæg og moniter alle udviklingstrin –Sikrer effektiv og åben kommunikation –Overvåg nøje alle udgifter

10 Alternativet til købt løsning Ændring i forretningsprocesser og informatik relaterede emner, kræver omhyggelige overvejelser i forhold til alternativet til en status quo situation. Alternativet til pakkeløsningen er selvudviklet software. Hvilke faldgruber kan evt. opstå i kølvandet på selvudviklet software.

11 Nære udviklingsmetoder End-user computing (EUC) End-user development (EUD) Gode eksempler side 734

12 End-user computing (EUC) Udtrækning af data til simple rapporter og hurtige svar. Hvad nu hvis analyser og statistiske analyser. Udvikle små applikationer vha. regneark og små databaser Lave skemaer, åbne debitor poster, lån gældsydelser osv.

13 End-user development (EUD) Fordele: –Bruger oprettelse, kontrol, og gennemførelsen –System, som opfylder brugernes behov –Aktualitet –Frigøre systemer ressourcer Ulemper: –Logik og udvikling fejl –Utilstrækkeligt testet ansøgninger –Ineffektive systemer –dårligt kontrolleret og dokumenteret systemer –system uforligeligheder –gentagelse af systemer og data og ressourcespild –Øgede omkostninger

14 Motivation v. anvendelse af EUC Opret hurtighjælp Sikrer support Undervisning i udvikling af EUC Evaluer udvikling løbende Assister hurtigt i forbindelse med EUC Oprette standarder for udvikling Opret kontrolgruppe for: adgang, uautoriseret brug, mod duplikerede værdier osv.

15 Outsourcing af informationssystemer Alternativ til nyudvikling af eget AIS er udlicitering. Der vælges en løsning hvor en tredje part veldefinerede udvalgte opgaver.

16 Ved outsourcing Fordele: –En Business Solution –Aktiv udnyttelse –Adgang til større ekspertise og mere avanceret teknologi –lavere omkostninger –forbedret udvikling tid –Afskaffelse af spidsbelastningsproblemer –Mulighed for downsizing i tilfælde af nedskæring

17 Ved outsourcing Ulemper – trusler - risiko: –Ufleksibilitet –Tab af kontrol –Reduceret konkurrencefordel –Locked-in system – låst fast i leverandørens system –Uopfyldte mål – i tilfælde af at leverandørens system ikke er kompatibelt –Dårlig service –Øget risiko for ikke løsningsmulig fejl og risiko for utilsigtet eksponering.

18 Business Process Reenginering (BPR) Organisere omkring resultater, ikke opgaver Dem der efterspørger en løsning også gennemfører til resultatet. Dem der producerer oplysninger også sender oplysningen videre. samle og sprede data – for at undgå dualitet i samme svar. Integrere parallelle aktiviteter. Styrk arbejdstagere, bruge indbyggede kontrolfunktioner, og skær ned på unødvendige led i organisationsdiagrammet. Indfange data én gang, ved kilden. Centralt Data Warehouse.

19 Udfordringer i forbindelse med BPR Traditioner Modstand Begrænsning i nødvendigt økonomisk grundlag Ledelsesmæssigt svigt – dårlig opbakning Skepsis Omskoling Kontrol

20 Prototype

21 prototyping Fordele: –Krav til systemet kommer fra kilden –Højre grad af brugerinvolvering og tilfredshed –Hurtigere udvikling (måske) –Større lyst til ændringer –Mindre udgiftstung Ulemper: –Betydelig brug af medarbejdernes tid –Mindre effektiv udnyttelse af systemressourcer –ufuldstændigt system udvikling –utilstrækkeligt afprøvet og dokumenteret systemer –negative adfærdsmæssige reaktioner –Udvikling der aldrig får en ende!

22 Computer Aided (støttet) Software Engineering (CASE) software til at illustrerer en løsning gennem E/R diagrammer og diagrammer over forretningsprocesser el. lign. Anvendelse: –Strategisk planlægning –Projekt og systemstyring –Database design –Skærm og rapport layout –Automatisk kodegenerering Der kan være få uhensigtsmæssigheder i form af inkompatibilitet, omkostningstung at anvende, uopfyldte forventninger


Download ppt "Virksomhedens informationsbehandling lektion 17 AIS udviklingsstrategier 18-11-2009 Ved. Jens Godik Højen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google