Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ulla Eriksen Maj 2009 1 GLOSTRUP KOMMUNE Mainstreaming. Procesguide til interne styringsredskaber. Fokus : Børnemiljøvurderingerne. Hvorfor – hvordan –

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ulla Eriksen Maj 2009 1 GLOSTRUP KOMMUNE Mainstreaming. Procesguide til interne styringsredskaber. Fokus : Børnemiljøvurderingerne. Hvorfor – hvordan –"— Præsentationens transcript:

1 Ulla Eriksen Maj 2009 1 GLOSTRUP KOMMUNE Mainstreaming. Procesguide til interne styringsredskaber. Fokus : Børnemiljøvurderingerne. Hvorfor – hvordan – inddragelse – effekt – overvejelse

2 Ulla Eriksen Maj 20092 GLOSTRUP KOMMUNE Børnemiljøvurdering BMV Loven: Formålet med denne lov er at bidrage til, at børn i dagtilbud har et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring Børnemiljøvurderingen skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle børnemiljøproblemer samt en handlingsplan. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og i det omfang det er muligt, inddrages børnenes oplevelse af det. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og i det omfang det er muligt, inddrages børnenes oplevelse af det.

3 Ulla Eriksen Maj 20093 GLOSTRUP KOMMUNE Børnemiljøvurderingerne BMV Hvorfor:  Gode erfaringer med inddragelse af børn  Kommunens Børnepolitik: Inklusion  Dagtilbuddenes rammer for at rumme forskelligheder  Børns møde med børn med forskelligheder  Kommunens handicappolitik omtaler dansk handicappolitiks 4 grundprincipper: kompensation/sektoransvarlighed/solidaritet/ ligebehandling. ligebehandling.

4 Ulla Eriksen Maj 20094 GLOSTRUP KOMMUNE Børnemiljøloven Fysiske miljø  Støj, indeklima, ventilation, lysforhold  Garderobeforhold, udendørsforhold  Den fysiske indretning, så der er mulighed for at alle børn kan færdes og udfolde sig på de bedst mulige betingelse.

5 Ulla Eriksen Maj 20095 GLOSTRUP KOMMUNE Psykiske miljø  Samspil mellem børn/voksne og børn indbyrdes  Indendørs-/udendørsarealers betydning for børns samvær og adfærd  Plads til og accept af menneskers forskelligheder blandt børn. Fx. nedsat funktionsevne

6 Ulla Eriksen Maj 20096 GLOSTRUP KOMMUNE Æstetiske miljø  Stuernes indretning og udsmykning. Hvordan påvirker omgivelserne børnene i hverdagen  Legepladsens indretning så børn får lyst til at bevæge og udfolde sig

7 Ulla Eriksen Maj 20097 GLOSTRUP KOMMUNE Udarbejdelse af BMV – 4 faser. Kortlægning / planlægning og beskrivelse af de 3 miljøer Beskrivelse af områder der skiller sig ud – positive som negative Handle-/tidsplan for eventuelle løsninger på problemerne Opfølgning

8 Ulla Eriksen Maj 20098 GLOSTRUP KOMMUNE Eksempler på medtænkning af handicapaspektet:  Fysiske miljø – legepladsens indretning  Psykiske miljø - Kommunikation og samvær  Æstetiske miljø – indretning/udsmykning/lyst til at bevæge og udfolde sig

9 Ulla Eriksen Maj 20099 GLOSTRUP KOMMUNE Tanke:  Hvornår er man normal / handicappet?  Synlige / usynlige handicaps?  Hvornår kan man ikke rummes i det normale?  Hvad er normalt?

10 Ulla Eriksen Maj 200910 GLOSTRUP KOMMUNE Reggio Emilia, Norditalien ”Vi er alle mennesker uanset handicap”. 1978 – lovændring: Børn skal passes, der hvor de er. - Rumme børn med mange forskeligheder / handicaps Handicappede børn betragtes ikke som noget specielt.

11 Ulla Eriksen Maj 200911 GLOSTRUP KOMMUNE Morsø Kommune Projekt: ”Villa Ville Kulla” / Pippi Langstrømpe. Målgruppe: Børn med vanskeligheder, der ellers var blevet anbragt uden for kommunen.

12 Ulla Eriksen Maj 200912 GLOSTRUP KOMMUNE Børn i Danmark er gennemdiagnosticerede. Pippis diagnose: Damp – hyperaktiv – uopdragen – normløs – udviklingsforstyrret og usocialiseret adfærd. Morsø: Med Pippi Langstrømpe som rollemodel. Filosofi: Hvis børn gerne må gå baglæns indimellem, så får de også lyst til at gå fremad. Pippis diagnose: Glad – sjov – stærk – og modig – en god ven.

13 Ulla Eriksen Maj 200913 GLOSTRUP KOMMUNE Vi er alle sammen forskellige Hvem bestemmer, hvornår man er normal eller handicappet?


Download ppt "Ulla Eriksen Maj 2009 1 GLOSTRUP KOMMUNE Mainstreaming. Procesguide til interne styringsredskaber. Fokus : Børnemiljøvurderingerne. Hvorfor – hvordan –"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google