Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 Forretningsdrevet samfundsansvar - fra CSR-kompas til tværministeriel handlingsplan Carsten Ingerslev Kontorchef.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 Forretningsdrevet samfundsansvar - fra CSR-kompas til tværministeriel handlingsplan Carsten Ingerslev Kontorchef."— Præsentationens transcript:

1 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 Forretningsdrevet samfundsansvar - fra CSR-kompas til tværministeriel handlingsplan Carsten Ingerslev Kontorchef for Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

2 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 Om os… Erhvervs- og Selskabsstyrelsen – en del af Økonomi- og Erhvervsministeriet Center for Samfundsansvar arbejder for at fremme, at danske virksomheder – særligt SMV’ere ser samfundsansvar som en forretningsmulighed

3 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 Samfundsansvar er det virksomheden frivilligt gør for miljøet, medarbejderne og samfundet generelt Det kaldes også: CSR, CR, ESG, SRI, osv.

4 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 Samfundsansvar er…

5 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 Hvorfor fokusere på samfundsansvar? 6 ud af 10 danske virksomheder møder krav fra deres kunder om samfundsansvar 7 ud af 10 virksomheder arbejder med samfundsansvar 6 ud af 10 danske forbrugere har købt bæredygtigt inden for den sidste uge 75 pct. af danske virksomheder ser samfundsansvar som en vigtigere del af deres forretning end de gjorde for 5 år siden

6 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 Finanskrise – gør den en forskel? Dugfriske tal viser at 90 % af virksomhederne vil fastholde arbejdet med samfundsansvar, heraf vil halvdelen endda udvide indsatsen! Formentlig fordi 2 ud af 3 virksomheder mener at det er af afgørende betydning for deres fremtidige vækst!

7 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 En sandhed om samfundsansvar… “Corporate Social Responsibility is not about how money is spent, it’s about how money is made.” -- Anonym

8 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 Hvad er samfundsansvar Samfundsansvar er først og fremmest en langsigtet strategi Samfundsansvar betyder, at forretningsstrategi kombineres med hensyn til sociale forhold og miljø Samfundsansvar kan ændre strategi, rutiner, forhold, kultur og identitet Samfundsansvar er proaktiv strategisk planlægning og ikke defensiv kommunikation. Samfundsansvar kan være velgørenhed – men er meget mere…

9 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 9 Strategisk samfundsansvar Strategisk samfundsansvar indebærer, at den enkelte virksomhed ud fra dens kernekompetencer og strategiske udfordringer frivilligt iværksætter aktiviteter, som både er til gavn for virksomheden selv og det omgivende samfund (Jf. Porter & Kramer 2006)

10 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 Værdi- skabelse Risikostyring Velgørenhed Samfundsansvar - tre trin Overholdelse af lovgivning Medium betydning for strategi og praksis Integreret i strategi og praksis Innovation bæredygtige forretningsmodeller DonationerIngen betydning for strategi og praksis Strategisk samfundsansvar

11 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 11 Hvorfor handlingsplan? Danske virksomheder spiller en afgørende rolle ift. at imødegå samfundsmæssige udfordringer Samfundsansvar er en konkurrencefordel for virksomhederne –Kunder og investorer stiller krav om sociale, etiske og miljømæssige hensyn –Medarbejdere forventer en engageret arbejdsplads –Interessegruppe og forbrugere forventer gennemsigtighed –FN og OECD har fokus på samfundsansvar

12 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 Mange arbejder med samfundsansvar … men 33 % har endnu ikke en strategi for deres arbejde med samfundsansvar! Vi ser det som vores opgave at udbrede den strategiske tilgang til arbejdet med samfundsansvar – derfor handlingsplan!

