Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

René Dommer Projektleder for EASY-P, LIS, Praktik+ og praktikpladsen.dk Status, planer og økonomi.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "René Dommer Projektleder for EASY-P, LIS, Praktik+ og praktikpladsen.dk Status, planer og økonomi."— Præsentationens transcript:

1 René Dommer Projektleder for EASY-P, LIS, Praktik+ og praktikpladsen.dk Status, planer og økonomi

2 Konklusion den 15. april 2010 Generelt Forårsmøde hvert år, primært om næste års økonomi Kun pristalsregulering de næste par år, med mindre der sættes noget stort i drift Antal årsaftaler pr. udvalg reguleres i forhold til aktuel ”beholdning” Der skal udarbejdes samarbejdsaftaler mellem UNI-C og hvert fagligt udvalg / sekretariat, som fremtidigt grundlag for abonnement Efterårsmøde hvert år, primært om prioritering af ønsker til næste års videreudvikling Dette blev gennemført den 6. december 2010 ; konklusion: UNI-Cs planer er OK Fakta for 2011: Vintermøde (i mangel af ovenstående) 09-01-2015 2

3 Dagsorden for vintermøde den 19. december 2011 Opdateringer i praktiksystemerne, primært EASY-P, siden sidste møde (06.12.10) UNICs og sekretariaternes/udvalgenes forventninger til 2012 Forslag til brugsaftale vedrørende EASY-P, herunder betaling til systemet i 2012-2015 09-01-2015 3

4 EASY-P opdateringer i 2011 1Q: Diverse smårettelser, bl.a. til svendeprøver 3Q: Opdatering af webservice mellem EVG og EASY-P (I.U. og snart TUR) UNIC skal udarbejde en webservice-kontrakt vedrørende EVG 3Q: Primært tilpasning til ny uddannelsesmodel (trin, specialer kan lukkes) 4Q: Opdatering af flettefiler, primært aht. faglige udvalg 4Q: Opdatering af svendeprøvefaciliteter 4Q: Skabelon til overførsel af data vedr. gl. svendeprøve-beviser (BYG tester) 09-01-2015 4

5 EASY-P opdateringer i 2012 (måske) 1Q?: Myndighedskrav = skolepraktik-kvoter, praktikpladscentre, mm. 2Q?: Opdatering af SOSU-faciliteter (massereg. af aftaler mm.) 3Q?: Dataudveksling af elevers e-mailadresser og mobil-tlf.numre (inkluderer også EASY-A og HUGO) 3Q?: Skolevejledning fra EASY-A til Elevplan; info incl. link i EASY-P 4Q?: Praktikerklæringer i Elevplan; info incl. link i EASY-P 4Q?: Elevers praktik-ønsker i Elevplan og praktikpladsen.dk skal kunne ses i EASY-P 4Q?: Sagsstyring (både til FU og skoler) 4Q?: Koncern-/kæde-begrebet ind i EASY-P 4Q?: Ny aftale-struktur 4Q?: Evt. database-sammenlægninger 09-01-2015 5

6 Praktikpladsen.dk, Praktik+ og LIS Praktikpladsen.dk 2011: nyt værktøj -> pænere sider; dato på opdatering af FU-tekster; mere informativ forside til virksomheder; nemmere at skrive stillingsopslag; koncern- begrebet er arbejdet bedre ind i systemet; elever kan få besked pr. sms (nyt) eller e-mail. 2012: Mange ønsker; ingen konkrete planer endnu. Praktik+ 2011: Forbedring af svartider generelt 2011: En lille version med diverse ”lavthængende frugter” 2012: Bl.a. øget brugervenlighed (færre klik) og faciliteter til efteruddannelsesområdet. LIS 2011: Analyse af, hvordan svartider kan forbedres, er igangsat 2011: Analyse af, om de officielle udtræk kan ændres, så de kan overflødiggøre LIS, er igangsat. Vi ”skylder fortsat udtræk af korte aftaler, ny mesterlære o.lign. 09-01-2015 6

7 Andre relevante aktiviteter Statens Arkiver, 2Q: EASY-P skal bevares! Udviklingsredegørelse (FU -> MBU) De faglige udvalg skal beskrive den forventede udvikling på praktikpladsområdet direkte i praktikpladsen.dk (brev fra UVM af den 31. maj 2010). Svendeprøve-systemer Dem findes der fortsat hos en række faglige udvalg … EVU får udtræk fra EASY-P, til anvendelse i deres eget, nyere svendeprøve- system. Planer om at skifte til EASY-P´s svendeprøve-faciliteter? Elektronisk uddannelsesbevis BYG og Frisørfaget har hvert deres projekt kørende, helt uafhængige af hinanden. Ny status? 09-01-2015 7

8 Hvor informerer UNIC om systemerne? Nyheder: www.admsys.uni-c.dk/easy-p/index.htmlwww.admsys.uni-c.dk/easy-p/index.html Benyt evt. RSS-feed Breve, vejledninger mm.: www.admsys.uni-c.dk/easy- p/dokumenter/Faglige_udvalg/index.htmlwww.admsys.uni-c.dk/easy- p/dokumenter/Faglige_udvalg/index.html Adm. lettelse … Abonnement på EASY-P … Vejledning i … Resume fra inspirationsdagene 09-01-2015 8

9 Økonomi 2012 - 2015 2012: UNIC er sent ude; derfor kun pristalsregulering (1,4%), dvs. 1.234,50 kr. i grundgebyr og 2,22 kr. pr. årsaftale 2013 : I 2011 betalte de faglige udvalg samlet ca. 200.000 kr. i abonnement. UNIC har brugt ca. 900.000 kr. på udvikling til de faglige udvalg I 2011 har UNIC samlet brugt ca. 4.000.000 på videreudvikling af praktiksystemerne. Den øvrige udvikling har de faglige udvalg også glæde af. Jf. ”Kun pristalsregulering de næste par år, med mindre der sættes noget stort i drift” forslår UNIC, at prisen på abonnementet sættes op fra 2013. Mod-argument: ”det kan ikke være sådan, at de faglige udvalg skal betale staten for at staten digitaliserer styringen og dataindsamlingen af erhvervsuddannelserne. I den udstrækning UNIC udvikler it-systemer, der sparer de faglige udvalg for at gøre det samme, kan der være god fornuft i at drøfte en vis brugerbetaling.” 09-01-2015 9

10 Brugsaftale For i højere grad at forankre de faglige udvalgs brug af EASY-P mm. og for at lægge betalingen i fastere rammer, skal der indgås en aftale om brugen af EASY-P mm. mellem UNIC og hvert faglige sekretariat og enkeltstående fagligt udvalg. Aftalen kan indeholde følgende afsnit: Formål: brug af EASY-P mm., herunder brugererklæringer Økonomi: grundgebyr + årsaftalepris eller ??? Teknik: opkobling, sikkerhed o.lign. Varighed: primært opsigelsesregler Ansvar: hvem har ansvar for hvilke data og hvad indebærer det Brug af data: hvad er der adgang til, hvad kan andre se o.lign. Misligholdelse: jura vedrørende dette Underskrifter 09-01-2015 10


Download ppt "René Dommer Projektleder for EASY-P, LIS, Praktik+ og praktikpladsen.dk Status, planer og økonomi."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google