Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kompasset rundt i etik – Et etisk landskab

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kompasset rundt i etik – Et etisk landskab"— Præsentationens transcript:

1 Kompasset rundt i etik – Et etisk landskab

2 Hent materialer i linklisterne: Lærer- og elevmaterialer.
I dette Power Point er eksterne links aktive. Du henter materialer i linklisterne på hjemmesiden under lærer- og elevmaterialer. Begynd med Lærervejledningen. I dette power Point er der i kort form forslag til undervisning. God fornøjelse

3

4 Dias Indhold 1 Film 2 Hent materialer på hjemmesidens samlinger 3 Undervisningshjul 4 5 - 6 Billeder 7 - 8 Hvad er etik i ord og musikvideo - De ti bud 9 Hvad er etik? Etiske værktøjer og noter Etiske modeller – principper – etisk dilemma Etikspil og Den etiske udfordring 21 5 etiske dilemmaer 22 Etik på EMU 23 Udfordringsopgave FP – 9 Religion og abort 24 Synlige elevlæringsmål Materialeoversigt og aktive eksterne links

5 Det etiske kompas

6 Etik og moral

7 Hvad er etik? 2. Mosebog 20,1-21 De ti bud - Musikvideo
Livet på godt og ondt Moral er anvendt etik Hvad bør jeg gøre? Hvad er godt? Hvad er det gode liv? Hvad er lykke? Hvordan skal samfundet være? Hvilke regler skal jeg leve efter? Du skal elske din næste som dig selv! 2. Mosebog 20,1-21 De ti bud - Musikvideo

8 Hvad er etik 1 Thomas Søbirk Petersen 8:48 min.
Hvad er etik 2 Jacob Birkler Fmd. Etisk Råd 2:14 min. Hvad er etik 3 Karin Dahl Hansen 1:35 min. Den femte statsmagt. Mikkel Wold Se 4:56 min. Hvad er kærlighed – Løgstrup Asger Engberg 5:33

9 Etiske værktøjer - noter
Hvad er etik 1 Thomas Søbirk Petersen 8:48 min. Etiske værktøjer. Etiske værktøjer: Begrund dine holdninger Benyt fakta Definer begreber Undgå dobbeltmoral For alle klip er nedenstående en mulighed: Eleverne kan gense klippene hjemme og skrive noter og besvare spørgsmål. De kan bruge det til FP 9. Lav noter om værktøjer og tal om disse i klassen, inden elevaktiviteter udføres.

10 Etik og moral – etiske modeller
Etik – teoretisk plan Etik kan defineres som forestillinger om det gode. Etik fokuserer på spørgsmål om det gode liv, herunder godt og ondt, sandt og falsk, rigtigt og forkert samt skyld og ansvar. Vi tænker etisk Moral – praktisk plan Hvordan du handler eller gør i situationer, når du skal vælge mellem rigtigt og forkert. Vi handler moralsk

11 Dobbeltmoral Dobbeltmoral Hvis etik og moral ikke hænger sammen.
Hvis du siger ét; men gør noget andet, er det dobbeltmoral.

12 Tre etiske modeller Regeletik/pligtetik Konsekvensetik
Sindelagsetik/hensigt

13 Regeletik/pligtetik Regel: Rigtig eller forkert
Love: Færdselsloven… Religiøse regler: Sharia… 10 bud: Du må ikke slå ihjel, du må ikke stjæle… Ordensregler: Du skal følge reglerne, og det er reglerne, som afgør, hvordan du skal handle. Lever du efter reglerne, lever du godt/rigtigt. Jødedom – følg Loven

14 Konsekvensetik Konsekvensen af en handling.
Bliver konsekvensen af det du gør godt, så er det rigtigt/godt. Det er handlingen/konsekvensen af den udførte handling, som bestemmer, om det er rigtigt eller forkert. I en by bor en fattig enke med 5 små børn. De lider som de eneste i byen nød. Ingen i byen hjælper dem, selv om de har rigeligt. 2 gange om ugen sniger enken sig ind i bagerens lager, hvor hun stjæler 3 brød. Det bliver ikke opdaget, da der er så rigeligt. På den måde overlever den fattige enke og hendes børn. Kvinden, som stjal brød, så hun og hendes børn kunne overleve i et samfund, hvor ingen hjalp hende, handlede godt/rigtigt. Konsekvensen af hendes handlinger betød, at hun og hendes børn kunne overleve.

