Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VISION HVAD vil vi stræbe efter: HVORDAN når vi frem: HVILKE ‘områder er relevante: Oprettelser af projektorganisation – de overordnede rammer STRATEGI.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VISION HVAD vil vi stræbe efter: HVORDAN når vi frem: HVILKE ‘områder er relevante: Oprettelser af projektorganisation – de overordnede rammer STRATEGI."— Præsentationens transcript:

1 VISION HVAD vil vi stræbe efter: HVORDAN når vi frem: HVILKE ‘områder er relevante: Oprettelser af projektorganisation – de overordnede rammer STRATEGI Forretnings udvalg Interessent varetagelse Fundraising Kultur HVORDAN og HVEM Bygning §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§ ORGANI- SATION

2 Bestyrelse Forretningsudvalg - Fastlægge overordnede rammer - Økonomi - Afklare juridisk enhed og oprette denne - Udarbejde tilbud til kommunen - Varetage relation til eksterne rådgivere - Varetage daglige ting - Følge op på gruppernes aktiviteter Interessent varetagelse & Kommunikation - Interessent strategi - Ekstern kommunikation - Intern kommunikation Fundraising - Kortlægge muligheder - Udarbejde søge strategi - Skrive ansøgninger Kultur - Dansk kultur - Udenlandsk kultur - Kinesiske kunstnere Bygning - Strategi for istandsæt. - Ydre - Indre Organisation og opgaver Mikael (formand) Marianne, Carsten og Niels Niels (formand & talsmand) Kurt Mikael Kaj (formand) Carsten Stein (bisidder) Niels (bisidder) Bodil (forkvinde) Claus Bornemann Sten Thorbæk Niels (bisidder) Birgitte (forkvinde) Stein Ronny Honoré Michael Kragh, Jytte kløve, Marianne

3 Ansvarsområder, samarbejds- og styreform Roller og ansvar: Bestyrelsen: Bestyrelsen har det overordnede ansvar i henhold til vedtægterne og Generalforsamlingen. Bestyrelsen er ansvarlig for at udstikke retningslinjer for foreningens arbejde Forretningsudvalg: Forretningsudvalget træffer daglige beslutninger ifm. foreningens drift og i henhold til de udstukne retningslinjer fra bestyrelsen. Når det findes fornødent forelægges beslutninger for Bestyrelsen ved udsendelse af mail. Bestyrelsesmedlemmerne har da 2 dage til at kommentere det udsendte. På hvert bestyrelsesmøde aflægger formanden for forretningsudvalget rapport om status og fremdrift i forhold til planen samt om den løbende forretning Grupperne: Grupperne foreligger deres planer for bestyrelsen som godkender dem. Grupperne er ansvarlige for at agere efter planen. På hvert bestyrelsesmøde aflægger gruppeformændene rapport om status og fremdrift i forhold til planen med særlig vægt på sager, der skal koordineres og/eller er afhængig af andre grupper. Grupperne er ansvarlige for at koordinere sine aktiviteter med andre grupper. Når det findes fornødent skal grupperne forelægges beslutninger for bestyrelsen ved udsendelse af mail. Bestyrelsesmedlemmerne har da 2 dage til at kommentere det udsendte Mødestruktur: Bestyrelsesmøde afholdes mindst en gang om måneden. Som en fast del af bestyrelsesmøderne aflægger forretningsudvalget og de enkelte grupper status Forretningsudvalget mødes efter behov og mindst i ugen inden Bestyrelsesmødet Grupperne mødes efter behov

4 Roller Bestyrelsesformand: Kasserer: Formænd for forretningsudvalg og grupper: Talsmand:

5 Bestyrelsesmøder Input: Status fra forretningsudvalget og grupperne er Bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 2 dage før bestyrelsesmødet Dagsorden udsendes senest 2 dage før bestyrelsesmødet Output: Beslutningsreferat med aktionsliste Standard dagsorden: 1.Valg af ordstyrer og dirigent 2.Godkendelse af referat fra sidste møde 3.Opfølgning på aktionsliste 4.Status fra Forretningsudvalget 5.Status fra Grupperne 6.Kommende aktiviteter for Bestyrelsen 7.Evt. Afbud meldes til Bestyrelsesformanden


Download ppt "VISION HVAD vil vi stræbe efter: HVORDAN når vi frem: HVILKE ‘områder er relevante: Oprettelser af projektorganisation – de overordnede rammer STRATEGI."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google