13 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 Handlingsplanens 4 indsatsområder 1.Udbrede forretningsdrevet samfundsansvar 2.Fremme samfundsansvar gennem statens aktiviteter 3.Styrke erhvervslivets klimaansvar 4.Markedsføre Danmark som ansvarlig vækstnation

14 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 Lovkrav om rapportering for største virksomheder og institutionelle investorer Nyt forum for samfundsansvar – www. samfundsansvar.dk Branchekampagne om samfundsansvar Nyt råd for samfundsansvar Styrke rådgivning om innovation og samfundsansvar 1. Udbrede forretningsdrevet samfundsansvar

15 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 2. Samfundsansvar i staten Krav om samfundsansvar i statens indkøbsaftaler Dialog med kommuner og regioner om samfundsansvar Styrket samfundsansvar i de statslige aktieselskaber Statens investeringer skal overholde FN’s principper for samfundsansvar

16 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 3. Erhvervslivets klimaansvar Regeringen opfordrer virksomheder til at rapportere om deres arbejde med klima Nyt værktøj: Klimakompasset Partnerskaber om klimaansvar hos investorer, i detailhandlen, i byggeriet og på søfartsområdet

17 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 4. Markedsføring af Danmark Konference om ansvarlige investeringer på Princeton University Markedsføring af danske kompetencer og redskaber Danmark skal være vært for internationalt topmøde om ISO 26000

18 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 Klimakompasset – online værktøj Baggrund: Stigende globale temperaturer er én af verdenssamfundets store udfordringer Drivhusgasser anerkendes bredt som en årsag til denne udvikling. Indsats for at begrænse klimaforandringerne kommer til at påvirke betingelserne for at drive virksomhed.

19 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 Værktøj til beregning og strategi Online guide, der hjælper med at reducere virksomheders klimapåvirkning. Beregne udledning af drivhusgasser Inspiration til at reducere udledningen af drivhusgasser Hjælp til at udarbejde en klimastrategi

20 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 20 Samfundsansvar og leverandørstyring 6 ud af 10 danske virksomheder møder krav om samfundsansvar fra deres kunder. Fra lokale til globale leverandører  –gamle tillidsforhold og lokalkendskab forsvinder –afstanden gør det sværere at opbygge kendskab til nye leverandører –forskelle i nationale reguleringer, eksempelvis indenfor miljø, arbejdsvilkår Udfordring: manglende overholdelse af national regulering og af internationale menneskerettigheder

21 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 21 CSR-Kompasset – et værktøj til virksomheder Lanceret juni, 2005 Udviklet af Økonomi- og Erhvervsministeriet i samarbejde med Dansk Industri og Institut for Menneskerettigheder Målgruppe Virksomheder, der 1) modtager CSR-krav fra kunder  CSR-erklæring 2) ønsker at stille etiske krav til leverandører  CSR- kodeks

22 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 22

23 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 23 Flere og flere brugere… Mere end 5000 unikke brugere om måneden Antal brugere på CSR Kompasset.dk

24 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 24 Projekt: Overskud med Omtanke Omfattende træningsprogram om samfundsansvar for SMV`er Projektet løb fra 2005 – 2007 Budget på 23 mio kr Støttet af den Europæiske Socialfond og Arbejdsmarkedsstyrelsen

25 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 25 Overskud med Omtanke - formål At forbedre SMV`ers konkurrenceevne At øge viden og opmærksomhed om det økonomiske udbytte ved at arbejde strategisk med samfundsansvar At træne 12.000 ledere og medarbejdere i, hvordan de arbejder med strategisk samfundsansvar.

26 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 26 Projektets resultater Succes! 12.653 er blevet trænet i strategisk samfundsansvar Strategisk samfundsansvar betaler sig! Opbakning fra partnere og interessenter International succes > interesse fra Verdensbanken, EU, USA, Brasilien, Israel, Sydafrika m.fl Opbakning til handlingsplan

27 Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 Læs og lær mere på: SAMFUNDSANSVAR.DK


Download ppt "Carsten Ingerslev d. 9. december 2008 Forretningsdrevet samfundsansvar - fra CSR-kompas til tværministeriel handlingsplan Carsten Ingerslev Kontorchef."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google