Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tour de Grønt Byggeri Vækstforum 24. november Camilla Sandfeld, Business Center Bornholm.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tour de Grønt Byggeri Vækstforum 24. november Camilla Sandfeld, Business Center Bornholm."— Præsentationens transcript:

1 Tour de Grønt Byggeri Vækstforum 24. november Camilla Sandfeld, Business Center Bornholm

2 Stort potentiale For håndværkere For byggeforretninger For kommune For banker For forsikring For ejendomsmæglere For forsyningsselskaberne Et bornholmske hjemmemarked Muligheder

3 Bevidste husejere Uvildig energivejledning Tryghed og kvalitet i tilbud og udførelse Særligt finansierings- tilbud – fra 11.04.13

4 Knapt 8000 husstande besøgt at Østkraft og Bornholms Forsyning +75 artikler og annoncer i de bornholmske medier Standdeltagelse på messer – XL Byg, Building Green og klima- og energimesser

5 Finansiering af 600 uvildige energivejledninger  500 gratis (værdi kr. 1.500)  100 til kr. 1.250 (værdi kr. 5.000) Uvildig energivejledning

6 Tryghed for kunden 146 ud af øens godt 500 håndværkere er uddannet grønne håndværkere (eller ud af 250 klimaskærmsfolk) 43 af øens mestre og rådgivere er uddannet energivejledere 6 fyraftensmøder i efteråret 2012 og 6 i efteråret og vinteren 2013/14 Tryghed og kvalitet i tilbud og udførsel

7 Campus Bornholm og projektet vandt DR og Informations omstillings-kampagne ”Vores Omstilling” med de 146 grønne håndværkere

8 Tryghed for kunden ift. viden og kvalifikationer ”Den grønne liste” med 25 virksomheder der både er energivejledere og har grønne håndværkere ansat www.groenliste.dk www.groenliste.dk Masser inspiration fra andre at hente på www.groentbyggeri.dk www.groentbyggeri.dk Tryghed og kvalitet i tilbud og udførsel

9 BRK og branchen Klimaspor Samarbejde ifm. den gode udbudsproces Totaløkonomiske beregninger ifm. sagsfremstilling af kommunens bygge- og renoveringsprojekter

10 Tal til talknusere 104 virksomheder ESF-projektet 132 virksomheder i ERF-projektet 44 virksomheder i på kursus i ESF-projektet 199 kursister 24.007,10 kursustimer – 40 kursusuger med 16 deltagere (+10 der endnu ikke er dokumenteret) 36 dage tilbage i ERF/ESF-projektet

11 21 deltagende virksomheder i individuelle forløb. + 8 virksomheder i fælles ”samarbejdsforløb”. Primært mindre virksomheder, bl.a.: -3 virksomheder fra bygge og anlægsbranchen -2 virksomheder fra ”maritim klynge” -3 virksomheder fra turistbranchen -3 virksomheder fra design/kunsthåndværk -1 socialøkonomisk virksomhed -1 virksomhed fra metal klynge -1 fødevareproducent -4 butiksdrivende Bright Green Innovation Programme

12 Årsager til at deltage i programmet Interesse for bæredygtig forretningsudvikling Har et eksisterende produkt der skal færdigudvikles Har et eksisterende produkt der skal markedsføres Behov for kapital og forretningsudvikling Akut behov for kapital og forretningsudvikling Behov for generationsskifte

13 Hvor langt er vi nået? 51 vejledningsmøder afholdt 10 workshops afholdt Masser af forretningsideer udviklet / videreudviklet 1 virksomhed lancerer nyt forretningskoncept ultimo 2014 1 samarbejdsnetværk startet op 2 potentielle pilotprojekter indenfor genbrug & cirkulær økonomi færdiggjort i partnerskab

14 Der er stadig grund til at give bygge- og anlæg fokus BA beskæftigede i 2012 1.199 ud af 17.435 i arbejdsstyrken I 2009 var der 212 BA virksomheder – i 2012 var der 165 Branchen vækster nu igen, men væksten er mindre på Bornholm end i resten af landet (Tal for Danmarks Statistik - CRT, 2014)

15 Spørger man virksomhederne LB Analyse, 2014 Virksomheder oplever vækst – både i renoveringer generelt og i energimotiverede renoveringer Virksomhederne er ikke opmærksomme på sammenhængen mellem den forøgede efterspørgsel og projektet

16 Spørger man husejere der har fået vejledning (LB Analyse, 2014) 435 har modtaget vejledning Spørgeskema sendt til 385 – 51 % har svaret 55 % har igangsat projekt Projekter for gennemsnitligt kr. 149.000 80/74 % nævner energivejledningen som årsag til at de gik i gang. 40/52 % nævner også håndværkerfradraget

17 1/2 af alle vil lave mere eller gå i gang 14 % af de som er besøgt – påtænker ikke at gå i gang Halvdelen - 7 % fik ingen forslag i deres rapport 70 % klimaskærmsprojekter 39 % har udskiftet varmekilde

18 Et godt slag på tasken 13,7 million indrapporteret – 20 arbejdspladser 50 % overvejer at lave mere – 3,4 million planlagt Beregningsgrundlag - minimum hver anden vejledt renoverer for kr. 100.000 600 vejledning – kr. 30.000.000 – 43 årsværk Projekt Grønt byggeri og spin-offs omkostningseffektivitet: 20 arbejdspladser: 600.000 kr/årsværk 43 arbejdspladser: 279.000 kr/årsværk BedreBolig Bornholm: 46.000 kr/årsværk

