Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nyt anlæg Velkommen til medlemsmøde i Gug Boldklub omkring Egnsplanvej / nyt anlæg for klubben.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nyt anlæg Velkommen til medlemsmøde i Gug Boldklub omkring Egnsplanvej / nyt anlæg for klubben."— Præsentationens transcript:

1 Nyt anlæg Velkommen til medlemsmøde i Gug Boldklub omkring Egnsplanvej / nyt anlæg for klubben

2 Nyt anlæg Dagsorden Velkomst og præsentation Historik
Egnsplanvejen – hvad er status ? Lysanlæg Tidsplan – og forudsætninger Erstatningsbaner / nyt anlæg Klubhuset Kunststofbane Hvad gør vi nu ?

3 Velkomst og præsentation
Nyt anlæg Velkomst og præsentation Claus Willadsen – Formand i Gug Boldklub Ove Povlsen - Klubhusudvalg Thomas Bruun – Egnsplanvejudvalg

4 Nyt anlæg Historik Første kontakt mellem kommune og GBK tilbage til 2003 April 2007 tager vi kontakt til kommunen 2008 – 2009 møder med politiker, embedsmænd, teknikker og pressen 2010 – 2011 interne drøftelser af muligheder for klubben Maj 2011 indkaldelse til dialog om projektet

5 Egnsplanvej – hvad er status?
Nyt anlæg Egnsplanvej – hvad er status? To etaper 1. etape fra Hadsund Landevej til Gug 2. etape fra Gug til motorvej Skitse- og detailprojektering er udarbejdet (=95 % placering) Niveau for EPV langs klubben er sænket Indstilling fra forvaltningen til byrådet Budgetforhandlinger afgøre endeligt forløb Licitationsmateriale skal udarbejdesojektet

6

7 Nyt anlæg Lysanlæg Desværre ikke som ønsket Landzone syd for EPV
Byzone nord for EPV Konsekvens at lysanlæg etableres nord for EPV Det betyder at baner syd for EPV = kampbaner Baner nord for EPV = træningsbaner

8 Tidsplan – og forudsætninger
Nyt anlæg Tidsplan – og forudsætninger

9 Gug Boldklub – nyt anlæg - tidsplan:

10 Tidsplan – og forudsætninger
Nyt anlæg Tidsplan – og forudsætninger Anlægsarbejde og vækstperiode baner syd for EPV november 2011 – december 2012 Ibrugtagning baner syd for EPV april 2013 Anlægsarbejde og vækstperiode baner nord for EPV april 2012 – november 2013 Ibrugtagning baner nord for EPV april 2014 EPV etape 2 færdig efterår 2014 Alle datoer med forbehold !!

11 Erstatningsbaner / nyt anlæg
Tre baner syd for EPV (ved Kongshøjskoven) Ansøges om tilladelse til at nedlægge fredsskov for areal af minimum 5 baner. Lille parkeringsplads for adgang til skoven Stisystem der adskiller gående fra biler

12 Gug Boldklub – nyt anlæg - skitse nr. 1:

13 Erstatningsbaner / nyt anlæg
Fire baner nord for EPV (ved klubhuset) Baneplacering ikke fastlagt GBK har indflydelse på placering af banerne Hensyn til opvisningsbane, lysanlæg, sand/kunststofbane Klubbens indstilling til kommunen inde sommerferien………

14 Gug Boldklub – nyt anlæg - skitse nr. 2:

15 Gug Boldklub – nyt anlæg - skitse nr. 3:

16 Gug Boldklub – nyt anlæg - skitse nr. 4:

17 Gug Boldklub – nyt anlæg - skitse nr. 5:

18 Gug Boldklub – nyt anlæg - skitse nr. 6:

19 Erstatningsbaner / nyt anlæg Krav – forventninger - hensyn
Bevarelse af kommunal udlejningsejendom Petanqbaner får anden placering 2 skure får anden placering Lysanlæg etableres – herunder kabler / udtræk til strøm Opvisningsbane etableres med bander, måltavle og udskiftningsskure Al nødvendig indhegning i forhold til sikkerhed / afskærmning etableres

