Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Peter Lynggaard Driftsøkonomi Kapitel del

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Peter Lynggaard Driftsøkonomi Kapitel del"— Præsentationens transcript:

1 Peter Lynggaard Driftsøkonomi Kapitel 11 2. del
Optimering - 2 Peter Lynggaard Driftsøkonomi Kapitel del

2 Monopolprisformlen Pris Mængde Priselasticitet Grænseomsætning

3 Amorosos identitet Har generel gyldighed for en virksomhed, der kun afsætter én vare!

4 Monopolprisformlen Gælder ved monopol Faldende prisafsætningsfunktion
Samspil mellem omkostninger og afsætning Gælder for fuldkommen konkurrence som specialform Gælder ikke ved flere skæringspunkter

5 Kostpris Hvis ikke fuld viden om afsætningsfunktion
Kostpris + avance er alternativ Kostpris: Variable omkostninger Indirekte variable omkostninger? Faste omkostninger? Salgs- og administrationsomkostninger?

6 Bidragsmetoden vs full-cost
Krav til bidragets størrelse Da faste omk. er faste er det optimal maksimering Full-cost Reel fordeling af alle omkostninger (?) Nogen gange må man skønne? Arbitrært skøn – vilkårligt skøn!

7 Mark-up Avancetillæg som afspejling af elasticitet
Prisopfattelse fra brugerens side Gennemsigtighed

8 Variation over monopolprisformlen
Erhvervsøkonomi Variation over monopolprisformlen VG = k – konstant grænseomkostning For den nederste er det en forudsætning, at dp (prisstigningen) er meget lille. Eksempel side 319: En forretningsmand sælger en vare til en pris på kr. 50 pr. stk. Indkøbsprisen er 27,50 kr./stk. Forretningsmanden overvejer at nedsætte prisen med 5%, og han skønner, at det vil medføre en afsætningsfremgang på 20%. Er denne prisnedsættelse fordelagtig?Ved indsættelse i formlen fås: E>= 50/(22,50-2,50) = 2,5 Da priselasticiteten vurderes til 4 (20% / 5%), er prisnedsættelsen fordelagtig. Samme konklusion kunne man komme frem til ved at sammenligne dækningsbidraget før og efter prisnedsætelsen. Afsætningen antages at være 200 stk i udgangssit. DB før prisændring: 200*22,50 = 4.500 DB efter prisændr.: 240*20,00 = 4.800 DB-stigning Afsætningsfremgangen på 20% er et skønnet tal. Hvis man vil beregne min.-fremgang for fordelagtighed: Nyt db >= nuv.db (200 + ⌂x) * 20 >= ⌂x >0 25 Eksempel 6 Brian Nielsen (c) 2006

9 Monopolistisk konkurrence
Mange udbydere med differentierede produkter Optimering som ved monopol

10 Delvis monopol En stor og mange små udbydere
Erhvervsøkonomi Delvis monopol En stor og mange små udbydere Produkterne antages at være homogene Store virksomhed pristilpasser Små virksomheder mængdetilpassere Kurver på side 313 Eksempel 8 Brian Nielsen (c) 2006

11 Duopol To virksomheder – lige stærke
Homogene varer og markeder 50%/50% Produkter differentieres Konkurrencen flyttes fra pris til sekundære produktparametre

12 Oligopol Konjekturale model Den knækkede prisafsætningsfunktion
Erhvervsøkonomi Oligopol Konjekturale model Ikke priskonkurrencekurve – Alle følger med Den knækkede prisafsætningsfunktion IPK – kurve nedad Fladere egen afsætningsfunktion opad Prisførerskab Follow the leader Lederen er bare den, de andre har tillid til kan agere fornuftigt En leder kan overhales – eller man kan gå selv Konjekturalt : regner med at de andre følger med Autonomt: tror på at man kan ændre alene uden konkurrenters indblanden Brian Nielsen (c) 2006


Download ppt "Peter Lynggaard Driftsøkonomi Kapitel del"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google