Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Assens Kommunes Klimaforum 9. november 2010. Dagsorden 6.Kurveknækkeraftale 7.Godkendelse af referat 8.Valg af næstformand 9.Information om Klimakommisionens.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Assens Kommunes Klimaforum 9. november 2010. Dagsorden 6.Kurveknækkeraftale 7.Godkendelse af referat 8.Valg af næstformand 9.Information om Klimakommisionens."— Præsentationens transcript:

1 Assens Kommunes Klimaforum 9. november 2010

2 Dagsorden 6.Kurveknækkeraftale 7.Godkendelse af referat 8.Valg af næstformand 9.Information om Klimakommisionens rapport 10.Strategisk energiplanlægning 11.Energirigtige investeringer 12.Elbiler 13.LED-gadebelysning 14.Biogas 15.Vedtagelse af klimaplan og klimabudget 16.Eksterne deltagere 17.Mødedatoer 18.Evt.

3 Kurveknækkeraftale v/ Ditte Christensen, Center for Energibesparelser

4 Godkendelse af referat

5 Valg af næstformand

6 Information om Klimakommisionens rapport v/ Else Marie Kristiansen

7 Af Mette Wier

8 Fossilfrit Danmark  El skal være den dominerende energibærer  Opvarmning af huse skal ske med fjernvarme eller varmepumper  Energi til fjernvarmen skal komme fra biomasse, solvarme, geotermi og varmepumper  Oliefyr og gasfyr udfases – ingen nye oliefyr efter 2015  Nye huse skal bygges energirigtigt. Gamle huse skal energirenoveres løbende  Transportsektoren skal energieffektiviseres og omlægges til el og biobrændsler  Industri og landbrug skal energieffektiviseres

9

10

11 Nuværende produktion [PJ] Ressource i alt [PJ] Andel af energiforbrug i 2050, som ressourcen teknisk set kan dække Vind261.220> 250 % Bølgekraft040< 10 % Sol, el og varme1250< 50 % Biobrændsler og affald89250< 50 % Samlet VE i alt1231.760> 300 %

12 Klimakommissionens 40 anbefalinger for de næste 10-15 år 1. -2. anbefaling: Overordnede lovmæssige rammer 3. anbefaling: Kommunerne laver strategisk energiplanlægning 4.-11. anbefaling: Stigende afgifter på fossilt brændsel, evt. også biomasse 12.-14. anbefaling: Økonomiske midler til forskning, udvikling og demonstration 15. anbefaling: Energiopsparing for bygningsejere. Opsparing bruges til renovering 16. anbefaling: Certificeringsordning i byggebranchen 17.-19. anbefaling Erhvervslivet offentliggør og nedsætter energiforbrug 20.-21 anbefaling: Det offentlige offentliggør energiforbrug og køber energieffektivt 22. og 29. anbefaling: Intelligent energisystem og fleksibelt elforbrug 23.-24. anbefaling: Flere havvindmøller og varmepumper 26.-27. anbefaling: Varmepumper i stedet for oliefyr. Ingen nye oliefyr efter 2015 30.-32. anbefaling: Elbiler – afgifter, infrastruktur og demonstrationsprojekter 33.-35. anbefaling: EU – energikrav og -standarder for produkter, biler, fly, skibe 36. anbefaling:DK støtter international udbygning af el-net 37.-40. anbefaling: Drivhusgasser fra landbruget og andre udenfor energisektoren reduceres

13 Strategisk energiplanlægning  At kommunerne med udgangspunkt i den nationale vision om uafhængighed af fossile brændsler gennemfører en strategisk energiplanlægning, som omfatter planlægning af fremtidige forsyningsformer.  Samtidig skal kommunerne inddrage visionen i den fysiske planlægning, herunder i planlægningen af arealanvendelsen.  Planlægningen koordineres på tværs af kommunegrænser.

14 KL’s projekt om strategisk energiplanlægning i regionalt regi Delprojekter:  AAfvejning mellem energibesparelser og energiforsyning  B.Koordinering mellem kommuner  C. Indpasning af VE-kilder i energiforsyningen  D.Samarbejde med andre energiaktører  E.Kollektiv versus individuel energiforsyning  F.Samspillet mellem energiplanlægning og kommunens øvrige planlægning  G.Kommunernes databehov

15 Barrierer for udarbejdelse af en strategisk energiplan  Vejledning om strategisk energiplanlægning  Finansiering – DUT-midler eller PSO-midler  Eksterne rådgivere  Uddannelse af interne medarbejdere  Omlægning af naturgas til fjernvarme  Drøftelse af, om Assens Kommune skal udarbejde strategisk energiplan

16 Energirigtige investeringer  Budget 20 mio. i 2011, 20 mio. i 2012 og 5 mio. i 2013  Energibesparende foranstaltninger på den kommunale bygningsmasse, som har en samlet tilbagebetalingstid på 10 år eller derunder.  Finansiering af energibesparende tiltag i anlægsprojekter med en tilbagebetalingstid på 10 år eller derunder.

