Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Befordring af småbørn og skoleelever. Mødets indhold Velkomst Om formalia Gennemgang af kontrakten Erfaringer og samarbejde Dialog med forældre. Erfaringer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Befordring af småbørn og skoleelever. Mødets indhold Velkomst Om formalia Gennemgang af kontrakten Erfaringer og samarbejde Dialog med forældre. Erfaringer."— Præsentationens transcript:

1 Befordring af småbørn og skoleelever

2 Mødets indhold Velkomst Om formalia Gennemgang af kontrakten Erfaringer og samarbejde Dialog med forældre. Erfaringer Fremtiden – bl.a. brugerundersøg Opsamling

3 Strategibrev 2009 Kvalitet i kerneydelserne – borgerne i centrum Trivsel og nærvær – attraktive arbejdspladser Styr på styringen – økonomisk bevidsthed

4 Kontrakten med DITO Tiden før – og tiden nu Kontrakt og kvalitetskrav Periode 1.8.2007-31.07.2010 HTK har optionsret for 2 x 1 år Forår 2009 starter revurdering

5 Kontrakten Pol. sag 26.10.2004 –Overordnet aftale m. Torkilstrup –Kvalitetskrav Pol. sag 17.06.2008 (tillæg) –Kvalitetskrav. Til/fra Højgården

6 Kontrakten –indhold God kvalitet og alm. hjælpsomhed overfor børnene God og effektiv borgerbetjening og -service målrettet både småbørn og skoleelever Aht. børnenes tryghed tilstræbes samme chauffør og samme afløser Ved alvorlig/gentagen kritik kan HTK kræve en løsning (flytning/afsked) Synligt ID og ren straffeattest/børneattest HTK kan føre kontrol – til enhver tid og uden forud- gående anmeldelse. DITO skal bistå Årligt samarbejdsmøde og ad hoc (begge parter) HTK kan iværksætte brugerundersøgelser

7 Kvalitetsstandarder/kvalitetskrav Elever henvist til specialundervisning og vidtgående specialundervisning på anden skole end distriktsskole Sprog og motorik samt stammegruppe Småbørn henvist til andet tilbud end daginstitution i lokalområdet Trafikale forhold (trafiksikkerhed og afstand) Ad hoc kørsel pga. sygdom eller tilskade- komst SFO (Højgården)

8 Parter i aftalen Brugere: forældre og børn Skole/institution: kontaktperson, lærere og pædagoger BURC: kontraktholder, klagebehandling, visitation samt administration DITO: udfører

9 Aflever og modtag +/- 10 min. Aftale med DITO, hvis aflevering uden modtager Besked til skole om fravær/ændringer i god tid Ansvar forældre

10 Praktisk koordinering: dato opstart og tider Koordinere kørselstidspunkter med DITO og planlægning ifm. fridage og ferier Skolen/hjemmet melder til og fra kørsel hos udfører Alm. borgerkontakt – dialog med forældre Hente ved bus inden og følge ud efter skole- tid Ansvar skole, institution m.v.

11 Visitation Kontrakt”vedligeholdelse” Håndtering af klager og tilsyn Økonomi Ansvar BURC – visitator og adm

12 Ansvar DITO-bus Kørsel – god borgerservice Planlægning Månedsfaktura: ture pr. barn, for sent aflyste ture (HTK betale)

13 Borger klager til BURC, skole, inst. eller lign. BURC kopi til DITO mhp. udtalelse BURC svar til borger og kopi til DITO Borger klager til DITO (konkrete driftsforhold og hændelser) DITO svarer kopi af klage/svar til BURC Henvend af generel eller principiel art DITO sender til BURC, der svarer Proces ved klager (kontrakt)

14 Opsamling To hjem – far/mor - afstand Pædagog med i bus … Lister til DITO-bus. Frister..

15 Brug værdierne... i relation til borgerne og hinanden Menneskelighed og positivt livssyn Engagement Professionalisme Helhed


Download ppt "Befordring af småbørn og skoleelever. Mødets indhold Velkomst Om formalia Gennemgang af kontrakten Erfaringer og samarbejde Dialog med forældre. Erfaringer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google