20 Erstatningsbaner / nyt anlæg Krav – forventninger – hensyn
Fortsat……….. Sandbaner / kunststofbaner etableres sådan opstart på sæsoner kan ske fornuftigt Sti system / adgang fra klubhus til baner syd for EPV

21 Nyt anlæg Klubhuset Beslutning om placering af EPV betød, at klubhuset bliver liggende Klubhusudvalg nedsættes i 2010 Efterlyste forslag fra medlemmer Udarbejdet oplæg Økonomi Nyt omklædningsrum

22

23

24

25

26

27

28 Nyt anlæg Kunststofbane Opstart efter vinter – presset
Oktober 2010 DBU seminar omkring kunstbaner Møder med kommunen Bestyrelsens kritier for kunsstofbane - anlægsomkostninger neutrale via fonde o.l. - udarbejde realistisk drifts- og afskrivningsbudget - afstemme forventninger, ønsker, investeringer i klubben Afklaring senest maj 2012 til kommunen Er der opbakning og stemning i klubben for projektet?

29

30

31

32

33 mandskab traktor redskab materialer samlede udgifter (timer) (kr.) (kg) løvblæsning 6,00 1.590,00 120,00 1.710,00 børstning 103,25 27.247,45 98,00 11.760,00 97,00 7.275,00 46.282,45 31.800,00 116,00 13.920,00 8.700,00 54.420,00 strigling 15,75 4.173,75 15,00 1.800,00 1.162,50 7.136,25 40,00 10.600,00 38,00 4.560,00 2.850,00 18.010,00 rensning 24,00 6.426,25 23,00 2.760,00 6.900,00 16.086,25 37,25 9.871,25 36,00 4.320,00 10.800,00 24.991,25 topdressing - 22,75 6.028,75 22,00 2.640,00 19,00 570,00 9.238,75 saltning 52,00 19.212,50 47,50 5.700,00 47,00 2.350,00 3.000,00 14.350,00 41.612,50 60,00 19.875,00 56,00 6.720,00 2.800,00 8.000,00 29.000,00 58.395,00 rydning af sne 18,25 4.836,25 17,50 2.100,00 1.750,00 8.686,25 vanding 8,25 2.722,50 8,00 400,00 3.122,50 i alt 2009 201,00 58.649,95 183,50 22.020,00 188,00 17.807,50 ,45 i alt 2010 312,50 87.323,75 293,50 34.660,00 288,50 27.590,00 ,75

34 Fra Skjern Goldklubs hjemmeside har vi fundet følgende:
Kunstgræsbane på Skjern Stadion i 2012? …………………Desuden vil projektetgruppen de næste måneder arbejde på at finde 200 frivillige personer. Disse personer skal være med i forskellige grupper omkring projektet - det kunne fx være sponsorindsamling, fondeindsamling, bygning, indsamlingsprojekter (fx jongleringer), salg af gavekort, hjælp ved arrangemeter, salg af støttetrøjer, forsikringssalg m.m. Projektgruppen vil hermed gerne opfordre til, at ALLE bakker op om projektet, samt at man melder tilbage til nedenstående projektgruppe - du vil jo sikkert gerne være en af de 200 frivillige på projektet.

35

36 Nyt anlæg Hvad gør vi nu ? Tilbagemelding til Claus og Thomas senest onsdag den 6. juli med forslag til baneplaceringer og andet omkring anlægget, samt forslag omkring kunststofbane. Forslag om klubhuset til Ove.

37 Ha’ en dejlig sommer – og husk…….
Nyt anlæg Tak for i aften. Vi håber udbyttet har været godt og positivt, samt at vi alle kan og vil arbejde for at vi får en god løsning for GBK, samt vise forståelse og være imødekommende i perioden hvor projektet praktisk løber af stablen. Ha’ en dejlig sommer – og husk…….

38


Download ppt "Nyt anlæg Velkommen til medlemsmøde i Gug Boldklub omkring Egnsplanvej / nyt anlæg for klubben."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google