Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vidensamfundet (netværkssamfundet) ”Jeg kan jo ikke vide alt. Som topleder i en stor virksomhed er jeg nødt til at træffe beslutninger på baggrund af den.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vidensamfundet (netværkssamfundet) ”Jeg kan jo ikke vide alt. Som topleder i en stor virksomhed er jeg nødt til at træffe beslutninger på baggrund af den."— Præsentationens transcript:

1 Vidensamfundet (netværkssamfundet) ”Jeg kan jo ikke vide alt. Som topleder i en stor virksomhed er jeg nødt til at træffe beslutninger på baggrund af den viden, andre giver mig. Så mine kilder skal være til at regne med. Og jeg skal have fuld tillid til, at de ikke fortier vigtig viden, også selvom det kan være nok så dårlige nyheder.” De produkter, servicer og ydelser private og offentlige virksomheder leverer, baserer sig på en mere og mere sammensat og kompleks viden Rober Kelley, Carnegie Mellon University: Hvor meget af den viden der er påkrævet i din opgaveløsning sidder du selv med? 1986= 75%, 2006= under 10% Dvs. at viden er blevet den primære ”produktionsressource” og vi må organisere os om viden og immaterielle aktiver, selvom det ofte ikke er muligt fysisk.

2 Viden der skaber værdi Opdeling af viden kan ske på mange måder. F.eks. I eksplicit viden (kodificeret) eller personlig viden (tavs viden). The knowledge creating company. Nonaka/Takeuchi Eksplicit viden kan indsamles og gøres tilgængelig i manualer, databaser o.l. Personlig eller tavs viden er som regel sammensat og uhåndgribelig og baseres på erfaringer, værdier og ”genetiske” forudsætninger Delphi Group, 1998; Bonner, 2000; Rasmus, 2002: Tavs viden udgør 80-90% af den viden der skaber værdi for virksomheden. Næste udfordring: Medarbejder/kollegaer/samarbejdspartnere er ikke nødvendigvis bevidst om, at han/hun besidder en viden, der kan være relevant for kollegaer eller organisationen…. Hvordan bringer man tavs viden i spil? Hvordan leder man viden så den kan opsamles, gribes og deles?

3 Netværk ”Hvis bare vi vidste, hvad vi ved……” (Org. Størrelse, fysisk afstand, overload af info, struktur af personlig netværk i org.) Netværk kan være én løsning på virksomhedens/organisationens videnledelse! Andre kunne være: _ coaching af ledere _ opbygning af bonussystemer _ møder _ projektorganisering _ intranet _ søgesystemer Hvad er så afgørende for, hvad og hvor meget videndeling der skal indføres/etableres? Cost/benefit!!!!! Med andre ord: Det er ikke spørgsmålet om at have så mange netværk (med så mange deltagere) som muligt. Netværk skal ”anvendes” disciplineret ved at sikre, at det er de rigtige ting vi gør, frem for bare at fremme samarbejde og videndeling i al almindelighed! Wanscher, Nielsen, Beckmann, 2010

4 Netværk Hvad vil I med netværk?

5 Netværksledelse Hvordan kan netværksledelsen etablere og fremme værdiskabende interaktioner mellem mennesker, så barriererne, som står i vejen for videndeling, kan om ikke fjernes, så i al fald reduceres? Analysere Via SNA (Social Netværks Analyse) eller ONA (Organisatorisk Netværks Analyse) (Walstrøm, 2007) Via WOGN-modellen

6 Netværksledelse Hvordan kan netværksledelsen etablere og fremme værdiskabende interaktioner mellem mennesker, så barriererne, som står i vejen for videndeling, kan om ikke fjernes, så i al fald reduceres? Undgå ”hvide elefanter” ! (ikke afsat tilstrækkelige ressourcer, ikke noget mandat, resten af organisationen/samarbejdspartnerne er ikke gearet til at tage imod ”gode ideer”) Kontrakten – afstemning af forventninger om udbytte Værdiskabelsen for den enkelte deltager og sponsoren Indflydelse (strategiske beslutninger) Læring (viden og erfaring) Fællesskab (Relationer) Adgang (Niveau-tærskel) Fjern administrationen fra netværk!

7

8

9

10

11


Download ppt "Vidensamfundet (netværkssamfundet) ”Jeg kan jo ikke vide alt. Som topleder i en stor virksomhed er jeg nødt til at træffe beslutninger på baggrund af den."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google