Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kortforsyningen – Geo Web Services

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kortforsyningen – Geo Web Services"— Præsentationens transcript:

1 Kortforsyningen – Geo Web Services
Ny version af geonøgler

2 Hvad er Geo Web Services?
Ny generation af geonøgler med udvidet funktionalitet og indhold af informationer

3 Hvorfor udvikle Geo Web Services?
Partnere efterspørger udvidet funktionalitet af eksisterende version af geonøgler KMS ønsker at konsolidere datakilder af hensyn til driftsstabilitet og databaseadministration Nye og/eller ajourførte data er kommet til siden gamle Geonøgler blev sat i drift Nye teknologier og koncepter sætter standard for fremtidens IT-løsninger fx Service Orienteret Arkitektur, SOAP og WSDL

4 Partnere efterspørger udvidet funktionalitet af eksisterende geonøgler
Hvorfor skal vi benytte KMS minilabels til transformation, når alle andre tjenester benytter EPSG-koder? Kan I ikke understøtte valgfri projektion, så vi slipper for at transformere koordinaterne hver gang? Jeg slår et stednavn op og får en position i form af et punkt, men hvor stor er dets udstrækning? Partnere Jeg har brug for lod-id’et, da flere matrikelflader har samme master-matrikel-nummer! Kunne vi få adgang til masse-transformation af koordinater, frem for én ad gangen som i dag? Hvorfor er beskrivelsen af geonøgler ikke implementeret, ligesom det er i WMS?

5 Konsolidering af datakilder medfører mindre administration og større driftsstabilitet
Geonøgler v. 1 Geonøgler v. 2 Internet Internet Switchboard Switchboard geo1 geo2 geo3 geo4 geo1 geo2 geo3 geo4 LDS MWEB LDS Lokal Access DB ADRKOOR

6 Udnyttelse af andre datakilder medfører identisk datagrundlag for alle tjenester i Kortforsyningen
Adresser KMS opnået status af OIS distributør  OSAK adresser afløser FLAT-adresser Identiske adresser i både geonøgler og kortværker (kort10 afledte kortværk) Stednavne Ajourførte stednavne fra SNSOR afløser statisk kopi af stednavne benyttet i DLDK Kategorisering af stednavne Matrikel Identiske informationer i både geonøgler og matrikel afledte kortværker Fælles Positioner lagret som x og y transformeres til SDO_geometry objekter  mulighed for rumlige forespørgsler

7 Muligheder med Geo Web Services – 1/3
Funktion Få alle adgangsadresser inkl. position i en vilkårlig projektion for en given vej i fx et postdistrikt eller kommune GetAddressAccess Få alle enhedsadresser for en given adgangsadresse GetAddressSpecific Få alle postadresser for en given vej i fx et postdistrikt eller kommune GetAddressPostal Få position i en vilkårlig projektion for et vilkårligt antal adgangsadresser GetMultipleAddressAccess Location Få veje der matcher en given søgestreng i fx et postdistrikt eller kommune GetStreet Få postdistrikter der matcher en given søgestreng GetDistrict

8 Muligheder med Geo Web Services – 2/3
Funktion Få ejerlav der matcher en given søgestreng getCadastralDistrict Få alle ejerlav i en given kommune getCadastralDistrictIn Municipality Få alle matrikler (matrikelnumre) i et givent ejerlav GetLandRegistry Få matrikulære informationer for en given matrikel defineret af et ejerlav og et matrikelnummer getLandRegistryInformation Få matrikulære informationer for en given matrikel defineret af et ejendomsnummer getLandRegistryInformationWRealProp

9 Muligheder med Geo Web Services – 3/3
Funktion Få kommuner der matcher en given søgestreng, evt. begrænset til et amt getMunicipality Få sogne, der matcher en given søgestreng getParish Få stednavne, der matcher en given søgestreng, evt. begrænset af en kategori fx ”gård” getPlace Transformation af koordinater getTransformedCoordinate

