Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sygeplejerskers juridiske ansvar mv. 21. September 2011 Souschef, cand. jur., Anna Murphy Tilsyn og Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sygeplejerskers juridiske ansvar mv. 21. September 2011 Souschef, cand. jur., Anna Murphy Tilsyn og Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 Sygeplejerskers juridiske ansvar mv. 21. September 2011 Souschef, cand. jur., Anna Murphy Tilsyn og Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen

2 Sygeplejerskers pligter og ansvar  Lovgivning relevant at nævne, når man taler om ansvar  Autorisationsloven  Sundhedsloven  Lov om klage- og erstatningsadgang

3 Autorisation  Autorisationslovens § 54:  Uddannelse som sygeplejerske giver autorisation  Autorisation indebærer en beskyttet titel  Autorisation indebærer ikke beskyttet – forbeholdt - virksomhed

4 Sygeplejerskers virksomhed  Andre må godt udføre samme virksomhed, som sygeplejersker udfører.  Sygeplejersker virksomhed kan generelt beskrives som  sundhedsfremmende,  sundhedsbevarende,  forebyggende,  behandlende,  plejende,  rehabiliterende,  palliative opgaver mv.

5 Sygeplejersker delegerede virksomhed  Sygeplejersker udøver ofte virksomhed på lægelig delegation - eksempelvis:  Medicinadministration  vaccinationer  Blodprøvetagning og andre undersøgelser, hvor hud og væv gennembrydes mv.  Anlæggelse af venflon  Suturering af mindre flænger mv.

6 Ansvar ved delegeret virksomhed  Hvilket ansvar har en sygeplejerske, der som medhjælp har fået delegeret forbeholdt virksomhed?  Medhjælpen er ansvarlig for at frasige sig en opgave, som den pågældende ikke ser sig i stand til at udføre forsvarligt.  Medhjælpen er ansvarlig for at udføre denne opgave efter instruksen.  Går medhjælpen ud over instruksen bliver den pågældende ansvarlig i forhold til sin egen autorisation

7 Ansvar ved delegeret virksomhed  Hvilket ansvar har en læge, der delegerer forbeholdt virksomhed til en medhjælp?  Lægen er ansvarlig for at udvælge en medhjælp, der er kvalificeret /kompetent ift. at udføre den delegerede opgave  Lægen er ansvarlig for at instruere medhjælpen i at udføre opgaven.  Lægen er for i fornødent omfang at føre tilsyn med medhjælpen

8 Videredelegation  Definition: En medhjælp, der har fået delegeret en opgave, delegerer opgaven videre til en anden person.  Medhjælpens ansvar:  Er ansvarlig for videredelegere opgaven til en person, der er kvalificeret til at udføre opgaven.  Er ansvarlig for at videregive relevante instruktion om opgavens udførelse.  I fornødent omfang føre tilsyn med den person, der har fået opgaven videredelegeret.

9 Videredelegation fortsat  Lægens ansvar:  Skal positivt tilkendegive ved delegationen af en opgave, hvis videredelegation ikke må finde sted.  I situationer, hvor der er ansat personale, der er uvant med at varetage udførelse af forbeholdte opgaver, f.eks. medicingivning, skal lægen være omhyggelig med at tilkendegive, om en opgave ikke kan videredelegeres.

10 Videredelegation i konkrete situationer  På sygehuse, plejehjem mv. er videredelegation af forbeholdte opgaver forsvarlig på grund af de organisatoriske forhold og finder naturlig sted.  Ledelsen har det samlede ansvar for personalets faglige kvalifikationer, at det er instrueret/oplært i de relevante arbejdsopgaver.  Ledelsen har ansvar for, at der foreligger instruks for en fagligt forsvarlig behandling af patienterne i forbindelse af delegation af opgaver.

11 Eks. På ledelsesansvaret Kommunale institutioner:  Kommunalbestyrelsens ansvar, at der er en ledelse, der kan sikre en arbejdstilrettelæggelse, der tilgodeser patientsikkerheden, f.eks. at sørge for bistand fra sundhedsfagligt personale til f.eks. udfærdigelse af instrukser om medicinhåndtering Plejehjem og lignende institutioner:  Ledelsens ansvar for, at personalet er instrueret og oplært i at give almindelig medicin. Det er dermed ikke nødvendigt, at den ordinerende læge sætter sig ind i de forskellige personalegruppers uddannelse og kompetencer.

12 Eks. på ledelsesansvar fortsat Hjemmesygeplejen:  Kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at hjemmesygeplejen udføres af autoriserede sundhedspersoner med de nødvendige uddannelsesmæssige kvalifikationer.  Ledelsen af hjemmesygeplejens ansvar, at der foreligger instruks for en forsvarlig arbejdstilrettelæggelse.

13


Download ppt "Sygeplejerskers juridiske ansvar mv. 21. September 2011 Souschef, cand. jur., Anna Murphy Tilsyn og Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google