17 ICOPAL® Energitag Pilevej 4, Aarup – 90 % af energien fra energitag – resten fra elpatron Udnytter bygningens tagflade til opsamling af energi til opvarmning En alternativ varmekilde til varmepumper Fungerer ikke som solfanger Anvender kendte konstruktionsprincipper Hvad er ICOPAL Energitag?

18 ICOPAL ® Energitag Hvordan virker det? Energitaget har indbygget en absorber til varmegenerering Energitagets absorber skal tilsluttes en varmepumpe Omfatter en speciel tagpap, der sikre en god varmetransport Taget opbygges som i varmttags- konstruktioner Menu

19 Fakta om ICOPAL Energitag: Har den bedste ydeevne, når det blæser og/eller regner Giver i overgangsperioder fugt og rim på taget Tagfladens størrelse bestemmer ydelsen Der skal anvendes en bitumen- dampspærre Teknologisk Institut har verificeret ydeevnen ICOPAL ® Energitag – Det sikre valg Menu

20 Elbiler  10 elbiler i Assens Kommune i 2 år, som skal afprøves af private familier. 3 mdr. pr. familie, så det bliver 80 familier, der afprøver en elbil. I alt 2400 danske familier.  Nu er det ombyggede benzinbiler. I det nye år er 9 ud af 10 biler bygget som elbiler fra starten. De leveres direkte fra de store medvirkende bilproducenter, Renault, Citroën, Mercedes og Nissan.  Finansiering: 89 % via landsdækkende konsortiemedlemmer og offentligt tilskud. 11 % fra lokale virksomheder i Kommunen. 4 virksomheder betaler hver 75.000 kr. for til gengæld at få reklame på el-bilerne.  Kontaktperson for ChoosEV skal bruge 15-20 timer om måneden

21 Test af elbil internt i kommunen  Betingelser:  2000 kr. for transport og gennemgang af bilen.  1,50 kr. pr. kørt km.  Selvrisiko på forsikring på 10.000 kr.  Drøftelse af, om vi skal teste en elbil.

22 LED-gadebelysning  11 lamper på parkeringspladsen og 4 lamper på Indre Ringvej  Elbesparelse på ca. 67 %, hvilket svarer til omkring 5500 kr. pr. år  Vurdering: Klart lys, men lav lysmængde mellem lamperne  Kommissorium for udskiftning til LED-gadelamper er nedsat

23 Biogas  1. marts blev leverandørforeningen Assens Biogas stiftet  Udviklingsrådet har kontakt til 125 landmænd  250.000 tons gylle til rådighed  Gylle skal suppleres med energimajs eller andet organisk materiale

24 Onsevig Klimapark – en evighedsmaskine  Algebassiner både på havet og i bassiner  Algevækst sker vha. fotosyntese, næringsstoffer og CO 2  Fotosyntese sker i algerne vha. sollyset i åbne bassiner  Næringsstoffer findes i gylle, spildevand, dræn- og overfladevand  CO 2 findes i luften og i særdeleshed i røggas.  Algerne kan bruges til biogas, som brændes af på fjernvarmeværket  Røggassen ledes gennem algebassinerne og renses  Afgasset algemasse bruges som gødning på markerne

25 Onsevig Klimapark – en evighedsmaskine  Drøftelse om evt. besøg på Onsevig Klimapark.  Standardtur: Algedamme, brinthus, bølgeenergi, vindmøller og diger  Rundviser: Leo Christensen, projektchef  Pris 500 kr. + transport og forplejning  Mulig dato: 10. maj 2011

26 Vedtagelse af klimaplan og klimabudget

27 Eksterne deltagere  Forslag:  Grønt råd  Miljøforum Fyn

28 Mødedatoer i 2011  Mandag d. 21. februar  Tirsdag d. 10. maj  Onsdag d. 31. august  Mandag d. 7. november   Alle dage kl. 15-17.

29 Eventuelt


Download ppt "Assens Kommunes Klimaforum 9. november 2010. Dagsorden 6.Kurveknækkeraftale 7.Godkendelse af referat 8.Valg af næstformand 9.Information om Klimakommisionens."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google