Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til skolebestyrelsen november 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til skolebestyrelsen november 2011"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til skolebestyrelsen november 2011
Rosenvangskolen Introduktion til skolebestyrelsen november 2011

2 Organisatorisk placering
B&U magistraten Område Skanderborgvej Skoledistriktet Rosenvangskolen

3 Den samlede skole

4 Rosenvangskolen Skoleleder Eva Vilsgaard Administrativ leder
Torben Hoberg Afdelingsleder KCL Visti Søvsø Hansen Viceskoleleder Lars Lykkegaard SFO leder Joan Friis Frausing FPL Ove Sonne FPL Lotte Blom FPL Allan Lyngkilde Undervisning ca. 60 lærere ca. 750 børn SFO ca. 25 pædagoger ca. 350 børn TAP 4 pedeller 3 sekretærer 1 kantinedame (rengøring) KCL 10 konsulenter 150 elever/år

5 Råd, udvalg og mødefora Skolebestyrelse Forældreråd SFO KSU MED-udvalg
Forældre, elever, medarbejdere, ledere Forældreråd SFO Forældre, medarbejdere, leder KSU Forældre, evt. lærer MED-udvalg Medarbejdere, ledere Pædagogisk råd Lærere, pædagoger, konsulenter, ledere

6 Lærermøder Pædagogmøder Konsulentmøder Ledermøder Teammøder
Lærere, ledere Pædagogmøder Pædagoger, ledere Konsulentmøder Konsulenter, ledere Ledermøder Områdeledere, Skoleledelsen, SFO-ledelsen Teammøder UT-møder, konsulenter, pædagoger

7 TAP-møder Koordinationsmøder UTK-møder Ad-hoc Fagudvalg
Medarbejdere, ledere Koordinationsmøder UTK-møder UT-koordinatorer, KCL, SFO, ledere Ad-hoc Fagudvalg medarbejdere

8 2-sprogsmøder Faglig støttecenter Ressourcecenter Konsultativ
Medarbejdere, evt. ledere Faglig støttecenter Ressourcecenter Koordinatorer, SFO, ledere, psykolog Konsultativ Koordinatorer, SFO, medarbejdere, ledere, psykolog Netværksmøder Forældre, medarbejdere, ledere, psykolog, socialforvaltning, evt. elever

9 Orienteringsmøder hos forvaltningen
Distriktssamarbejde Medarbejdere, ledere Elevråd Elever Orienteringsmøder hos forvaltningen

10 Vi tror på At alle har brug for at være en betydningsfuld del af et fællesskab At værdier, relationer, traditioner og tryghed holder sammen på fællesskaber At alle har det bedst, hvis de er deltagende At skolen skal være kulturbærer af mangfoldigheden At dannelse og uddannelse skal gå hånd i hånd

11 Værdier Helt overordnet er de demokratiske rettigheder om ligeværd og frihed Alle har: retten til at være og at lære retten til at blive forstået retten til at blive tænkt med og regnet med i fællesskabet (inkluderet)

12 Inklusion og fællesskaber
Inklusion >< Rummelighed Fællesskaber dannes af dem, der er fællesskabet i en given enhed. Relationer er bærende i skabelsen af fællesskabet

13 Vi tager udgangspunkt i
Fællesskabet Det eksperimenterende Høj faglighed – pædagogisk og fagfagligt Differentiering Elevernes nærmeste udviklingszone At læreren/pædagogen også er vejleder og igangsætter med fagligt overblik og blik for nye måder

14 Kompetencecenter for Læsning
Bydækkende tilbud for elever i svære læse/stavevanskeligheder Eleverne visiteres via PPR KCL har eleverne 10 uger og følger dem i 1½ år Tænkningen er at lave læsemiljøer, så elever i svære læse/stavevanskeligheder kan følge normalundervisningen Fokus på: IT, kost, motion, læringsstile Også Videncenter

15 SFO Fritidspædagogisk tilbud for børn fra 0. klasse til 4. klasse
Forældrebetaling Èn samlet SFO fordelt på tre lokaliteter: Rosen, Sommerfuglen og B-bygningen Aldersintegration på alle lokaliteter Klassepædagoger i alle klasser Mål og indholdsbeskrivelse

16 Undervisning Afdelingsopdelt: Årgangstanke og team Glidende overgange
Indskoling: kl. Mellemtrin: 5.-7.kl. Udskoling: kl. Årgangstanke og team Glidende overgange Fælles mål

17 Traditioner Morgensang Sommerevent Sensommermarked
Skolernes motionsdag Skolefester Juletradition Fordybelsesuge Spil dansk dag Forårskoncert Lejrskoler/udveksling Valgfag/musikordning 9. klasses sidste skoledag


Download ppt "Introduktion til skolebestyrelsen november 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google