Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

End – of – Waste kriterier for kompost

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "End – of – Waste kriterier for kompost"— Præsentationens transcript:

1 End – of – Waste kriterier for kompost
Bio- og slamnetværksmøde d. 2 februar 2011 Inge Werther DAKOFA

2 End-of-Waste Affaldsdirektivet definition:
stoffet eller genstanden er almindeligt anvendt til specifikke formål der findes et marked for eller en efterspørgsel efter et sådant stof eller en sådan genstand stoffet eller genstanden opfylder de tekniske krav til de specifikke formål og lever op til gældende lovgivning og normer vedrørende produkter, og anvendelsen af stoffet eller genstanden får ikke generelle negative indvirkninger på miljøet eller menneskers sundhed

3 End-of-Waste for organisk affald
EU argumenter for EoW: Kompost bruges almindeligt til mange formål Jordforbedring, gødning, voksemedie Der er behov for kompost i EU og der er et marked (især hvis kvaliteten er høj og der er tillid – pris dog lav) Regler for anvendelse af komposten skal reguleres af medlemsstaterne Kun kompost der opfylder produkt kvalitetskravene bør ophøre med at være affald Forurenende stoffer, urenheder, input materialer, hygienekrav mv.

4 End-of-Waste for organisk affald
Proces: JCR rapport 2008; Case EoW for kompost Teknisk arbejdsgruppe (TWG) nedsættes december 2010 Samtidig ”call for contributions” i form af spørgeskema med deadline 9. januar 2011 TWG workshop 2. marts 2011 i Sevilla Baggrundspapir på baggrund af input Begrænset deltagerantal JCR rapport udkast på baggrund af workshop + andre ekspertinput Sendes til høring i TWG (hvornår?). Muligvis behov for yderligere input.

5 End-of-Waste for organisk affald
Hvad er nyt? JCR case studie begrænset til EoW for kompost Henvendelse fra Kommissionen december 2010 er bredere: EoW kriterier for bionedbrydeligt affald Spørgsmål om at udvide EoW til f.eks. at omfatte fraktioner som spildevandsslam, afgasset materiale mv.

6 End-of-Waste for organisk affald
Hvad kan vi forvente? England har udviklet EoW for kompost og afgasset materiale (Quality Protocols + Pas 100/110) JCR case studiet for kompost

7 End-of-Waste for organisk affald
Input materiale: JCR Kildesorteret MSW Erhvervsaffald (catering, markeder mv. Ikke MSW) Skovbrug (bark, træaffald) Landbrug (gylle, halm, afgrøderester) Fødevareindustrien (bryggeriaffald, frugt og vegetabilsk produktion, slagterier mv.) Spildevandsslam Quality Protocol Skov- og landbrug, aquakultur, fiskeri og jagt Fødevare- og vege.industri Levnedsmiddelindustri Brød- og konfekt.industri Bryggerier mv. Træforarbejdende industrier Papirindustrien Læder og gaveriindustrien Tektilindustrien Plast, syntetiske fibre og gummiindustrien Emballager, filtre, klude mv. Affaldstræ Jord, sten mv. Affald fra aerobe/anerobe processer MSW samt andet kom. affald Have-parkaffald

8 End-of-Waste for organisk affald
Grænseværdier mg/kg TS Blomsten har desuden grænseværdier for Mo: 2,0, Se: 1,5, As: 10 og F: 200, hvis der er anvendt materialler fra industrielle fremstillingsprocesser. Engelsk CoP for slam omfatter også disse 4 grundstoffer. Metaller JCR EU Blomst Quality Protocol DK slambek. Cadmium Kviksølv Bly Kobber Zink Nikkel Chrom 1,5 1,0 120 100 400 50 300 200 30 0,8 1000 4000

9 End-of-Waste for organisk affald
Et kig på Quality Protocol Formål: hvornår er komposten ikke affald, opnå brugertillid og beskytte miljø og sundhed. Input materiale: Udelukkende kildesorterede materiale Marked: landskabsmodellering, havedyrkning (soil-grown horticulture) og landbrug Producentkrav: Certificering (Pas 100) samt deklarationer og kontrakter Brugerkrav: anvendelse og opbevaring

10 End-of-Waste for organisk affald
Quality Protocol fortsat: Pas 100 standarden Kun miljøgodkendte anlæg Krav om kvalitetsstyringssystem (QMS) Materialet skal opfylde kravene: Metal grænseværdier (HACCP) Hygiejnekrav (smitstoffer og ukrudt) Renhed Krav til analyse- og prøvetagning Deklaration på input materiale Deklaration på output materiale Leveringskontrakt Informationer fra bruger skal være til rådighed for producenten

11 End-of-Waste for organisk affald
Problemstillinger: Kun EoW kompostprodukter tæller med som genanvendelse! (Kommissionens uofficielle udmelding i fortolkning af artikel 11 jf. guideline til beregning af 50 % genanvendelsen) Hvad så med alt det andet? EU’s blomstermærkede kompost skulle gerne være det ypperste (højeste kvalitet) – samtidig bør EoW kompost være ligeså høj kvalitet og så ophæver det ene det andet. Hvad så?


Download ppt "End – of – Waste kriterier for kompost"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google