10 Mere rumlig information
I Geo Web Service er langt flere af objekterne fx kommuner, sogne og veje geokodet Den geografiske position for objekterne kan returneres i en vilkårlig projektion  ikke brug for efterfølgende transformation Den geografiske position er oftest udtrykt ved en Minimum Bounding Rectangle  kan benyttes direkte i WMS/WFS forespørgsler  vist objektet på et kort

11 Rumlig information kan benyttes sammen med WMS/WFS
Søg på vej, vælg og få vist på kort

12 Mere rumlig information
Geonøgler v.1 Geo Web Service Adresse Punkt Vej - MBR Kommune Sogn Postdistrikt Ejerlav Matrikelnummer Stednavn

13 Hvad er Web Services? Web Services er ”biblioteker”, der tilbyder informationer og tjenester til andre applikationer via Internettet og konsistente grænseflader samt protokoller Web Services er selvbeskrivende modulære applikationer, der kan publiceres, lokaliseres og tilgås på tværs af Internettet Web Services yder tjenester fra de meget simple til de meget komplekse forretningsprocesser Web Services kan pga. konsistent grænseflade tilgås af langt de fleste applikationer inkl. Udviklingsværktøjer som Visual Studio.Net og Eclipse (Java)

14 Hvad er WSDL? Forkortelse for Web Service Definition Language
XML dokument indeholdende en beskrivelse af Web Servicen inkl.: Hvad den hedder Hvor den findes Hvilke funktioner der kan forespørges Hvilke parametre disse funktioner kræver En klient kan bruge WSDL’en til at finde ud af, hvad en web service tilbyder service=GEO&request=GetWSDL&servicename=geokeys

15 Hvad er UDDI? Forkortelse for Universal Description, Discovery and Integration En slags register for Web Services Ønsker man at offentliggøre en Web Service kan den registreres i en UDDI I Danmark har OIO en UDDI for offentlige Web Services At registrere en Web Service er ikke påkrævet!

16 Typisk Web Service scenarium
En applikation forespørger en eller flere services, der er registreret på en eller flere givne URL’er SOAP request Web service 1 SOAP response Internet SOAP request SOAP response Applikation Web servicen modtager forespørgslen, processerer den og returnerer et svar til forespørgeren Web service 2

17 Eksempler på løsninger med Web Services
Børskurser: Børsen har en web service, som værdipapirhandlere fx banker har adgang til via applikationer Valutakurser: Nationalbanken har en web service, som fx virksomhedernes økonomisystemer tilgår i forbindelse med bogføring af posteringer i udenlandsk møntfod Adresser: KMS har en web service, som gør det muligt at få valideret en adresses korrekthed Transformation: KMS har en web service, der kan massetransformere koordinater

18 Hvordan tilgår man Geo Web Services?
I de fleste udviklingsmiljøer inkl. Visual Studio.Net og diverse Java findes mulighed for at tilgå og udnytte web services Fælles for dem er, at man angiver referencen (URL’en) til WSDL’en, hvorefter udviklingsmiljøet automatisk genererer stubbe, der bedst kan sammenlignes med nogle klasser Når stubbene er lavet kan man fra udviklingsmiljøet kalde disse som alle andre klasser Når stubbene først er lavet, så kræver det en manuel opdatering af referencen før at evt. nye funktioner i web servicen er tilgængelige i udviklingsmiljøet

19 Demo med Visual Studio.Net (ASP.Net)
Formål At lave en web applikation, hvor man kan søge efter en vej i Københavns kommune Når vejen er fundet, skal man kunne se et kort hvori vejen indgår

20 Online dokumentation

21 Sammenligning af Geonøgler v.1 og v.2
Protokol HTTP (get) SOAP (post) Returformat ASCII, XML, HTML XML (standardiseret) Implementerings-muligheder Typisk webapplikationer Alt der understøtter Web Services heriblandt office programmer Beskrivelse Ingen WSDL Ressourcer til implementation Mange


Download ppt "Kortforsyningen – Geo Web Services"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google