Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bornholms Regionskommune 1. Informationsmøde om forslag til fremtidig skolestruktur mandag den 7. maj 2007 kl. 19 – 21. PROGRAM Velkomst (Ole Peter Andersen).

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bornholms Regionskommune 1. Informationsmøde om forslag til fremtidig skolestruktur mandag den 7. maj 2007 kl. 19 – 21. PROGRAM Velkomst (Ole Peter Andersen)."— Præsentationens transcript:

1 Bornholms Regionskommune 1

2 Informationsmøde om forslag til fremtidig skolestruktur mandag den 7. maj 2007 kl. 19 – 21. PROGRAM Velkomst (Ole Peter Andersen). Indledende bemærkninger (Steen Ebdrup). Tidsplan (Lars Chr. Kofoed). Gennemgang af Børne- og Skoleudvalgets forslag til fremtidig skolestruktur (Ole Peter Andersen). Afslutning (Ole Peter Andersen). 2

3 Indledende bemærkninger (1) De skitserede modeller er et oplæg til politisk behandling - ikke sandheden. Politikerne har haft mulighed for at mikse modellerne. Fokus er valgt ud fra politiske præferencer. Vi har fastlagt nogle udgangspunkter – resten er op til politisk behandling og beslutning. Derfor arbejder vi ud fra nogle definitioner. 3

4 Indledende bemærkninger (2) DEFINITIONER OG UDGANGSPUNKTER: 3 perspektiver: økonomi, pædagogik og institutionsspredning. Regionkommuneplanen 2005. Serviceniveau kan vi beskrive, kvalitet er der mange meninger om. 4

5 Regionkommuneplan 2005 - Centerstruktur A.Regionskommunalt center. B.Større erhvervs-, handels- og servicebyer. C.Mindre handels- og servicebyer. Små boligbyer. Indbyggertal iht. befolknings- prognose 2005 B 2.101 A 14.022 B 1.707 B 3.735 C 278 C 506 C 1.142 C 258 C 1.751 C 668 C 761 C 985 C 253 C 792 C 738 5

6 Indledende bemærkninger (3) Elevtal : 2009/10 baseret på fremskrivning. Taxametermodel: 80 % elevafh., 20% fast. Klassekvotient: >= 23 = Stor, <=22 = lille. Klasserum: >53 m2 = stort, 44 til 53 = lille. Skole: 3 sammenhængende klassetrin. Skoledistrikt: = 1 leder, 1 bestyrelse. Fælles ledelse: gælder små skoler < 150 elever. 6

7 Tidsplan (1) 2. maj 2007: Børne- og Skoleudvalget behandler forslag til fremtidig skolestruktur. 7. maj 2007: Børne- og Skoleudvalget behandler forslag til fremtidig skolestruktur (punktet fortsat). 7. maj 2007: Orienteringsmøde med præsentation af forslag til fremtidig skolestruktur. 9. maj 2007 : Forslag til fremtidig skolestruktur sendes i høring. Høringsperiode: 9.5.2007 - 30.6.2007 15. august 2007: Børne- og Skoleudvalget behandler endeligt forslag til skolestruktur. 21. august 2007: Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler endeligt forslag til skolestruktur. 30. august 2007: Kommunalbestyrelsen behandler endeligt forslag til skolestruktur. Høringsperiode: lørdag den 1. september 2007 – fredag den 26. oktober 2007. Hertil lægges 4 uger til behandling af evt. indsigelser, således at der kan træffes endelig beslutning torsdag den 29. november 2007. 7

8 Tidsplan (2) 1. september 2007: Forslaget offentliggøres i Bornholms Tidende og fremlægges på biblioteker og i borgerservice. Samtidig sendes forslaget til udtalelse i skolebestyrelserne. 26. oktober 2007: Fristen for indsigelser samt udtalelser fra skolebestyrelserne udløber. 7. november 2007: Børne- og Skoleudvalget behandler endeligt forslag til skolestruktur. 20. november 2007: Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler endeligt forslag til skolestruktur. 23. november 2007: Fristen for indsigelser mod forslaget (8 uger) samt 4 uger til behandling af evt. indsigelser udløber. 29. november 2007: Kommunalbestyrelsen godkender endeligt forslag til skolestruktur. August 2008: Ny skolestruktur træder i kraft. 8

9 Model med 4 distrikter NORD VEST MIDT ØST 9

10 Skolestrukturforslag 4 distr. HVORFOR GØR VI DET ? Vi ønsker en langsigtet plan - der giver ro i det lange løb. Serviceløft. Optimere klassedannelsen. Bornholms Heldagsskole samles i 2008/2009 på Klemensker Skole og der findes en løsning for Dybdalskolen senest fra skoleåret 2009/10. Samlede overbygninger med mindst 2 spor. 10