15 Sindelagsetik – hensigten med at gøre….
Hvis min hensigt med det jeg gør er god, så er det ret. En mand føler stærk trang til at hjælpe fattige og udsatte børn, da han selv har haft det svært som barn. Han hører om en minekatastrofe i Peru. De efterladte børn vil han gerne hjælpe, men har ingen penge. Næste morgen tager han en elefanthuse på og tager en legetøjspistol frem. Han begiver sig til en bank, som han røver for kr. Efterfølgende går han hjem og skifter tøj . Derefter går han ned på postkontoret, hvor han lægger de kr. i nye sedler. En kasserer griber ind og tilkalder politiet. Pengene når aldrig katastrofens ofre og efterladte. Manden har handlet dumt. Han har udsat bankpersonalet for noget ubehageligt. Han har ikke haft selviske hensigter. Han har haft gode hensigter/god vilje, så derfor var det godt.

16 Dydsetik og sammenfatning
Dydsetik er at forme sin personlighed, så du kan afgøre, hvad der er rigtigt og forkert i situationer. Disse egenskaber kaldes dyder. Du kan ikke have regler, som dækker alle situationer, da livet er så komplekst., Sammenfatning Etik – moral – dobbeltmoral Etik: Du har en forestilling om, hvad der er rigtigt eller forkert. Du tænker etisk. Moral: Du handler moralsk. Dobbeltmoral. Etik og moral hænger ikke sammen. Du tænker etisk korrekt, men gør noget andet. Pligtetik/regeletik: Reglerne afgør, hvad der er rigtig eller forkert. Konsekvensetik: Handlingen eller konsekvensen af din handling afgør, om du har handlet rigtig eller forkert. Sindelagsetik: God hensigt > godt Dydsetik: Dine dyder fortæller dig. Hvad der er rigtig og forkert.

17 Den etiske fordring

18 Etisk dilemma Etiske dilemmaer opstår, hvor du ikke kan overholde de etiske principper uden at bryde andre etiske principper. Hvor skal min kompasnål dirre i de etiske dilemmaer?

19 Etikspil Eleverne er forberedte hjemmefra. De har taget noter til FP - 9 og øvet sig i det gennemgåede stof, så begreberne er på plads. De skal nu omsætte deres viden til ord og vise, at de har viden og færdigheder inden for etik. Under lærer-og elevmaterialer er spillepladen og kort. Etikspil brug spillepladen. Følg instruktion.  spillekort ud. Her er spørgsmål. Svaret har eleverne. Vælg en oplæser i hver gruppe. God fornøjelse

20 Den etiske udfordring Den etiske udfordring.dk Etisk Råd Hvis I har tid Med Den Etiske Udfordring ønsker Det Etiske Råd at sætte et anderledes virtuelt fokus på de muligheder og etiske dilemmaer, der følger i kølvandet på forskernes viden om nye bio- og genteknologier.

21 5 etiske dilemmaer Er i linksamlingerne under lærer- og elevmaterialer. Brug etiske principper og brug etiske værktøjer. Koncentrationslejren Naboen Den gravide kvinde Ulykken Hit and run

22 Etik på EMU Kickstart dit valgfag. Etisk dilemma.
Regn det rigtige ud. Et regneark som beregner konsekvensetik. Prøv det og rediger i det, hvis I synes det har mangler. Etiske værktøjer og aktiv dødshjælp v%C3%A6rkt%C3%B8jer-og-aktiv-d%C3%B8dshj%C3%A6lp Prøv din holdning til aktiv dødshjælp af mod to pligt-etiske pointer, eller send det i et konsekvens-etisk regneark. Etik. Regn det rigtigt ud. etik (1).xlsx top-5-0 Den usympatiske top 5. Den tragiske fortælling. Etisk dilemma. Tanker om persongalleriet Fortællingen

