Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Psykologisk- og social rådgivning og terapiforløb for studerende og borgere i Piareersarfik-forløb Arnaq Grønvold Projektleder Center for National vejledning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Psykologisk- og social rådgivning og terapiforløb for studerende og borgere i Piareersarfik-forløb Arnaq Grønvold Projektleder Center for National vejledning."— Præsentationens transcript:

1 Psykologisk- og social rådgivning og terapiforløb for studerende og borgere i Piareersarfik-forløb Arnaq Grønvold Projektleder Center for National vejledning

2 Formålet med de 5 centre er: at yde social- og psykologisk rådgivning, vejledning og behandling at forøge gennemførelsesprocenten på uddannelserne, øge livskvaliteten for de i målgruppen, at være et tilbud til alle studerende på uddannelser påbegyndt efter folkeskolen, at være et supplement til allerede eksisterende rådgivningstilbud.

3 Ansvar og organisering Den landsdækkende psykologiske Studenterrådgivning er en ny etableret institution under Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling. Den landsdækkende psykologiske Studenterrådgivning skal gennemføre sine aktiviteter i et tæt samarbejde med de enkelte uddannelsesinstitutioner, kommunerne, herunder Piareersarfiit.

4 Selvstyrets ansvar Ansættelse af chef Ansættelse af kontorleder/afdelingsleder, psykologer og rådgivere. Fælleshjemmeside Indsamling af viden og dokumentation

5 Den landsdækkende psykologiske Studenterrådgivning skal tilbyde: Personlige samtaler med en psykolog, socialrådgiver, pædagogisk eller sundhedsuddannet fagperson Akutsamtale, sorgbearbejdelse, krisehjælp/kriseterapi og sikkerhedsnet for de studerende. Telefonisk rådgivning - typisk af 15-20 minutters varighed Vejledende samtaler

6 Den landsdækkende psykologiske Studenterrådgivning skal tilbyde: Individuel rådgivning og kortere eller længerevarende behandling Gruppeforløb, kortere eller længerevarende. Støttegruppe forløb Rejseholdsaktiviteter for målgruppen i øvrige byer og bygder. Rådgivning, supervision, coaching og undervisning til fx studievejledere eller andre samarbejdspartnere, der har kontakt med studerende i deres arbejde. Foredrag og workshops om specifikke emner Ved større behov, hjælper rådgivningen med henvisning til andet passende tilbud

7 Rådgivning og behandling ydes til studerende i forbindelse med: Ydelserne omfatter senfølger efter seksuelle overgreb. Traumer efter mord i nærmeste familie, dødsfald i nærmeste familie og selvmord/selvmordsforsøg Omsorgssvigt, primært i forbindelse med alkoholmisbrug i opvækstfamilien. Angst, primært flash back til voldsepisoder i opvækstfamilien.

8 Rådgivning og behandling ydes til studerende i forbindelse med: Lettere personlighedsforstyrrelser og lettere psykiske lidelser, når disse virker forstyrrende ind på studierne. Sociale problemer. Forældre pres, og for få problemer i forhold til børneopdragelse. De unges overtag af styringen i hjemmet Kæresteproblemer, abort og prævention Hjemve og ekstrem hjemve. Stress Alkohol- og hashmisbrug.

9 Rådgivning og behandling ydes til studerende i forbindelse med: Studiemæssige problemer, der tager afsæt i vanskeligheder i opvækstfamilien, lavt selvværd, koncentrationsproblemer, lettere depressioner m.v. Problemer og vanskeligheder i forbindelse med eksamensangst, specialeskrivning og studiestart mv. Socialretlige, familieretlige og forvaltningsretlige problemstillinger, SU-systemet, uddannelsessystemet og samspillet mellem disse systemer. Studenterrådgivningen lægger vægt på, at de studerende ikke i stedet vil kunne hjælpes lige så godt eller bedre i det etablerede social- og sundhedssystem.


Download ppt "Psykologisk- og social rådgivning og terapiforløb for studerende og borgere i Piareersarfik-forløb Arnaq Grønvold Projektleder Center for National vejledning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google