Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Viden til vækst Om samarbejde mellem universitet og erhvervsliv Professor Tage Koed Madsen Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Viden til vækst Om samarbejde mellem universitet og erhvervsliv Professor Tage Koed Madsen Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet."— Præsentationens transcript:

1 Viden til vækst Om samarbejde mellem universitet og erhvervsliv Professor Tage Koed Madsen Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

2 Hvordan samarbejde? 1. Samarbejde via studerende Praktik- og projektsamarbejde Studiejobs Erhvervs ph.d. 2. Kompetenceudvikling af virksomhedens ansatte Efteruddannelse (master, diplom, kurser og konferencer) Universitetsbiblioteker 3. Udvikling af produkter og forretningsområder Viden via seminarer, workshops, ’lej-en-forsker’ Kommercialisering og licensaftaler Forskerkontakten SciCo konference Odense24. november 20102

3 Praktik, projekter og studiejobs PraktikProjekterStudiejob Varighed af forløb 2-5 mdr. (typisk start feb. og sep.) 2-6 mdr. Ansættelse Timer pr. uge 15-37 t/uge. Evt. også tid til undervisning Samarbejdet baseret på møder (3 til ? møder) Ca. 8-15 t/uge Arbejdssted VirksomhedenTypisk hjemmefraVirksomheden Typer af opgaver 1 primær opgave + diverse ad hoc Aktuelle problemstillinger eller skuffeprojekter Konkrete opgaver Fagligt fokus Bredt fagligt fokusPræcist fagligt fokusBredt fagligt fokus Hvad koster det for virksomheden Gratis (evt. dækning af omkostninger) Gratis (evt. dækning af omkostning) Ca. 105 -130 kr./t. 24. november 2010SciCo konference Odense3

4 Længerevarende samarbejdsformer nErhvervs-Ph.d’ere n Formålet er at uddanne forskere med indsigt i de erhvervsmæssige aspekter af forskning og udvikling, at fremme udviklingsmulighederne for dansk erhvervsliv, samt at opbygge netværk til udveksling af viden mellem virksomheder og forskningsinstitutioner. n Virksomheden kan modtage et løntilskud på op til 50 pct. af den overenskomstmæssige ph.d. løn. Løntilskuddet udgør 14.500 kr. pr. md. eller kr. 522.000 i tre år. Derudover kan virksomheden få refunderet udgifter til konferencer og udlandsophold n Den ph.d.-studerende ansættes i virksomheden n Fire ansøgningsfrister årligt (jan, april, aug, okt) 24. november 2010SciCo konference Odense4

5 Hvordan samarbejde? 1. Arbejdskraft via kontakt til studerende Praktik- og projektsamarbejde Studiejobs Erhvervs ph.d. 2. Kompetenceudvikling af virksomhedens ansatte Efteruddannelse (master, diplom, kurser og konferencer) Universitetsbiblioteker 3. Udvikling af produkter og forretningsområder Viden via seminarer, workshops, ’lej-en-forsker’ Kommercialisering og licensaftaler Forskerkontakten SciCo konference Odense24. november 20105

6 Efteruddannelse, eksempler SDU Master MBA Public management Projektledelse Journalistik Fitness og træning It Rehabilitering Kurser og konferencer Forhandlingsteknik Innovation Projektledelse Flowcytometri Diplom ED – erhvervssproglig HD – erhvervsøkonomisk Stærkstrømsteknologi Bioteknologi Andre uddannelser på deltid Polsk, Russisk, Arabisk mm. Jura Internat. virksomhedskomm. Modellering Bioinformatics Åben universitet 24. november 2010SciCo konference Odense6

7 Hvordan samarbejde? 1. Arbejdskraft via studerende Praktik- og projektsamarbejde Studiejobs Erhvervs ph.d. 2. Kompetenceudvikling af virksomhedens ansatte Efteruddannelse (master, diplom, kurser og konferencer) Syddansk Universitetsbibliotek 3. Udvikling af produkter og forretningsområder Viden via seminarer, workshops, ’lej-en-forsker’ Kommercialisering og licensaftaler Forskerkontakten SciCo konference Odense24. november 20107

8 Viden via seminarer, mm Forskere har generel teoretisk viden samt empirisk baseret viden på tværs af virksomheder Inspirere, udfordre rutiner, generelle anbefalinger Ikke konsulenter Eksempler: Brand Base Born Global Netværket M-Commerce Innovationsnetværk Link.SDU 24. november 2010SciCo konference Odense8

9 Kommercialisering A.Indtægtsdækkende/rekvirerede opgaver Fuld finansiering af den eksterne partner Får løst specifikke opgaver Publicering sker kun efter aftale med rekvirenten B.Samarbejdsprojekter Samfinansieres af den eksterne partner og universitetet Skal have videnskabelig interesse og relevans for universitetet Universitetet har ret til at publicere egne resultater, idet der dog kan aftales en forsinkelse af offentliggørelse på indtil seks måneder, efter at resultater er anmeldt fra forskers side C.Sponsoreret forskning Betalt af virksomheden, som har en strategisk interesse i samarbejdet Universitetet har ret til at publicere resultater uden begrænsninger SciCo konference Odense24. november 20109

10 Støtte til samarbejde med smv’ere nNy Videnkupon: n Fremme samarbejdet mellem virksomheder (SMV) og universiteter, for at øge forsknings-, innovations- og udviklingsindsatsen n I forbindelse med et konkret udviklingsprojekt i organisationen n Produktudvikling, kvalitetsforbedring, strategiudvikling, optimering af produktionsprocesser, løsning af tekniske problemer n Op til max. 100.000 kr. til køb af viden n Medfinansiering på 60% (arbejdstimer + kontanter) n Fælles ansøgning n Først til mølle princippet 24. november 2010SciCo konference Odense10

11 Syddansk Forskerkontakt Skabe kontakt mellem forskere og virksomheder ved at stimulere virksomhedernes innovationsevne og generelle udviklingsparathed Sker i dialog med brancheorganisationer og erhvervsfremmeaktører Aktiviteter: Skabe kontakt mellem forsker og virksomhed Erhvervsmesser Konferenceindlæg Hjælp til sammensætning af netværk 24. november 2010SciCo konference Odense11

12 Mulighederne for samarbejde er mange Tak for opmærksomheden 24. november 2010SciCo konference Odense12


Download ppt "Viden til vækst Om samarbejde mellem universitet og erhvervsliv Professor Tage Koed Madsen Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google