23 Udfordringsopgave FP - 9 Prøveoplæg
Lad eleverne øve sig i FP 9 De har 40 minutters forberedelse Eksamination 15 minutter Hjælpemidler: opslagsværker og egne optegnelser samt tage notater til brug for eksaminationen. Materialet er i linklisterne under lærermaterialer. Login. Se FP - 9 instruks til eleverne Se Prøvebekendtgørelsen FP-9 Prøveoplæg om religion og abort Login

24 SYNLIGE ELEVLÆRINGSMÅL - ETIK

25 Materialer i linklisterne på hjemmesiden
Målstyret undervisning Mål for undervisningen: Læringsmål for kompasset rundt i etik Inspiration til målstyret undervisning You Tube Klip Målstyret undervisning og læring for alle Oversigt over mål for kompasset rundt i etik Synlige elevlæringsmål skabelon Synlige elevlæringsmål for Kompasset rundt i etik - et etisk landskab Print ud Forløbsbeskrivelse lærervejledning Lærervejledning Beskrivelse af forløbet Power Point til undervisning Print Uddelingskopier til elever eller udlever elektronisk. Power Point til undervisning: Kompasset rundt i etik - et etisk landskab Etik og etiske modeller print til elever Etik og etiske modeller: Unde samme himmel 9 side Login

26 Materialer Hvad er etik
Spilleplade og kort med? Spilleplade til etikspil Spørgekort etikspil 5 etiske dilemmaer print ud Koncentrationslejren Naboen Den gravide kvinde Ulykken Hit and run Hvad er etik Hvad er etik 1 Thomas Søbirk Petersen 8:48 min. You Tube Hvad er etik 2 Jacob Birkler Fmd. Etisk Råd 2:14 min. You Tube Hvad er etik 3 Karin Dahl Hansen 1:35 min. You Tube Den femte statsmagt. Mikkel Wold Se 4:56 min. You Tube Hvad er kærlighed – Løgstrup Asger Engberg 5:33 Hvad er etik. You Tube

27 Materialer De 10 bud De 10 bud tekst 2. Mos. 20
De 10 bud musikvideo You Tube De 10 bud – musikvideo Spil Den etiske udfordring som spil Den etiske udfordring.dk Etisk Råd Med Den Etiske Udfordring ønsker Det Etiske Råd at sætte et anderledes virtuelt fokus på de muligheder og etiske dilemmaer, der følger i kølvandet på forskernes viden om nye bio- og genteknologier. EMU Kickstart dit valgfag. Etisk dilemma. s/Kickstart%20dit%20valgfag.pdf Regn det rigtige ud. Et regneark som beregner konsekvensetik. Prøv det og rediger i det, hvis I synes det har mangler. Etiske værktøjer og aktiv dødshjælp Prøv din holdning til aktiv dødshjælp af mod to pligt-etiske pointer, eller send det i et konsekvens-etisk regneark.

28 Materialer Etik. Regn det rigtigt ud. usympatisk-top-5-0 Den usympatiske top 5. Den tragiske fortælling. Etisk dilemma. usympatisk-top-5-0 Udfordringsopgave FP – 9 Prøveoplæg Login Instruks til elever om FP – 9 Prøvebekendtgørelsen i uddrag Bonusmateriale 10 moralske dilemmaer Kristeligt Dagblad moralske-dilemmaer Etisk Råd På Rådets hjemmeside kan du nu se de tre tv-udsendelser, der er blevet produceret til Danmarks Radio og vist på DR2 i vinteren 2010/2011 1/marts/Tv-udsendelser-om- etik.aspx#sthash.mFXgmAqq.dpbs


Download ppt "Kompasset rundt i etik – Et etisk landskab"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google