11 Skolestrukturforslag 4 distr. HVORFOR GØR VI DET ? (fortsat) Specialklasseeleverne samles i 2 specialklasserækker med mulighed for inkludering på alle klassetrin. Ændring af antallet af skolebygningskom - plekser inkl. større bygningsændringer kan kun ske efter beslutning i KB. Klassedannelsen styres fra skoledistrikterne. 11

12 Skolestrukturforslag 4 distr. NORD Kongeskærskolen er hovedafdeling med 0. – 9. klasse. Hasle Skole 0. – 9. klasse. Når behovet ikke længere er til stede lukkes overbygningen på Hasle Skole. Klemensker Skole nedlægges. Specialklasserækken fra Klemensker Skole fordeles på Østre Skole og Aaker Skole. Bornholms Heldagsskole placeres på Klemensker Skole. Placering af Dybdalskolen afgøres senest fra skoleåret 2009/2010. 12

13 Skolestrukturforslag 4 distr. VEST Østre Skole er hovedafdeling 0. – 9. klasse med specialklasserække. Aavangsskolen og Søndermarksskolen 0. – 9. klasse. Når der er plads på de to øvrige skoler lukkes overbygningen på Søndermarksskolen. 13

14 Skolestrukturforslag 4 distr. MIDT Aaker Skole er hovedafdeling 0. – 9. klasse med specialklasserække. Østermarie Skole 0. – 9. klasse. Når behovet ikke længere er til stede lukkes overbygningen på Østermarie Skole. Østerlars-Gudhjem Skole 0. – 6. klasse Vestermarie Skole og Børnehus 0. – 6. klasse 14

15 Skolestrukturforslag 4 distr. ØST Nexø Skole er hovedafdeling med 0. – 9. klasse og modtagelsesklasser. Svaneke Skole 0. – 6. klasse. Bodilsker Skole 0. – 6. klasse. 15

16 4 skoledistrikter VEST Østre 0. – 9. kl. + S. - kl. (hovedafdeling) Åvang 0. – 9. kl. Søndermark 0. – 6. kl. (og 7. – 9. kl. indtil videre) NORD Kongeskær 0. – 9. kl. (hovedafdeling) Hasle 0. – 6. kl. (og 7. – 9. kl. indtil videre) Klemensker: Bornholms Heldagsskole. MIDT Aaker 0. – 9. kl. + S. - kl. (hovedafdeling) Østermarie 0. – 6. kl. (og 7. – 9. kl. indtil videre) Vestermarie Skole og Børnehus 0. – 6. kl. Østerlars – Gudhjem 0. – 6. kl. ØST Nexø 0. – 9. kl. + modtagelsesklasser (hovedafdeling). Svaneke 0. – 6. kl. Bodilsker 0. – 6. kl. 16

17 Økonomi, model 4 1. år (skoleåret 2008/2009) 17 Drifts-/ engangsudg. Hele 1.000 kr. Lokale- virkning Potentielt provenu ved fordeling af fast beløb til 4 skoler i stedet for 13 skoler Driftsudgift8.000 Ekstra provenu ved nedlæggelse af Klemensker Skole Driftsudgift1.000 Ekstra busdrift fra Klemensker til Kongeskærskolen/Hasle Skole Driftsudgift-571 Fradrag nybyggeri Hasle SkoleEngangsudg.-3.000 Mangler 3 klasserum Fradrag nybyggeri KongeskærskolenEngangsudg.-2.500 Mangler 2 klasserum Provenu ved samling af overbygn. 1. år 2.929

18 Økonomi, model 4 Anvendelse af provenu 18 Provenu i skoleåret 2008/2009 foreslås anvendt på følgende måde: Drifts-/ engangsudg. Hele 1.000 kr. Provenu ved samling af overbygningerneDriftsbesparelse2.929 Salg af Heldagsskolens bygn. (vurderingssum)Engangsindt.3.848 Serviceløft til det vejledende timetalDriftsudgift-4.120 Nettoprovenu til kommunekassenDriftsbesparelse2.657 Provenu i skoleåret 2009/2010 og følgende år foreslås anvendt på følgende måde: Drifts-/ engangsudg. Hele 1.000 kr. Provenu ved samling af overbygningerneDriftsbesparelse8.429 Serviceløft til det vejledende timetalDriftsudgift-4.120 Madordning (15 x 50.000)Driftsudgift-750 Efteruddannelse af lærereDriftsudgift Fokus på idræt og motionDriftsudgift-500 Nettoprovenu til kommunekassenDriftsbesparelse2.059


Download ppt "Bornholms Regionskommune 1. Informationsmøde om forslag til fremtidig skolestruktur mandag den 7. maj 2007 kl. 19 – 21. PROGRAM Velkomst (Ole Peter Andersen)."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google