Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rikke Helsted - afdelingslæge Neuroanæstesiologisk klinik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rikke Helsted - afdelingslæge Neuroanæstesiologisk klinik"— Præsentationens transcript:

1 Rikke Helsted - afdelingslæge Neuroanæstesiologisk klinik
Morbidity juni 2006 Rikke Helsted - afdelingslæge Neuroanæstesiologisk klinik

2 Case - 27 årig kvinde Indlægges - gravid i uge 35 - krampeanfald.
5 dages anamnese, febrilia, mulig UVI Nu konfus og usammenhængende Normalt BT, TC og koag-tal, leverpåvirkning LBP og CTC ia MgSO4 - uden effekt Forløses – uændret Overflyttes til RH – obs sinustrombose

3 Case - 27 årig kvinde

4 MR skanning

5 MR skanning

6 MR skanning -diffusionsvægtning

7 Herpesencephalitis - symptomer
Herpes simplex virus-1 Højfebrilia og hovedpine Adfærds- og bevidsthedspåvirkning Epileptiske anfald Typiske senfølger med amnestisk dysfunktion, hemiparese, afasi og epilepsi

8 Herpesencephalitis - diagnose
Abnorm CSF - mononucleær pleocytose Abnormt EEG - lavfrekvent aktivitet Karakteristisk CT- og MR skannings fund lokaliseret til temporallapperne Pos herpes PCR i CSF (2-14 dage) Specifik intratekal IgG-syntese (10-14 dage)

9 Herpesencephalitis - behandling
Acyclovir intravenøst i 14 dage Symptomatisk - ofte på ITA Ingen vist effekt af steroid Mortaliteten er 30% trods behandling Mortaliteten er 80% uden behandling

10 Case - 27 årig kvinde

11 Det limbiske system

12 Limbisk encephalitis - genese
Paraneoplastisk onkoneuronale antistoffer i serum/CSF enten mod kerne/cytoplasma i neuroner eller mod overfladeAg i synapse- og dendritrige områder som hippocampus og cerebellum Immunologisk kalium-kanalantistoffer i serum/CSF Ref: (Ances, BM et al : Brain 2005 ; 128, )

13 Limbisk encephalitis -symptomer
Adfærds- og bevidsthedspåvirkning Psykoser Hukommelsestab Epilepsi +/- Sequelae

14 Limbisk encephalitis - diagnose
CSF oftest cellulær med forhøjet protein EEG forandringer hos nogle MR forandringer sv. til det limbiske system SPECT: hyperperfusion i samme områder Antistoffer i serum PET/CT påvisning af neoplasme

15 Limbisk encephalitis -behandling
Resection af tumor lunger, lymfomer, tymomer, mammae, kolon germinale benigne tumorer Immunglobulin og/eller steroid Plasmaferese Cyklophosphamid Antiepileptika

16 Case - 27 årig kvinde

17 Neuropsykologisk vurdering
Svært amnestisk syndrom Ude af stand til at indlære nyt Husker ikke nylige begivenheder Affektion af arbejdshukommelsen Kan ikke stabilt efterkomme opfordringer Kan ikke altid forstå hvad hun får fortalt Hukommelse for rutiner fungerer Mangelfuld sygdomsindsigt

18 Case - 27 årig kvinde MR forandringer og SPECT hyperperfusion
Alle CSF undersøgelser negative Ingen antistoffer i serum Negativ helkrops PET Responderede ikke oplagt på acyclovir Responderede nok på steroid Responderede måske først på topiramat Svært amnestisk syndrom og epilepsi


Download ppt "Rikke Helsted - afdelingslæge Neuroanæstesiologisk klinik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google