Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvalitet og biblioteker ”Social kapital: Danmarks enestående råstof” Gert Tinggaard Svendsen Gert Tinggaard Svendsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvalitet og biblioteker ”Social kapital: Danmarks enestående råstof” Gert Tinggaard Svendsen Gert Tinggaard Svendsen."— Præsentationens transcript:

1 Kvalitet og biblioteker ”Social kapital: Danmarks enestående råstof” Gert Tinggaard Svendsen Gert Tinggaard Svendsen

2 Præsentation, bøger Svendsen, G.T and G.L.H. Svendsen (eds.)(2008): Handbook of Research on Social Capital. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK. Forthcoming. Svendsen, G.L.H. and Svendsen, G.T. (2005): The Creation and Destruction of Social Capital: Entrepreneurship, Co-operative Movements and Institutions. Paperback. Edward Elgar, Cheltenham, UK.The Creation and Destruction of Social Capital: Entrepreneurship, Co-operative Movements and Institutions Svendsen, G.T. (2008): Lobbyisme i EU. Samfundslitteratur, Kbh.Lobbyisme i EU Svendsen, G.T. (2006) and G.L.H. Svendsen: Social Kapital: En Introduktion. Hans Reitzels Forlag, Kbh.Social Kapital: En Introduktion.

3 Oversigt 1. Introduktion 2. Social kapital 3. Måling 4. Forklaring 5. Bibliotekernes rolle

4 1. Introduktion 1.1 Humlebien Skattetryk og velfærdsydelser Økonomerne!  Free-riding (Olson 1965)… Free-ridingOlson 1965Free-ridingOlson 1965 1.2: Missing link? (World Bank 1995-97) L: 50% K: 25% SK: ?

5 2. Social kapital 2.1 Definition Bourdieu (1986) Coleman (1988) Fukuyama (1995) Knack/Keefer (1997)  ’Evnen til at samarbejde i grupper’ Eksempler  Socioøkonomisk effekt

6 2.2: Rødder Adam Smith (1766): ‘… the Dutch most faithful to their word…’ ’Et ord er et ord’  transaktionsomkostninger!

7 2.3: Bidrag 1) Velfærdsstatens økonomiske succes  Hvordan flyver humlebien? 2) Måle social kapital  Tillidsmål (risikoen for at blive snydt)!

8 3. Måling 3.1 Tillid Jæger-samler samfund  KT Landbrugssamfund og handel  ST Moderne samfund  IT Definition (Svendsen og Svendsen 2006): ‘Forventningen om, at en person du kender (KT), en fremmed (ST) eller en formel institution (IT) vil overholde den pågældende norm’…

9 3.2 Tre spørgsmål om tillid i) Social Tillid (ST): “Stoler De i almindelighed på andre mennesker, eller kan man ikke være for forsigtig over for andre mennesker?” De fleste kan man stole på De fleste kan man stole på Man kan ikke være for forsigtig Man kan ikke være for forsigtig Ved ikke Ved ikke

10 ii) Institutionel Tillid (IT): ”Hvor meget tillid har De til de følgende institutioner? (Svarkategorier: Stor tillid, tillid, mistillid, stor mistillid, ved ikke)” Domstole Domstole Politiet Politiet Embedsmænd Embedsmænd Regeringen Regeringen

11 iii) Konkret Tillid (KT): ”Mener De at folk i Deres nabolag generelt stoler på hinanden når de låner ting af hinanden?” Folk stoler på hinanden Folk stoler på hinanden Folk stoler ikke på hinanden Folk stoler ikke på hinanden Ved ikke Ved ikke Vi ser bort fra KT pga. “Hells Angels”-problemet!

12 3.3 SoCap (WB) NZ

13 ST (2-1)

14 ST (2-2) Early 80s Early 90s Mid 90s 2000 SoCap 2002-05 Avg 29. Russia 35.25 37.50 23.90 23.73 35.50 31.18 50. France 24.80 22.80 22.24 23.28 69. Portugal 21.40 10.05 15.72 78. Turkey 10.00 5.50 15.72 10.41 84. Costa Rica 7.40 7. 85. Philippines 5.50 8.38 5.80 6.60 86. Brazil 6.70 2.80 4.75 Avg 40.11 35.13 26.84 27.18 28.10

15 ST og IT (1-2)

16 ST og IT (2-2)

17 Korrelation mellem ST og IT

18 3.4 Økonomisk vækst Officiel indkomst Δ10% ST  Δ½ % ØK Danmark USA

19 3.5 Diskussion Stor variation Eksempler, egne oplevelser… Nordiske VF stater topper EU Afrika Sammenhæng mellem GT og IT

20 4. Forklaring 4.1: Ultimatum-spillet 4.2: Korruption 4.3 Diskussion Kultur (Uslaner 2005) Institutioner (Rothstein 2005) Kombination  …

21 4.4 Vikinger som omstrejfende og stationære banditter Kurrild-Klitgaard og Svendsen 2003 i Public Choice  plyndrer til profitten er nul! ’Vikinge-projektet’ (Styregruppe: Svendsen, Svendsen og Bjørnskov) …website på vej, deltagere…)

22 4.5 Model Klima  Innovation  Plyndring  Handel  Tillid  Statsdannelse Positiv feed-back KaupangKaupang, Hedeby, BirkaHedebyBirka

23 4.6 Opsummering Ja, SK kan være velfærdsstatens socioøk. brændstof! Ja, kan måles som tillid til at andre betaler skat (GT) og tillid til myndighederne (IT). Unik ”start-kapital” i Skandinavien  handelsnormer og velfungerende institutioner i vikingetiden. Politisk stabilitet; ikke ødelagt men styrket over 1000 år.

24 5. Bibliotekernes rolle 1) Uddannelse  mindre køren-på-frihjul 2) Bærer og formidler kultur  Normer 3) Fysisk mødested Kvalitetsreform og kontrol Offentlige og private virksomheder Konkurrenceevne, det ny årtusind…


Download ppt "Kvalitet og biblioteker ”Social kapital: Danmarks enestående råstof” Gert Tinggaard Svendsen Gert Tinggaard Svendsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google