19 Kommer der et nyt tilbud om gratis energivejledning fra BedreBolig?

20 Nej Kommer der et nyt tilbud om gratis energivejledning fra BedreBolig?

21 Er der en masse husejere der står i kø for at få vejledning?

22 Nej

23 Udfordringer 65 % er interesseret i energiforbedringer i boliger (Iflg. Bolius’ Husejeranalyse, 2013) Men 90 % mener ikke de bor i huse, hvor det er relevant (Undersøgelse af Dansk Byggeri, 2013) 2/3 af husstandene på Bornholm er E, F eller G- mærket (Undersøgelse af Grønt byggeri på boligsiden.dk, 2013)

24 Mesters vejledning/tilbud kan opfattes utroværdigt pga. hans økonomiske interesse (Iflg. bl.a. undersøgelse af Videncenter for energibeparelser i bygninger, 2008) Der har været alt for meget fokus på energi, kWh, kr/øre og tilbagebetalingstider Der er en udbredt forestilling om at bankerne er holdt op med at låne folk penge

25 Foreløbig tilbagemelding fra 48/52 virksomheder, klyngen og styregruppen Fortsat brug af uvildig energivejledning Både gratis (for at komme ud de 90 % uden opmærksomhed) og brugerbetalt (til dem der ønsker og har gavn af et grundigere rapport/plan) Flest peger på BRK som driver Finde fælles finansiering Nedsæt arbejdsgruppe

26 Sådan kunne regnestykket se ud Hvert andet vejledt hus renoverer for gennemsnitligt kr 100.000. Multiplikatorfaktor fra Danmarks Statistik (iflg. Dansk Byggeri) – værdien af 1.000.000 kr. renovering = 1,43 årsværk i direkte beskæftigelse (+ 0,43 i indirekte) – altså er 100.000 = 0,143 årsværk Hvis vi regner med, at en håndværker tjener 300.000 årligt og kommuneskatten er 26 % giver dette tilsammen BRK 300.000 x 0,143 x 0,26 – mindst 11.154 pr. renovering i skatteindtægt… og altså:

27 2 energivejledninger sikrer altså: 100.000 i omsætning 0,143 årsværk på Bornholm 11.154 i kommuneskat 9.078 kWh/året 54 kWh/m 2 /året 2995 kg CO 2 /året

28 I dag 20.000 bornholmske huse – måske 15.000 der fortsat vil være beboet som helårsbeboelse. 2/3 ved vi er E,F og G-mærke – i alt 10.000 huse. Hvis hver anden renoverer: 5.000 huse (á 100.000 kr, 0,143 bornholmsk årsværk, 9.078 kWh og 2.995 kg CO 2 ).

29 5000 renoverede huse: 715 årsværk (18 om året ved 250 vejledninger pr. år) 55.770.000 kr. i kommuneskat (1.394.250 om året) 45.392.525 kWh/året 14.976 tons CO 2 /året

30 Energistrategiens mål Den bornholmske private boligmasse skal spare 10 % på energien til opvarmning af boliger Det bornholmske forbrug: 510.000.000 kWh/året Besparelse i Bedre Bolig forslag: 45.392.525 kWh Besparelse: 8,92 %

31 Vejledning der skaber: Husejere der ikke kender deres behov Finansiering af opmærksomhedsskabende vejledning 2.100 (3.340) bliver til 50.000 i omsætning i byggebranchen Omsætning, arbejdspladser, skatteindtægter, mindre ledighed, købekraft (både qua øget beskæftigelse og færre udgifter til energi), fremtidssikret boligmasse, trygge borgere, sundhedseffekt, mindre fraflytning, større tilflytning

32 Gevinster ved 250 vejledninger Øget omsætning – 12.500.000/året Bedre skattegrundlag – 1.394.250 /året Mindre ledighed – 18 arbejdspladser/året Øget købekraft – omsætning lokalt Fornuftige lån til fornuftige formål Mindre værdiforringelse i den bornholmske boligmasse Mere fleksibelt boligmarked Sundere boliger – sundere og tryggere kunder, borgere og venner Mindre fraflytning? - tryggere tilflytning

33 Finansiering år 1 Virksomhedsbidrag: +30 virksomheder: 290.000 Banker og forsikring: – 200.000 (adgang til klima- og værdisikrede huse) År 1: BRK driver - finansiering hos Vækstforum - samt underskudsgaranti - 345.000

34 År 2 og frem: Samme finansiering som år 1 fra virksomheder, banker og forsikring BRK fortsat driver med forankring hvor relevant – f.eks. i regi af EnergiUdvikling Bornholm – med 345.000 i støtte fra BRK og evt. forsyningsselskaberne – samt underskudsgaranti for de samlede udgifter.

35 Virksomhedsbidrag i BedreBolig Bornholm KloakmestreKlimaskærms- og Anlægsgartnereog Installationsvirksomheder Antal ansatte uden lærlinge Grundbidrag Projektsum iflg. evaluering - som følge af energivejledningerne 75.000-249.999>250.000 En-mandsvirksomhed og 1-2 ansatte 1.2502.5005.0007.500 3-9 ansatte2.5005.0007.50010.000 + 10 ansatte5.00010.00012.50015.000

36 Vigtigste læringspunkter Energivejledning kan ligeså vel betyde mindre som mere arbejder for bygge- og anlægsbranchen Energibesparelser er bare et supplerende argument for boligejere Fjernvarme er ikke en forhindring for energirigtig renovering Manglende lånemuligheder er ikke årsag til at folk afholder sig fra at gå i gang Erfaringer fra lignende projekter siger at der skal en vedvarende indsats til

37 Tak til alle der har bidraget Og spillet med - med alle gode dagsordener og interesser


Download ppt "Tour de Grønt Byggeri Vækstforum 24. november Camilla Sandfeld, Business Center Bornholm."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google