Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Resultat af interviewundersøgelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Resultat af interviewundersøgelse"— Præsentationens transcript:

1 Resultat af interviewundersøgelse
Niels Grønbæk Nielsen og Rikke Schultz Den

2 Hvad har vi gjort I første omgang udsendte vi et spørgeskema til lærerne i de ældste klassetrin til fem Faglige Udviklingsskoler tilknyttet Læremiddel.dk i Odense. På grundlag af svar herfra udvalgte vi fire lærere fra to skoler til interviews. Svarene fra spørgeskemaerne gav et klart indtryk af, at de udvalgte lærere integrerer it og nettet i deres undervisning som en del af en bevidst faglig og pædagogisk strategi. Samtidig fik vi et indblik i helt konkrete undervisningsforløb, som vores interviews kunne tage udgangspunkt i. Ud over de fire lærere har vi gennemført gruppeinterviews med et naturfagsteam og to skolebibliotektsteam. De gennemførte interviews er på ca. 1 time hver.

3 Interviewguide - teori
et kvalitativt studie, der sætter særlig fokus på læremiddelkulturen web 2,0. I den deskriptive del af dette delstudie vil projektet med inspiration fra fænomenografiske metoder og (dele af) ”grounded theory” forsøge at indfange og beskrive læremiddelkulturen web 2,0. Dette følges efterfølgende op af et mere normativt perspektiv, som falder i to dele. Første del kan man kalde vurderende. Her forsøger projektet at tegne et billede af såvel potentialer som problemer i den nye læremiddelkultur web 2,0. På baggrund af denne vurdering etableres i projektets sidste fase et aktionsforsknings/aktionslæringsforløb, hvis primære formål er i samarbejde med deltagerne at forsøge at udvikle en ny didaktik 2,0, der kan matche de udfordringer, som blev kortlagt i det kvalitative studies første del. Det teoretiske grundlag for det kvalitative studie bliver derfor en klassisk didaktik Her Jank & Meyers handlingsorienterede didaktik

4 Jank og Meyers model UNDERVISNINGENS GRUNDKATEGORIER
Didaktisk modellering Mål Indhold Metode Handlinger Relationer Tid

5 Strukturmodel for undervisningen

6 Hvad har vi hørt Vi har identificeret 4 forskellige undervisningssyn, der giver 4 forskellige bud på elevernes it-kompetencer og for anvendelse af IT i undervisningen. Disse undervisningssyn er tilsyneladende uafhængige af fag og uafhængige af lærerens IT-kompetencer. Til gengæld er de velkendte i den pædagogisk/ didaktiske tradition.

7 4 kategorier Vi har derfor valgt at karakteriserer de 4 undervisningsformer således: Erfaringspædagogisk Socialkonstruktivistisk Dialogisk Kognitivistisk Se skema 

8 Forskellige metaforer for nettet
Nettet som repræsentant for virkeligheden – et nyt og spændende erfaringsrum Nettet som et sted der bringer mennesker sammen – et udvidet kommunikationsrum Nettet som et nyt vidensrum – et virtuelt leksikon Nettet som kilde til demonstration af komplicerede problemstillinger – et animationsrum

9 Lærerens IT-driver Lysten til at udforske det nye erfaringsrum
Lysten til at følge eleven ind i det nye mulighedsrum (de lærendes legeplads) Muligheden for at bringe verden ind i dialogen Muligheden for at skabe struktur Dette gælder IT-integration bredt – det er ikke specielt knyttet til web 2.0

10 Forskellige syn på eleverne
Eleverne er født på nettet – de kan meget mere end lærerne Eleverne skal gøre sig erfaringer på nettet for at blive IT-kompetente Eleverne magter ikke nettets kompleksitet – de skal beskyttes mod nettet

11 Ex. på anvendelse af web 2.0 Lærerstyret anvendelse Grundkort Fyn
Udveksling og kommunikation med Nepal EU for begyndere Animationer af naturfænomener

12 Ex. på anvendelse af web 2.0 Åbne opgaver, hvor eleverne selv søger på nettet som et led i undervisningen: Forfatterportrætter Verdens religioner Anden verdenskrig Danske konger i middelalderen

13 Social-konstruktivistisk
Erfaringsbaseret undervisning Social-konstruktivistisk Dialogisk Kognitivistisk IT metafor Virkeligheden De lærendes legeplads Demonstration/ redskab Syn på elevernes IT kompetencer Eleven er ikke kompetent, men udvikler kompetencer ved at gøre sig erfaringer på nettet Elever er indfødt på nettet og ofte mere IT-kompetent end læreren. Læreren bidrager til kritisk-etisk refleksion Eleven skal lære IT på linje med andre kulturteknikker Eleven magter ikke at overskue nettets kompleksitet Lærerens IT-driver Lysten til at udforske det nye erfaringsrum Lysten til at følge eleven ind i det nye mulighedsrum Muligheden for at bringe verden ind i dialogen Muligheden for at skabe struktur

14 Social-konstruktivistisk
Erfaringsbaseret undervisning Social-konstruktivistisk Dialogisk Kognitivistisk Mål med IT Et udvidet erfaringsrum Kommunikation Supplement Struktur Indhold Delvist forudbestemt af lærer Forudbestemt af lærer Metode Social struktur Introduktion og gruppeøvelser Introduktion, colaborativ læring Dialogisk klasseundervisning, studier og opgaveløsning Præsentation, øvelsesopgaver, rapportering

15 Social-konstruktivistisk
Erfaringsbaseret undervisning Social-konstruktivistisk Dialogisk Kognitivistisk Web 2.0 anvendelse Handlings struktur Eleverne søger selv på nettet – men læreren anvender i nogle tilfælde læringsbaner Eleverne søger selv på nettet - men læreren anvender i nogle tilfælde læringsbaner I lærerens forberedelse eller via læringsbaner IT i Introduktionsfasen Tidsstruktur Netsteder Inddrages evt. som introduktion til en opgave Nettet inddrages som supplement til lærebogsmaterialet i en (ofte ret omfattende) research-fase Nettet inddrages som supplement i lærerens forberedelse. Materiale præsenteres for eleverne i printet form Nettet inddrages som supplement i lærerens forberedelse og introduktion IT i Fordybelsesfasen Eleverne gør sig erfaringer på nettet i forbindelse med opgaveløsning Kommunikation om stoffet Redidaktisering af stoffer Bearbejdning og reproduktion af stoffet Kontrol af forståelse Opgaver afleveres renskrevet Udarbejdelse af net-præsentation – gerne for et større publikum Elektronisk portfolio – der kan anvendelse til eksamen

16 Udfordring 1 Kan en syntese af disse forskellige undervisnings- og læringssyn samt tilhørende it-strategier medvirke til at pege på nye og mere fleksible muligheder for en undervisning, der integrerer it?

17 Udfordring 2 kan en syntese åbne for en bredere palette af it-strategeier og differentierede muligheder for didaktisk virke i forhold til planlægning og refleksion af undervisning?

18 Udfordring 3 Undersøge muligheden for at skabe en syntese af de fire undervisningsformer, hvor (næsten) alle aspekter af it-integration udnyttes .

19 Udfordring 4 udfordringen er at aktionsforløbene bliver fire forskellige forløb – en del af udfordringen er med andre ord eksperimenterne med forskellige undervisningsformer / forløb.


Download ppt "Resultat af interviewundersøgelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google