Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FOLKEBIBLIOTEKET SOM LÆRINGSINSTITUTION FRA EVENT TIL DRIFT BIBLIOTEKERNE - INDGANGEN TIL LÆRING DB - DEN 1. DECEMBER 2014 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FOLKEBIBLIOTEKET SOM LÆRINGSINSTITUTION FRA EVENT TIL DRIFT BIBLIOTEKERNE - INDGANGEN TIL LÆRING DB - DEN 1. DECEMBER 2014 1."— Præsentationens transcript:

1 FOLKEBIBLIOTEKET SOM LÆRINGSINSTITUTION FRA EVENT TIL DRIFT BIBLIOTEKERNE - INDGANGEN TIL LÆRING DB - DEN 1. DECEMBER 2014 1

2 2 41,5 mia. contra 2,5 mia. 1300 skoler contra 98 biblioteker 560.000 elever

3 BIBLIOTEKERNE - INDGANGEN TIL LÆRING DB - DEN 1. DECEMBER 2014 3 28 skoler 10.000 elever 475 klasser ½ milliard

4 BIBLIOTEKERNE - INDGANGEN TIL LÆRING DB - DEN 1. DECEMBER 2014 4 Det lange træk: -interessenter/organisering -kompetencer/indhold/relevans -forretningsmodeller

5 BIBLIOTEKERNE - INDGANGEN TIL LÆRING DB - DEN 1. DECEMBER 2014 5 Interessenter: Er det her et eksklusivt anliggende for lærere og bibliotekarer? Eller rettere er det her primært et folkebiblioteksprojekt? Eller rettere rettere: hvorfor er det her ikke et politisk og et forvaltningsmæssigt projekt? Udfordringer: Hvilke afgørende aktører mangler vi – og hvordan inddrages de? Hvad betyder ”et formaliseret samarbejde” helt konkret? Hvordan designer vi en formaliseret, national samarbejdsmodel. Hvad gør vi ved en lovgivning, som er imod os!

6 BIBLIOTEKERNE - INDGANGEN TIL LÆRING DB - DEN 1. DECEMBER 2014 6 Kompetencer/indhold/relevans: Hvordan undgår vi at blive dårlige kopier af skolelærerne? Hvordan bliver vi et relevant element i skoleåret? (år efter år) Hvordan bliver vi relevante for eleverne og lærerne? Udfordringer: Definition af biblioteksdidaktikken. (Didaktik=Mål, indhold, metode) Fokus på Biblioteksdidaktikkens emnemæssige område? (digital dannelse, kulturforløb) Hvordan bringer vi vores fysiske trumfkort ind i spillet om læringen?

7 BIBLIOTEKERNE - INDGANGEN TIL LÆRING DB - DEN 1. DECEMBER 2014 7 Forretningsmodeller: Skal den her indsats udelukkende betales af folkebibliotekerne? Hvilke prioriteringer er folkebibliotekerne villige til at foretage? Hvilke prioriteringer er folkeskolerne villige til at tage. Udfordringer: Finansiering af folkebibliotekernes læringsindsats. Designe en formaliseret national forretningsmodel.

8 BIBLIOTEKERNE - INDGANGEN TIL LÆRING DB - DEN 1. DECEMBER 2014 8 Hvad nu? – første ting først! At samle op på de mange forsøg der er gennemført mellem folkeskole og folkebibliotek, men henblik på at skabe beskrivelser af bæredygtighed for at de kan sættes i drift inden for de nuværende økonomiske rammer. Der nedsættes en arbejdsgruppe til særligt at arbejde med dette, samt finde samarbejdsparter med samme mål.

9 BIBLIOTEKERNE - INDGANGEN TIL LÆRING DB - DEN 1. DECEMBER 2014 9 MODELLEN for drift på 3 niveauer: best practice på baggrund af empiri 1.Organisatorisk/formaliserede rammer/politisk 2.Mål, indhold, metode, relevans (didaktikken) 3.Finansiering (forretningsmodel)

10 BIBLIOTEKERNE - INDGANGEN TIL LÆRING DB - DEN 1. DECEMBER 2014 10 Fire konferencer planlægges og afvikles i et fællesskab mellem Kulturministeriet og Undervisningsministeriet. De første konferencer afholdes hhv. 22 januar og 16. februar 2015. De to sidste forventes afholdt ultimo 2015. Samarbejde med Karen Myhre Jensen om analyse af ”Idekatalogen” Udvikling af den politiske dimension i forhold til folkebibliotekets læringsindsatser. Samarbejde med Centralbibliotekerne og Kulturstyrelsen om et læringsfremstød med DB som den politiske dimension. Ny tænketank (bruger)undersøgelse med fokus på læring evt. i samarbejde med ovenstående partnere. Aktivering af lokalpolitikerne, skolecheferne, kulturcheferne og bibliotekscheferne (evt. BF) på årsmødet. Udvikling af model for og elementer i en biblioteksdidaktik sammen med ???????

11 BIBLIOTEKERNE - INDGANGEN TIL LÆRING DB - DEN 1. DECEMBER 2014 11


Download ppt "FOLKEBIBLIOTEKET SOM LÆRINGSINSTITUTION FRA EVENT TIL DRIFT BIBLIOTEKERNE - INDGANGEN TIL LÆRING DB - DEN 1. DECEMBER 2014 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google